Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
Luk

Akademier

En hållbar arkitektur som möjliggör kommersiell skärpaAtt outsourca din verksamhets kompetensutveckling är ett kostnadseffektivt alternativ för att försäkra dig om att verksamhetens ledare och nyckelkompetens fortsätter att hålla hög kvalitet genom inhämtning av nya kunskaper och erfarenheter. Mannaz erbjuder ett stort utbud av fullt kundanpassade alternativ för utveckling av specifika färdigheter. Utbildningsprogrammen kan köras veckovis, månadsvis eller kvartalsvis, efter behov. Vi inleder med att analysera och utvärdera utbildningsbehovet och följer därefter snabbt upp med planering och genomförande av anpassade utbildningsinsatser i nära samarbete med er.

Utöver behovsanalys, design av program och facilitering av utbildningsinsatser, kan Mannaz också erbjuda coaching, uppföljning och även fungera som kontinuerligt ledarstöd under en period.

Ett stort utbud av utbildningsinsatser kan levereras simultant, anpassade till olika nivåer av erfarenhet inom t.ex. en specifik avdelning. En kombination av flexibilitet och struktur, där Mannaz erfarenhet tillgodoser organisationens individuella behov, intressen och erfarenheter.

Mannaz har möjlighet att leverera företagsakademier inom följande områden: Exekutivt ledarskap, Ledarskap, Digitalt ledarskap, Projektledning.


För mer information kontakta:

System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_GridModules_GridContactCard_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_TypedGrid_renderer_cshtml.Execute()
Luk