fbpx
×
Hållbarhet

Sätt dagordningen baserad på FN:s 17 världsmål - och få en konkurrensfördel.
Läs mer (på engelska)

Digital transformation

Alla pratar om digital transformation. Här kan du göra något åt ​​det.
Läs mer (på engelska)

Mannaz Digital

Mannaz digital designar alla våra digitala, virtuella och blandade inlärningsresor.
Läs mer

Kunder och uppdrag

Vi gör projekt för den privata verksamheten inom ett brett spektrum av branscher.

Se våra kundfall

Vi levererar över hela världen

Med kontor i London, Köpenhamn, Malmö och Århus samt ett nätverk av 300 konsulter kan Mannaz leverera över hela världen.

Läs mer

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Rasmus Bay VP Consulting Nordic

+45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg VP Public

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal Consultant

28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

×
Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Köpenhamn

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

15-19 Bloomsbury Way, Holborn,
London WC1A 2TH
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Vi har ett brett utbud av konsulttjänster

Vi tror att allt börjar med ett samtal. Kontakta oss för att resonera kring hur vi kan hjälpa er frigöra er potential för framtiden.

Kontakta: Cecilia Fagerberg Wästfelt

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Vi erbjuder utbildning internt och externt

Alla våra utbildningar kan också genomföras internt i ditt företag. Ring eller skriv för att höra mer.

Kontakta: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Vill du kontakta någon av våra konsulter? Se lista över alla konsulter
Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Rasmus Bay

VP Consulting Nordic +45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg

VP Public +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Senior Consultant +45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Client Director +45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal

Consultant 28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Stuart Turnbull

Country Manager +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

Client Director +44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy

Client Director +44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Fortune 500 olje- och gasgigant

Om kompetensutveckling som ger konkurrensfördelar

Verksamheten: Global gigant i energibranschen

Denna globala organisation er ledande i energibranschen och strävar hela tiden efter att ligga i framkant, före konkurrenterna när det gäller strategi, affärsmodell och drift. Samtidigt är hälsa, säkerhet och samhällsansvar viktiga förutsättningar för verksamhetens prioriteringar.

Utmaningen

  • Avsaknad av talangutvecklings- och utbildningssystem för att understödja verksamhetens ambitioner.
  • Ingen koppling mellan ledningens kompetens och verksamhetens strategiska målsättningar.
  • Behov att lyfta den centrala ledarutvecklingsstrukturen i hela verksamheten.

Lösningen

  • Utvärdering av struktur och processer för ledarutveckling
  • Tätt samarbete med rådgivande affärspanel
  • Förstärkning av linjechefernas engagemang och samarbete med intressenter
  • Mer vardagsutmaningar i utbildningens kärnprogram

Resultatet

  • Strömlinjeformade affärsbeslut från talangutveckling till genomförandet
  • Genomförande av ledarutvecklingsprogram som säkrade affärs- och ledarskapsframgång.
  • Ändrat organisationsfokus med inriktning på strategi, kundfokus och värdeskapande.

Utmaningen: Utarbetandet av ett skräddarsytt utvecklingsprogram

För att behålla ledarpositionen i branschen, med ett stort antal medarbetare utspridda över hela världen, genomförde företagets utbildningsakademi en grundlig utvärdering samt en förnyelse av ledarutvecklingsprogrammet.

Mannaz arbetade tätt tillsammans med organisationens egen akademi för att stärka ledarskap och professionalism på tvärs genom verksamheten, från strategiska ledare till första linjens chefer. Akademins mål var att använda ett helt nytt tillvägagångssätt i utbildningen genom att göra ett personligt, skräddarsytt utbildningsprogram baserat på vardagliga utmaningar och arbetsprocesser.

Det var mer än 10 år sedan den senaste omfattande utvärderingen av utbildningsprogrammen gjordes, och verksamheten stod nu inför stora förändringar i strategin. För att kunna leva upp till dessa stora ambitioner och mål var det också nödvändigt att integrera förväntningar på ledarnas beteende i programmet, i förhållande till struktur och kompetenslyft.

 

Lösningen: Kompetent ledarutveckling

Mannaz bjöds in till ett samarbete tillsammans med företagets utbildningsakademi för att hjälpa dem med att stärka ledarutvecklingsprogrammet genom ett ökat fokus på utmaningar och situationer från vardagen på tvärs genom talangutvecklings- och utbildningsstrukturen. Det fanns ett behov av att förnya existerande program och ta input från verksamhetens rådgivningspanel, som bestod av erfarna ledare, och på så sätt skapa en global struktur.

Den utvärdering som akademin precis hade genomfört av ledar- och talangutvecklingsprogrammet, hade visat att det fanns ett behov av att rationalisera i förhållande till verksamhetens strategiska målsättningar. Där fanns också ett behov av att utveckla ett ekosystem av talanger och lärande som kunde understödja ambitionerna.

Samtidigt stod det klart för akademin att i jämförelse med andra globala organisationer, var deras egna chefer mindre personligt engagerade i kompetensutvecklingen. Det ledde till slutsatsen att det nya förbättrade programmet aktivt skulle engagera och uppmuntra chefer till att utveckla sina team på olika sätt. De blev därför inkallade som medutvecklare till det nya ledarutvecklingsprogrammet, tillsammans med akademin och Mannaz.

 

Resultatet: Före konkurrenterna med förnyad kompetensutveckling

Den nya strukturen, pilotprojektet och utrullningen visade på värdet av en relevant ledarutveckling. Särskilt viktigt var engagemang och kompetenstillskott från linjechefer. Akademin och Mannaz hade tillsammans skapat metoder och riktlinjer som stärkte linjechefernas kompetens och hjälpte dem att förstå och tillföra värde före, under och efter deltagande i programmen. Cheferna samarbetade också med ett nätverk av andra ledare samt interna och externa intressenter som en del av deras utvecklingsresa.

Processen pågår fortfarande och hittills är resultatet lovande när det gäller utvecklingen av en förnyad kompetensutvecklingsstruktur som för det möjligt att ligga före konkurrenterna.
En av de största och viktigast lärdomarna som identifierades under processen var behovet av att löpande utvärdera och förbättra utbildningsprogrammen för att säkra kontinuerlig anpassning till marknadens och omvärldens förutsättningar. Den nya infallsvinkeln har samtidigt säkrat ett större strategiskt fokus, större kundfokus och en större tydlighet i kundleverans som krävs i en allt mer disruptiv och osäker omvärld, exempelvis med sjunkande oljepriser.
Målet har uppnåtts genom omfattande utvärderingar och övervägningar av hur programmen tillmötesgår de ständigt skiftande behoven i verksamheten. Den löpande anpassningen av strukturen med tillhörande utvecklingsinsatser och processer fortsätter att understödja verksamhetens mål att hela tiden behålla sin ledande marknadsposition.

”Most notably, with the increased disruption and uncertainty faced in the industry, including the challenges of lower oil prices, the approach taken has boosted strategic focus, customer orientation and simplicity in delivering value.”