Internationell high-tech-verksamhet

Kompetenta ledare som fanbärare för utveckling och förändring

Verksamheten: Internationell high-tech-verksamhet

Verksamheten är ett skandinaviskt high-tech företag med ca 16 000 medarbetare. Merparten av forskning och utveckling och produktion är baserad i Sverige, medan marknadsföring och försäljning är spridd över hela världen.

Utmaningen:

  • Brist på utvecklingsinsatser för ledare på samtliga nivåer i verksamheten.
  • Behov för att etablera kostnadseffektiva program som matchar kulturen, terminologin och verksamhetens behov på tvärs i organisationen.
  • En icke tillfredställande organisatorisk anpassningsförmåga till externa faktorer samt internt genomförande av strategin.

Lösningen:

  • En intern utbildningsakademi – komplett utvecklingspaket och partnerskap
  • Skräddarsydda program för ledarutveckling enligt identifierade specifika organisatoriska utmaningar samt förändringsbehov.

Resultatet

  • Drygt 2 400 ledare blev engagerades i ledarskapsträning och aktiviteter som rörde organisatorisk utveckling.
  • Full integration av nya affärsenheter med gemensamt språk, kultur och identitet.
  • Gemensam förståelse för de strategiska ledarutmaningarna samt förmågan att agera och bearbeta dessa.

Utmaningen: Hur blir vi bättre på att hantera förändring och utveckling?

När man är en high-tech-verksamhet med kontor över hela världen så är ett agilt ledarskap och en god organisatorisk anpassningsförmåga avgörande för framgång på en konkurrensutsatt marknad. Utmaningen som verksamheten stod inför handlade om att utveckla kostnadseffektiva program och utbildningsinitiativ med bred tillgänglighet. Programmen skulle utgå från verksamhetens kultur, marknadssituation och terminologi. De skulle också fokusera på både affärsmässiga kompetenser och personlig utveckling. Dessutom skulle programmen kunna anpassas till olika kulturella skillnader, både när det gällde interkulturella skillnader, men även olikheter i affärskultur inom olika verksamhetsområden samt i förvärvade verksamheter.

 

Lösningen: En komplett ledarskapsakademi och ett partnerskap

Det värde som tillfördes verksamheten kan delas upp i tre delar: En tredjedel av aktiviteterna bestod av organisatorisk utveckling och utveckling av ledarteam. Den andra tredjedelen handlade om träning i beredskap för att leda på alla nivåer, i form av ledar- och talangutvecklingsprogram. Den sista tredjedelen var en blandning av de första två delarna, dvs skräddarsydd ledarutveckling tillsammans med specifika organisatoriska utmaningar och förändringsbehov.

Genom ledarutvecklingsprogrammen levererades ett komplett utbildningspaket – en ledarskapsakademi. Vårt ansvar – i tätt samarbete och partnerskap med kunden – var att leverera utbildning som matchade behoven, löpande strategiska initiativ såväl som fokusområden för chefer på alla nivåer.

När vi agerade som intern akademi hade vi också tillgång till verksamhetens administrativa LMS-system och använde denna plattform för att koordinera möten, resurser, undervisare samt deltagare i utbildningarna. Vi kunde också mäta och följa upp på insatsernas resultat.

 

Resultat: Ledare redo att ta sig an strategi och affärsmöjligheter

Under 16 år har Mannaz utbildat fler än 2 400 unika ledare i den aktuella verksamheten. Den tillförda kompetensen behövs för att hantera verksamhetens identifierade strategiska ledarskapsutmaningar – och hänger i sin tur ihop med strategiska affärsutmaningar.

Mannaz och företaget arbetar i ett nära partnerskap som understödjer organisatoriska förändringar och genomförandet av strategin. Nyligen har vi dessutom diskret hjälpt till med integrationen av en förvärvad verksamhet. Vi leder arbetet med att fokusera på en gemensam kultur och hjälper därmed verksamheten med att genomföra sin avtalade strategi, utveckla en gemensam identitet och integrera den nyligen förvärvade verksamheten i resten av företagsgruppen.

”Under mer än 16 år har Mannaz utvecklat nästan 2400 ledare inom företaget.”

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×