Program & projekt

En uthållig arkitektur som möjliggör kommersiell skärpa

I Mannaz har vi förståelse för de projektbaserade uppdragens komplexitet och vet att förmågan att hantera projektportföljer är central för framgång i affären. Vårt mål är att hjälpa er inhämta tillräckliga värden från era projektinvesteringar, så att de levererar enligt uppsatta krav och mål. Faktum är att vi har sett att de organisationer som fokuserat på att marknadsföra, bygga upp och värdesätta projektledarskapet som en central kompetens i organisationen, också får avsevärda konkurrensfördelar.

Mannaz approach till projektstyrning innebär möjliggörandet av verkliga insatser och underlättar hållbar förändring. Skräddarsydda lösningar anpassade till just er verklighet och era förutsättningar är kännetecknet för vårt arbete med kunder – oavsett om det handlar om att vässa verksamhetens projektstyrning, behärska projektportföljer, genomföra komplexa program, leda effektiva projekt eller skapa slagkraftiga team.

Att designa och utveckla förmågan att genomföra strategiska förändringsinsatser kräver expertis – inte bara i det strategiska genomförandet, utan även specifik branschkunskap. Vi vet att varje affärssituation är unik och det finns inga “best practice”-lösningar för att enkelt lösa dagens mångfacetterade situationer.

Mannaz bidrar med innovativt affärstänkande för att ge organisationer och människor kraften och förmågan att möta dagens utmaningar. Genom att stimulera till förändring inne i organisationen, kan inspirerade ledare stimulera alla medarbetare till att arbeta mer tillsammans för att hjälpa verksamheten att nå sin fulla potential och samtidigt känna sig stärkta var och en.

Med ett “människan-först” fokus erbjuder Mannaz tre sammanlänkade resursområden för kreativa affärslösningar: Strategiska konsulttjänster, ledarskapsutveckling och process-outsourcing. Målet för vart och ett av dessa områden är att utveckla större mänsklig potential så att organisationer kan övervinna dagens utmaningar och utveckla morgondagens möjligheter. Ingen annan konsultverksamhet har detta sammanlänkade synsätt och fokuserar sina insatser på att människorna alltid skall vara den största tillgången i verksamheten.

För mer information kontakta:

Joakim Eriksson

Client Director

E-mail: jer@mannaz.com

Tlf: +46 735 286 071

Magnus Ramdén

Senior Consultant

E-mail: mra@mannaz.com

Tlf: +46 735 01 63 21

Anne-Charlotte Blomqvist

Senior Consultant

E-mail: acb@mannaz.com

Tlf: +46 760 42 90 28

Anna Rosdahl

Senior Consultant

E-mail: aro@mannaz.com

Tlf: +46 708 23 84 41

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×