DSV

Strategi: Ökad kundlojalitet, tillväxt och lönsamhet

Verksamheten: Global transport- och logistikpartner

DSV transporterar gods säkert, tryggt och på tid överallt i världen via flyg, lastbil eller tåg. Dessutom hjälper DSV kunder med magasinering vid behov. Sedan DSV startades 1976 har företaget fusionerat med en rad verksamhet och har därför kunnat behålla en ledande position i den globala transportindustrin. 2001 delade DSV upp sin drift i tre divisioner: ”Road, Air & Sea och Solutions”. Orsaken var en önskan om att sätta fokus på nya tjänster och kundsegment. I dag utvecklas tjänster löpande och skräddarsys efter kundernas växande behov när det gäller form, pris och transporttid.

I den här fallstudien fokuserar vi på divisionerna DSV Road Denmark och DSV Air & Sea Denmark.

Utmaningen

 • Avsaknaden av strategi som kan få den ena av DSV:s divisioner tillbaka på rätt kurs när det gäller tillväxt, och som kan sprida sig till de två andra divisionerna och få dem att växa avsevärt. Strategin ska samtidigt se till att kundlojaliteten stärks.

Lösningen

 • Utveckling av en ny tillväxtstrategi för divisionerna
 • Utarbetandet av en process för implementering av strategin
 • Kompetenslyft för ledare inom strategiimplementation och ett starkt strategifokus i det dagliga arbetet.
 • Stärka kompetenta ledarteam med strategifokus på alla ledarnivåer.
 • Förankring av strategin genom djup involvering med medarbetarna, träning i strategikommunikation för ledare samt en systematisk uppföljnings- och utvärderingsstruktur.

Resultatet

 • Etablering af en strategifokuseret organisation.
 • En strömlinjeformad organisation med gemensam fokus på strategi på tvärs över divisionsgränser.
 • Ökad kundlojalitet
 • Högre omsättning
 • Större lönsamhet

Utmaningen: Tillväxt

DSV har mycket höga tillväxtambitioner som inte skulle kunna uppnås enbart genom att göra små justeringar i existerande processer. Samtidigt hade den långvariga globala krisen påverkat transportbranschen mycket, vilket krävde ytterligare tillväxtambitioner. Men det fanns fler utmaningar. Många nya teknologiska landvinningar förändrade branschen kraftigt, drivet av kundernas nya behov och önskemål. Dessutom hade DSV själva genomgått en ganska ansenlig tillväxt de senaste åren som gjort att processer och kundkontakter inte var enhetliga till 100%.

När målet är att skapa tillväxt på en marknad präglad av kris, betyder detta helt enkelt erövring av marknadsandelar. Uppdraget gick ut på att öka marknadsandelar, få lönsamheten att stiga, anpassa verksamheten till kundernas behov och strömlinjeforma processer på tvärs av funktioner och divisioner.

 

Lösningen: Etablering av strategifokuserad organisation med plats för individen.

Vi startade med att handleda en kombinerad strategi- och utvecklingsprocess för de högsta cheferna. En omfattande analys av externa och interna faktorer genomfördes samtidigt för att säkra att rätt beslut togs under utvecklingsfasen. Och det var bara början. Ett systematiskt och omfattande kommunikationspaket utvecklades samtidigt som ledarna genomgick strategisk kommunikationsträning för att säkra enhetliga budskap och boosta implementeringen av de nya strategierna.

Stora delar av organisationen involverades i arbetet med att identifiera specifika aktiviteter som kunde bidra till att realisera strategin. Därmed blev strategin också förankrad hos medarbetarna och engagemanget steg. Ett sk. OSM (Office of Strategic Management) etablerades för att stödja den strategifokuserade organisationen. Samtidigt implementerades en systematisk uppföljnings- och utvärderingsstruktur för att kunna mäta framstegen i arbetet med strategin och justera arbetet löpande med bättre kännedom om kunden.

 

Resultatet: Mätbar effekt!

Etableringen av en strategifokuserad organisation och obligatorisk uppföljning visade sig vara en klok investering. De två divisioner, som i övrigt var mycket olika, upplevde en ökning av både omsättning och lönsamhet. Viktigast av allt var att även kundlojaliteten ökade. Båda divisionerna kommer därför framöver att kunna fortsätta med att skörda frukterna av sina insatser under implementeringsfasen, även om utrullningsfasen kommer att fortsätta även det kommande året.

Ett team av höga chefer med enad front är nu förebilder för ett dagligt fokus på strategi och ett enhetligt bemötande av kunder, på tvärs över divisionerna. Nya uppföljningsstrukturer är implementerade och nya arbetssätt är integrerade i det dagliga arbetet i organisationen.

”Stora delar av organisationen var involverade i arbetet med att identifiera specifika initiativ för att förverkliga strategin och engagera och förankra den hos alla våra medarbetare.”

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×