IPG Mediabrands

Att driva organisatorisk transformation på IPG Mediabrands

Företaget: Global mediabyrå – ”Dynamic by Design”

IPG Mediabrands är en del av Interpublic Group (NYSE:IPG). En global mediabyrå med 8500 anställda, 130 kontor i 90 länder och flertalet varumärken. De förser annonsörer med strategiska medialösningar och består av en mångfacetterad grupp av innovatörer, tekniker, designers, forskare, musiker, strateger, köpare, tänkare, planerare och matematiker – alla fullt engagerade i att bygga nya lösningar för världens största varumärken.

Utmaningen

 • Föra samman och etablera ett internationellt nätverk av ledare och jämlikar för att leda förändring
 • Få ut maximal nytta av ledarskapsskicklighet och ansvarsskyldighet
 • Bygga förändringskapacitet

Lösningen

 • Ett 12 månader långt globalt ”blended learning” program i ledarskapsutveckling för handplockade deltagare från den yngre generationen c-suite ledare baserade på principen 70:20:10.
 • Ett aktivt engagemang i hela organisationen från CEO och ledningsgrupp igenom hela organisationen.
 • Startade med en veckas workshop för att öka medvetenheten om ledarskapets styrkor och värden men också potentiella risker.
 • Integrerade affärsutmaningar från verkligheten med Mannaz ”Leadership Labs” som centralt tema i workshopen.

Resultatet

 • En gemensam vision och förståelse för ledningens vision, värderingar och strategiska plan
 • Ökad känsla av ansvar och motivation
 • Ökad ledarskapskapacitet i organisationen
 • Lade grunden för en kultur baserad på feedback och ett uppskattande förhållningssätt.
 • Gav en boost av entusiasm genom hela organisationen, med fler nyckelpersoner och topptalanger som började undersöka hur de också kunde få ta del av det speciella programmet

Utmaningen: Topptalanger

Henry Tajer, CEO, hade utarbetat en övertygande vision och femårsplan för IPG Mediabrands med målet att samla alla varumärken för att bättre kunna konkurrera på marknaden och transformera sitt sätt att göra affärer.

Han insåg att en av de viktigaste skiljelinjerna på en starkt konkurrensutsatt marknad var att behålla sina topptalanger och se till att maximera deras färdigheter för att kunna leda andra. Det skulle kräva större ledarskapskapacitet och ansvarstagande inom IPG Mediabrands samt en kultur präglad av ett uppskattande förhållningssätt baserat på feedback.

IPG Mediabrands har ett utmärkt kompetensutvecklingsteam som redan hade tänkt innan de kontaktade Mannaz. De sökte en samarbetspartner som kunde engagera sig i det gemensamma uppdraget att designa, utforma och leverera ett utbildningsprogram med syftet att vägledning och rekommendationer, utveckla designkapacitet samt professionell facilitering.

Man ville injicera kreativitet, insikter och erfarenhet som kompletterade den interna ledarskapskompetensen och representerade verksamhetens nya värdegrund: ”dynamisk, entreprenöriell och med kraft.

IPG Mediabrands ambition var att tillsammans med Mannaz skapa ett inspirerande och utvecklande ledarskapsprogram som kunde rullas ut globalt, helst så snabbt som möjligt!

Lösningen: Anpassa och dra nytta av olika förmågor

Tillsammans med IPG Mediabrands designade vi ett tolv månader långt 70:20:10 program. Topptalanger i företaget uppmanades att söka genom att berätta om hur företagets nya värdegrund påverkade dem i deras arbete. 30 deltagare valdes ut och blev den första gruppen av D-30 ledare. (Dynamic 30 top emerging leaders) Vi visste att stort engagemang och involvering från de mer erfarna cheferna i företaget skulle vara avgörande för ett gott resultat, så 15 senior ledare bjöds in i D-30 gruppen.

Mannaz stöttade i faciliteringen av den inledande workshopen som inriktade sig på att öka förmågan till självreflektion, att identifiera sina egna tillgångar, ledarskapsstyrkor och utvecklingsområden; aktivering av IPG Mediabrands framtidsvisioner och värden, balanserande av ledarskapsbeteendet med företagets krav, utnyttjande av olika relevanta nätverk och skapandet av en action plan för att lyckas. Allt detta med tydlig koppling till de tre nya kärnvärdena; dynamiskt, entreprenöriellt och ”empowered”.

Löpande mentorskap mellan seniora chefer och D-30 ledare fördjupade och förstärkte erfarenheterna och lärandet i båda grupperna.

Resultatet: Inspirerende ledelse som vejen til vedvarende forandring

Programmet har varit en stor framgång och överträffat allas förväntningar, från vd:s, senior executives till c-suite ledare och det interna specialistteamet. Framgången berodde på:

Användande av 70:20:10 approachen
Att de praktiska delarna av programmet genomfördes med hjälp av utmaningar och fallstudier från den egna verkligheten, med Mannaz ”Leadership Lab” som handledare och stöd genom coaching och reflektion.
Aktivt engagemang från chefer på alla nivåer, inklusive CEO, och
Co-design och co-facilitering – ett gemensamt arbete
Programmet fortsätter att ge goda resultat och IPG Mediabrands arbetar nu tillsammans med Mannaz för att utveckla och lansera nästa iteration i Latinamerika och Europa.

Partnerskapet med kunden har varit mycket effektivt och IPG Mediabrands ger Mannaz 93% på övergripande kundnöjdhet för hela programmet, 94% för facilitator/handledare och 96% för kundservice. Alla utvärderingar överträffar genomsnittet i branschen med 10%.

Mannaz blev också inbjudna av IPG Mediabrands till en gemensam presentation på ICEDR Conference on Organisational Transformation i London 2016.

”Vi förstod att en hög grad av involvering från höga chefer skulle vara avgörande för framgång och 15 av dem bjöds in att delta tillsammans med våra D-30 ledare.”

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×