fbpx
×
Diversity and Inclusion

The figures are not up for discussion. Diversity is good for business.
Read more

Sustainability

Mannaz creates real results with the UN's 17 world goals.
Read more

Facilitation of Virtual Events

Let´s help you create virtual events inspiring with sky-high output.
Read more

Clients and Cases

We are dedicated to developing the capabilities of people and organisations.
Meet our clients and learn about their successes.

We deliver worldwide

With offices in London, Copenhagen, Malmö and Aarhus, as well as a network of 300 consultants, Mannaz can deliver worldwide.
Read more

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Rasmus Bay VP Consulting Nordic

+45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg VP Public

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal Consultant

28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen Client Director

+45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen Consultant

+4560536355
mej@mannaz.com

Per Krull Senior Consultant

+45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson Senior Consultant

+46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

×
London

15-19 Bloomsbury Way, Holborn,
London WC1A 2TH
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Copenhagen

Farvergade 8, 2. floor
1463 København
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Have the course wherever you decide

We offer more than 100 open courses – most can be held in English and wherever you choose!
Write or call to hear more.

Contact: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Do you need practical information?

If you are signed up for a course or otherwise in need of practical information, please don’t hesitate to contact us.

Contact: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Want to contact our consultants? See a list of all consultants
Stuart Turnbull

Country Manager +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Christine Dandy

Client Director +44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

Client Director +44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Rasmus Bay

VP Consulting Nordic +45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg

VP Public +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Senior Consultant +45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Client Director +45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 2087 1199
afh@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 5139 6221
los@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal

Consultant 28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen

Client Director +45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen

Consultant +4560536355
mej@mannaz.com

Per Krull

Senior Consultant +45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson

Senior Consultant +46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser

Diplomforløb udbudt i samarbejde mellem Mannaz og Københavns Professionshøjskole

Finanssektorens medarbejdere og ledere oplever i disse år en række forandringer både organisatorisk, teknologisk og i relation til marked og kunder. Behovet for kompetencer til at facilitere og drive projekter samt forandringsprocesser med henblik på at maksimere udbytte, effekt, udvikling og læring har derfor aldrig været større.

 

Uddannelsen “Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser” tilbyder derfor bl.a. deltagerne:

 • Et teoretisk fundament til at forstå organisatoriske og relationelle dynamikker i forbindelse med at drive projekter, udviklings- og forandringsprocesser
 • Metoder til og erfaring med at tilrettelægge og facilitere møder, workshops, seminarer mv., så de involverede motiveres, reflekterer og bidrager aktivt
 • Coachingredskaber, der understøtter anerkendende kommunikation og samtale
 • Direkte feedback i forbindelse med egen praksis med udgangspunkt i konkrete opgaver og cases
 • Sparring og læringsrefleksion med andre, der står med lignende opgaver og udfordringer.

 

Valgmoduler

Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser” er et særligt tilpasset forløb, der baserer sig på de to valgmoduler:

 • VF32Ledelse og facilitering
 • VF12: Ledelse og coaching

Hvert modul er på 5 ECTS-point, hvorfor den samlede uddannelse er på 10 ECTS-point.  

 

Integreret forløb med læringsgrupper

Forløbet er et integreret forløb, der løber over 4 blokke på hver 2 dages undervisningFor at opnå tilstrækkelige kompetencer forventes deltagerne at afprøve metoder og værktøjer i praksis mellem undervisningsblokkene, samt læse den tilhørende litteratur. Desuden etableres læringsgrupper, som mødes mellem undervisningsblokkene for at arbejde med stoffet, sparre med hinanden og tilrettelægge små mødeprocesser, som gruppen gennemfører (faciliterer) med resten af deltagerne på den kommende undervisningsblok. 

 

Uddannelsesforløbet består af:

 • Fire undervisningsmoduler af to dage
 • Litteratur, pensum på ca. 800 sider
 • Opgaver, forberedelse og træning mellem moduler med læringsgruppe
 • Samlet arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS point
 • Skriftlig og mundtlig eksamen

 

De formelle læringsmål for modulerne er:

Ledelse og facilitering: Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at lede og facilitere relationelle processer i mindre og større grupper med henblik på at skabe læring, udvikling og fornyelse i organisatoriske sammenhænge. 

Ledelse og coaching: Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og implementere coachende tilgang i egen arbejdskontekst samt lede og gennemføre coachende samtaler på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekst.

Afsluttende prøver

Forløbet afsluttes med en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i en skriftlig opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. Begge eksaminer bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Indhold og deltagernes udbytte

Kompetencer til at drive og facilitere udviklingsprocesser

Uddannelsesforløbet giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at tilrettelægge og håndtere samarbejdsprocesser og skabe momentum i udviklings– og forandringsarbejde. Deltagerne lærer at facilitere workshops og møder effektivt samt skabe involvering, som bidrager til fremdrift af virksomhedens projekter. Deltagerne opnår således kompetencer til at styrke og udvikle deres kommunikative kompetencer og evne til at facilitere til gavn for dem selv og deres organisation. Der sættes fokus på, hvordan deltagerne som ledere af udviklings- og forandringsprocesser kan styrke engagement og produktivitet hos kolleger og samarbejdspartnere. Gennem teoretisk og praktisk arbejde opnår deltagerne forståelse for vigtigheden af en professionel tilgang til at skabe involverende processer og rum for læring og udvikling i en organisatorisk sammenhæng. 

Processer skal her forstås som måden, et møde/seminar faciliteres og afvikles på. En velovervejet tilgang og facilitering vil give motiverede deltagere og skabe produktive dialoger, der bidrager til, at det ønskede resultat opnås. 

Gennem forløbet inddrages eksempler fra deltagernes hverdag, hvilket styrker koblingen til udvikling i egen organisatoriske sammenhæng og til en endnu bedre løsning af opgaverne. Alt dette sker i tillidsfulde rammer, hvor der er rum til læring og refleksion. 

Det faglige indhold tager afsæt i relevante teorier samt afprøvning af konkrete redskaber til at skabe udviklende processer. Processer som deltagerne efter forløbet er klar til at påtage sig ansvar for. 

 

Der arbejdes med følgende temaer i forløbet:

 • Det relationelle, sprog og kommunikation som omdrejningspunkt for forståelse af ’virkeligheden’ og organisatoriske dynamikker 
 • Rollen som facilitator 
 • Hvordan der skabes mening og følgeskab, når udvikling og forandring skal implementeres og ”forstyrrer” 
 • Design af udviklingsprocesser og udviklingsforløb med fokus på effekt via involvering af interessenter 
 • Anerkendende metoder i udviklings- og forandringsarbejde – herunder betydningen af organisationens fortællinger 
 • Håndtering af det svære og komplekse fx udfordrende relationer og samarbejder
 • Samtaleværktøjer
 • Coachende værktøjer

 

Tid og sted

Efterår 2021

Modul 1: 31. august + 1. september
Modul 2: 30. september + 1. oktober
Modul 3: 1.-2. november
Modul 4: 1.-2. december

Aflevering af skriftlig opgave: 12. november
Mundtlig eksamen: 9-10. december

Uddannelsen udbydes i København.

Forår 2022 

Modul 1: 22.-23. marts 

Modul 2: 21.-22. april 

Modul 3: 31. maj + 1. juni 

Modul 4: 30.-31. august 

Datoer for aflevering af skriftlig opgave og mundtlig eksamen meldes ud ved uddannelsesstart. 

Uddannelsen udbydes i København.

Efterår 2022 

Modul 1: 27.-28. oktober 

Modul 2: 28.-29. november 

Modul 3: 5.-6. januar 2023 

Modul 4: 6.-7. februar 2023 

Datoer for aflevering af skriftlig opgave og mundtlig eksamen meldes ud ved uddannelsesstart. 

Uddannelsen udbydes i København.

Målgruppe

Forløbet vil være af særlig relevans for ledere, projektledere, SCRUM-masters, konsulenter og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere udviklingsprocesser, desuden relevant for dem, der har ansvar for at lede møder og workshops, eller varetager roller, hvor man arbejder med involvering af interessenter. 

De formelle adgangskrav til forløbet er:
En relevant uddannelse der som minimum er på niveau med en kort videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse. Desuden mindst 2 år erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Det er muligt at få en konkret vurdering af sine kompetencer (realkompetencevurdering), hvis man ikke umiddelbart opfylder adgangskravene.

Forløbets placering i uddannelsen

Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser kan tages som et selvstændigt forløb eller som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse. Hvis du tager forløbet som en del af en hel diplomuddannelse, udgør forløbet dermed to ud af tre af valgmodulerne på uddannelsen. 

Det praktiske

 • Kursusudbyder: Københavns Professionshøjskole & Mannaz
 • ECTS-point: 10
 • Undervisningssprog: Dansk
 • Udbudt til: Efterår og forår
 • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau

Tilmelding

Du tilmelder dig i Københavns Professionshøjskoles tilmeldingssystem ved at følge dette link.

 

Spørgmål

Har du spørgsmål til tilmelding eller studieadministrationen, kan du kontakte Studiecenter på evu@kp.dk.

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte Charlotte Ginge Jensen, cgj@mannaz.com eller 4517 6137.