Maersk Oil

En säker hantering av produktionen under organisationsförändringen

Verksamheten: Den framstående olje- och gasleverantören

Maersk Oil är en internationell olje- och gasproducent med en produktion på över 500 000 fat olja om dagen. Verksamheten har 50 års erfarenhet som pionjär när det gäller teknologi och talangutveckling och har kunnat skapa värde utan att behöva kompromissa med en säker och ansvarsfull drift.

Utmaningen

  • En bransch i kris som skapade behov av att stötta organisationen
  • Omfattande och viktig omstrukturering av organisationen som skulle faciliteras.
  • Behov av att upprätthålla säkerhetsstandarder och medarbetartrivsel.

Lösningen

  • Samskapande av Programme Management Office (PMO), som blev genomfört av konsulter från både Maersk och Mannaz.
  • Implementering av en snabb förändringsprocess för att motverka ineffektivitet.
  • Leverans av praktiska workshops för att involvera och engagera medarbetare.

Resultatet

  • Det organisatoriska förändringsprogrammet implementerades före utsatt tid
  • Ökning av antalet säkerhets- och produktionsindikatorer
  • 700 personer bytte arbeten utan problem.

Utmaningen: Sjunk eller simma

Priset på ett fat olja störtdök med mer än 70 %, vilket medförde ett dramatiskt prisfall som naturligtvis påverkade Maersk Oils danska affärsverksamhet (DBU) kraftigt. De ändrade marknadsvillkoren krävde att Maersk implementerade en omfattande organisationsförändring som skulle involvera över 700 anställda.

Det stod dessutom klart för Maersk Oil att det var nödvändigt att göra om organisationen till en stark matrisorganisation, som skulle ge större agilitet vid utrullningen av affärskritiska projekt och samtidigt reducera driftsomkostnaderna.

En så omfattande organisationsförändring krävde en snabb och effektiv förändringsprocess för att säkra en säker och stabil produktion.

Mannaz visste att faciliteringen av projektet skulle vara en känslig sak. Chefen för PMO hos Maersk Oil DBU, Hanne Bruhn uttryckte det så här: ”Några medarbetare kommer att lyftas, andra flyttas ner och några kommer att få nya chefer och ansvarsområden. Det handlar om att skapa rätt driftsprocesser och hitta verksamhetens nya rytm.”

 

Lösningen: Snabb och säker förändring

För att hantera förändringarna skapade Mannaz och Maersk tillsammans det sk. Programme Management Office (PMO). Det bestod av både Maersks egna resurser samt förändringsledningskonsulter från Mannaz. Utöver workshops och träningstillfällen etablerade Mannaz en stödmodell som kunde följas upp löpande.

Processen genomfördes snabbt och intensivt för att minimera medarbetarnas osäkerhet. Redan från början hade alla medarbetare möjlighet att diskutera, ställa frågor och lyfta eventuella problemställningar kring den kommande förändringen med både dåvarande och kommande ledare. Problemställningarna hanterades snabbt och gav medarbetarna möjlighet att fokusera på sitt arbete och inte på själva förändringen.

Mannaz faciliterade också 50 skräddarsydda workshops som skapade klarhet om roller och ansvar och som samtidigt bidrog till att identifiera möjliga besparingar i omkostnader.

 

Resultatet: En märkbar skillnad

Investeringen som gjordes för att fokusera på medarbetarnas och verksamhetens behov och orosmoment visade sig vara mycket förnuftig. Derek Charlton, head of wells, upplevde en klar förändring i hans teams roller och ansvar. ”Jag hade flera goda samtal med teamet från Mannaz. De gav en massa goda råd till mig och mina närmaste medarbetare. Det var fantastiskt att ha deras stöd under förändringens gång.”

Nio månader senare var den nya matrisorganisationen på plats. 700 medarbetare hade bytt arbete, samtidigt som ledare, team och organisationen som helhet hade blivit mycket mer flexibel. Kombinationen av en tydlig strategi, en snabb process och ett löpande stöd hela vägen, gjorde att förändringen inte bara blev implementerad på tid, utan även åstadkom en ökning av säkerhets- och produktionsindikatorer.

”Kombinationen av en tydlig strategi, snabb process och kontinuerlig support har inte bara medfört en framgångsrik transformation färdig före tidtabell, utan också flera andra positiva effekter på vår säkerhet och produktion.”

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×