Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
Luk

Funktioner

En hållbar arkitektur som möjliggör kommersiell skärpaBåde kompetensutvecklings- och talangutvecklingsfunktionen är avgörande för organisationer som vill försäkra sig om att deras nyckelpersoner hela tiden har tillgång till de senaste idéerna när de arbetar med att hela tiden öka sin kapacitet

Medan somliga verksamheter väljer att hålla ledarskapsutveckling som en del av interna utvecklingsprogram, ser Mannaz utmaningarna i att hålla sig uppdaterad med dagens utveckling, trender och nya insikter för medarbetare. Mannaz genomför just nu över 80 olika ledarskaps-, talang- och medarbetarutvecklingsprogram via vår egen öppna program-verksamhet. Alla våra utbildningsprogram kan anpassas till organisationens individuella behov. Vi nöjer oss inte med vårt stora utbud av anpassade program, utan letar också ständigt efter nya utbildningsbehov för att tillgodose behov ute hos våra kunder.

Våra resurser på utbildningsområdet är inte bara kostnadseffektiva och ger snabbt resultat ut på marknaden för våra kunder. De stimulerar också till innovativt tänkande utanför välbekanta miljöer, branscher och marknader. De kan till och med ibland passa ihop och korsbefruktas av andra pågående konsultinsatser och utvecklingsprojekt i organisationen.

Baserat på grundlig analys och utvärdering är vårt mål att erbjuda högkvalitativt lärande med djupa insikter, dokumenterad effekt, uppföljning och coaching – oavsett om vi bistår en verksamhet med att designa och leverera ett globalt ledarutvecklingsprogram eller en hel serie av intensiva managementkurser.


För mer information kontakta:

System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_GridModules_GridContactCard_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_TypedGrid_renderer_cshtml.Execute()
Luk