Mannaz.com - Cookies och sekretesspolicy 
Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan Läs mer här

Luk

Processkonsultutbildning

En utbildning för dig som vill utveckla ditt systemiska och processorienterade ledarskap så att visionen blir verklighet och resultatet består.
11 dagar    |    46.500 DKKAnmäl mig

Processledning på en högre nivå för bestående resultat

Mannaz Processkonsultutbildning är till för dig som arbetar som chef eller konsult med processledning och förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver egen verksamhet, kommer du genom utbildningen att utveckla din systemförståelse, din självinsikt och få nya idéer och praktisk träning för att med nya verktyg skapa ett bestående resultat i organisationer.

 

För vem? 

En utbildning för dig som vill att visionen blir verklighet och att resultatet blir bestående i din organisation. Du är chef eller konsult och arbetar med processledning av utvecklings- och förändringsprocesser i organisationer, i privat såväl som offentlig sektor.

Kontakta oss för datum
Kurslängd: 11 dagar
46.500 DKK

Kursinnehåll

  • Processkonsultens utgångspunkt och roll
  • Komplexitetsteori, strategisk design och ledning av strategiarbete
  • Praktisk förändringsmetodik, kunskapsteoretiska positioner, motstånd och interventionstekniker
  • Design av förändringsprocesser, mobilisering på tvärs över gränser och processkonsulten som coach
  • Det kreativa spänningsfältet, moraliska dilemman och hur man skapar mening och rörelse
  • Utvärdering, reflektion, nya perspektiv och integrering i vardagen

Priset inkluderar :

Före utbildningen

  • Digital tillgång till kursmaterial och inspirationsartiklar

Under utbildningen

  • 5 utbildningstillfällen à två dagar vardera samt en uppföljningsdag
  • Individuell träning och feedback från deltagare och undervisare

Efter utbildningen

  • Utbildningsdiplom

 

Praktiskt genomförande

Utbildningen hålls i grupper med högst 18 deltagare.

 

Programledare

Johanne Eriksen

Johanne är processkonsult och undervisare i Mannaz. Hon är specialist på gruppdynamik och på processkonsultens psykologiska utmaningar i förändringsprocessen. Hon bidrar till utvecklingsarbete med stor lyhördhet, fokus på potential och blick för både den enskilde och gruppen.

Johanne är utbildad samtalsterapeut från danska Bodynamic Institute och en ofta anlitad coach för individer och grupper. Hon har också en internationell examen från Kaospiloterna i Danmark och USA

 

Richard Uski

Richard Uski är processkonsult och erfaren utvecklingsledare som handleder och coachar grupper och individer i både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad föreläsare och utbildare inom ledarskap och grupputveckling och en mycket entusiastisk inspiratör och kunskapsförmedlare som involverar hela gruppen.

Utöver studier i psykologi, systemorienterad metodik och en internationell examen från The Kaospilot University i Danmark och USA, har Richard även ett förflutet som VD för ett lokalt affärsutvecklingsbolag med fokus på affärsstöd och riskkapital.

 

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte är seniorkonsult i Mannaz. Hennes specialområde är samverkan och hur denna kan utvecklas, både i teori och praktik.

Anne-Charlotte är mycket väl förtrogen med hur man arbetar strategiskt med övergripande ansvar i politiskt styrda organisationer och har bl.a. arbetat som expert i ett regeringsuppdrag med målet att utveckla kompetens om samverkan och processtöd till kommuner, förvaltningar och verksamheter på nationell nivå.
Anne-Charlotte är utbildad beteendevetare och processkonsult.

 

Lucas Grind

Lucas Grind är konsult i Mannaz. Lucas tar sig an uppdrag som rör systemisk förändring och komplexa utmaningar som kräver att vi tillsammans ger oss ut i det okända. Han uppskattas för att skapa trygga och kreativa rum där människors kompetens och ledarskap kan växa. Lucas har också ett stort intresse och erfarenhet av att leda innovationsprocesser.

Lucas avslutar sin examen under 2016 på Kaospiloterna i Århus, Danmark. Han har sedan tidigare en fil. kand. i Statsvetenskap från Uppsala Universitet/McGill University (Montreal) och är utbildad dokumentärfilmare.

 

Undervisare

Ingela Sjölund


Ingela Sjölund är seniorkonsult och ansvarig för vårt engagemang i den offentliga sektorns utveckling. Hon ägnar sig helhjärtat åt konsultuppdrag med fokus på strategiskt ledarskap och organisationsutveckling. Ingelas specialområde, och ett genomgående tema i hennes kunduppdrag, är att skapa strategier och processer som utvecklar företagskulturen och sätter traditionella organisationer i rörelse.

Ingela har mångårig erfarenhet av strategiskt ledarskap i offentlig sektor och är även författare till boken om Strategiska loopen.

 

Henrik Challis

Henrik Challis är VD för Mannaz i Sverige och verksam seniorkonsult. Henrik verkar internationellt i spänningsfältet mellan strategi, verklighet, process och resultat. Han bemästrar komplexa sammanhang inom projektledning och processledning, vilket gör honom till en kraftfull förändringsagent. Han är en mycket engagerande föredragshållare och förmedlare och det smittar av sig på de grupper han arbetar med.

Henrik har tidigare verkat som VD i ett danskt managementkonsultföretag och 2009 belönades han och hans team från PlanB och Mannaz med Dansk Industris Konsulentpris.

 

Ole Dissing

Ole Dissing är arbetslivspsykolog och har i många år arbetat med ledarskaps- och organisationsfrågor. En stor del av tiden har han varit chef och VD på bland annat Novo nordisk, COWI och Nordea. Han hade då ansvar för ledarskaps- och organisationsutveckling samt strategiska förändringsprocesser. Han undervisar på fortbildningar för chefer och är ledarskapscoach för styrelser, ledningsgrupper och chefer.

Ole har skrivit två böcker, ”Ledelse i en ny logik” och ”Ledelsens indvendighet og etik”, samt författat en rad artiklar i ämnet ledarskap och organisation.

 

Magnus Thure

Magnus Thure Nilsson är VD för medlemsorganisationen & klusterinitiativet Media Evolution och mötesplatsen Media Evolution City i Malmö. Magnus Thure har varit med från starten och drivit mediefrågor i Malmö och regionen sedan 2005. Han är en av Sveriges mest framstående experter på hur man bygger ett starkt community och har omtalats som en nytänkande provokatör och banbrytande inom community building och social hållbarhet.

Luk