COWI

När en utbildningsinvestering kan mätas i resultat

Verksamheten: En global konsultverksamhet med 360° rådgivning

COWI är en ledande dansk rådgivningsverksamhet med experter i världsklass inom ingenjörskonst, miljö- och samhällsekonomi. COWI har drygt 6 000 anställda och har varit involverade i mer än 50 000 globala projekt.

Utmaningen

  • Stora avskrivningar på projekt och ersättningskrav på större, mer komplexa leveranser.
  • Behov för en omfattande ny strategi för att kunna leverera effektiv projektledning samt verktyg för att kunna mäta och dokumentera faktiska verksamhetsresultat.

Lösningen

  • Etablering av en Project Management Academy, som genom olika lärometoder skulle lyfta COWI:s projektledarskap.
  • COWI var involverade i utformningen av undervisningen för att tillföra egen kultur och processer till träningen.
  • En rad KPI:er utarbetades gemensamt för att mäta effekten av investeringen i en Project Management Academy.

Resultatet

  • Sedan 2011 har mer än 450 nivå-5 projektledare genomgått en utbildning på COWI:s Project Management Academy.
  • Antalet projektavskrivningar har halverats.
  • 2014 nådde COWI en rekordomsättning och ett positivt rörelseresultat.
  • 2015 fick COWI och Mannaz ta emot priset ”Excellence in Practice Gold Award” (EIP) från European Foundation for Management Development (EFMD).

Utmaningen: Från ingenjör till affärsman

2010 fick COWI uppleva ett stort antal projektavskrivningar och ersättningskrav på större, mer komplexa leveranser. Situationen blev inte bättre av att COWI tillgång till god projektledarkompetens varierade stort.

Med mer än 17 000 projekt igång över hela världen är effektiv projektledning helt centralt för COWI:s resultat. Men trots COWI:s duktiga ingenjörer i världsklass var CEO Lars-Peter Søbye tvungen att konstatera att ”affärsmannaskap är inte något som vi lär oss under vår utbildning”.

COWI hade inte bara behov av en omfattande ny strategi för att kunna leverera effektivt projektledarskap, men också av verktyg för att kunna mäta och dokumentera verksamhetens resultat.

 

Lösningen: Från strategi till resultat

Mannaz visste att ett tätt samarbete var avgörande eftersom COWI kan sin verksamhet bättre än någon annan. Lösningen var därför en kombination av COWI interna kompetens och vår egen och etableringen av en Project Management Academy (PMA). Akademin använder en blandning av olika lärandemetoder för att höja kvaliteten på COWI:s utbildning.

Genom att kombinera olika styrkor såg vi till att seniorprojektledare från COWI deltog i utformningen av den praktiska undervisningen, så att de kunde tillföra sin egen kultur och praktik i undervisningen. Det säkrade en hög trovärdighet hos deltagarna.

Tillsammans tog vi även fram en rad Key Performance Indicators (KPI:s) för att mäta effekten och kvaliteten på investeringen i COWI:s Project Management Academy (PMA), vilket dessutom gjorde det möjligt för oss att anpassa och vidareutveckla programmet.

 

Resultatet: En prisbelönt succés

Resultatet talar för sig själv. Sedan 2011 har hela 450 nivå-5 projektledare från COWI:s alla delar deltagit i utbildningar på den nu etablerade Project Management Academy (PMA). Från 2012 till 2014 minskade antalet projektavskrivningar med hälften.

2014 nådde COWI rekordomsättning och ett positivt resultat som Lars-Peter Søbye menar är tack vare COWI:s investering i Project Management Academy och något han beskriver som en ”true game changer”. 2015 fick COWI och Mannaz ta emot priset ”Excellence in Practice Gold Award (EiP) av European Foundation för Management Development (EFMD).

Mer än något annat visar vårt arbete med COWI på värdet av utbildning och praktisk träning för att lyfta en redan respekterad och högpresterande organisation till nästa nivå.

Som Lars-Peter Søbye förklarar det: ”Det business case som togs fram inför investeringen i Project Management Academy indikerade positiva effekter på vårt ekonomiska resultat om vi gick vidare med initiativet. Och beräkningarna visade sig stämma väldigt väl med verkligheten”.

”År 2014 åstadkom COWI rekordvinster, vilket Lars-Peter Soebye menar till stor del beror på PMA (Projekt Management Academy) som han menar är en sann ”game changer”.”

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×