×
Sustainability

Set the agenda using UNs 17 goals and turn them into a competitive advantage.

Read more

 

 

Digital Transformation

New technology demands a new style of leadership. Everybody is talking about Digital Transformation.

Click here and start your transformation

Clients and cases

We are dedicated to developing the capabilities of people and organisations.
Meet our clients and learn about their successes.

We deliver worldwide

With offices in London, Copenhagen, Malmö and Aarhus, as well as a network of 300+ consultants, Mannaz can deliver worldwide.

Read more

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Mette Skøt CCO - Chief Commerciel Officer

+45 8188 1077
msk@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Bjarke Østergaard Client Director

+45 4166 8864
bos@mannaz.com

×
London

3 Queen Square, Bloomsbury
London, WC1N 3AR
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Copenhagen

Dr. Neergaards Vej 5A
2970 Hørsholm
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Have the course wherever you decide

We offer more than 100 open courses – most can be held in English and wherever you choose!
Write or call to hear more.

Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Do you need practical information?

If you are signed up for a course or otherwise in need of practical information, please don’t hesitate to contact us.

Kontakt: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Meet our consultants
Nathan Hobbs

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Terri McBride

+44 794 469 3186
tmc@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Mette Skøt

+45 8188 1077
msk@mannaz.com

Joakim Eriksson

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Anna Rosdahl

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Bjarke Østergaard

+45 4166 8864
bos@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Lars Østerby

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Magnus Ramdén

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Søren Blem Bach

+45 2989 3734
sbb@mannaz.com

Send us a message

We will respond as soon as possible,
and within five working days.


Alfa Laval

Hur säkrar du din verksamhets fortsatta framgång när världen befinner sig i ständig förändring? Lösningen ligger i systemisk ledarutveckling.

Verksamheten

Alfa Laval är idag världsledande inom teknologiområden såsom värmeöverföring, separering och vätskebehandling. En genial uppfinning ledde 1883 till bildandet av Alfa Laval, och sedan dess har innovation fortsatt att utgöra kärnan i allt som verksamheten gör. Alfa Laval levererar framtidssäkrade och samhällsnyttiga lösningar över hela världen som baseras på mer än 2500 patent. Alfa Lavals 17 500 anställda arbetar hårt för att hjälpa kunder i nästan 100 länder att optimera sina processer.

Utmaningen

  • Utmanande förutsättningar på viktiga marknader
  • Behov för snabbare implementering av allt större förändringar

Lösningen

  • Etablering av ett utbildningsprogram bestående av fem moduler. Programmet skulle hjälpa ledare att stärka sina personliga målsättningar som ledare samt öka deras förmåga att inspirera och engagera medarbetare i förändringsprocesser.
  • Under utbildningsprogrammet hade man avsatt tid till för att låta enskilda ledare implementera sina nya kunskaper direkt och därmed stärka sitt ledarskap i vardagen.

Resultatet

  • Bättre hantering av nya, mer komplexa affärsutmaningar för ledarna.
  • Stärkt förmåga till att leda och genomföra förändringar
  • Starkare, mer proaktiva och självständiga ledare

Utmaningen: Att mötas med de andra

Alfa Laval visste att nyckeln till framtida framgång var att stärka ledarkompetensen för att bättre kunna hantera de många framtida utmaningarna.

Lösningen: DRIVE – Förstärkning av personlig kompetens och förändringsledning

Förmågan att inspirera andra börjar inifrån. Därifrån skapas en grogrund för en större robusthet och självinsikt som kan fungera som en motvikt till den uppsjö av förändringar som är en del av vår tid.

Alfa Laval och Mannaz arbetade tätt tillsammans för att utveckla de fem modulerna som DRIVE-programmet är baserat på. Därmed säkrade man att både de enskilda ledarna och verksamhetens behov blev tillgodosedda. Alfa Lavals högsta chefer från världens alla hörn möttes, både ansikte mot ansikte och virtuellt, för att diskutera vardagens utmaningar inom ledarskap och förändring. Den största delen av arbetet utfördes i små grupper för att få ett stort individuellt fokus samt stimulera till nätverksbyggande och kunskapsdelning på tvärs genom organisationen.

De arbetsgrupper och DRIVE-partnerskap som skapades under programmets gång fortsatte sedan och blev självgående efter programmets slut.

Resultatet: Inspirerande ledarskap banar väg för stadig förändring

De ledare som deltagit har varit eniga: Utbildningsprogrammet har stärkt deras kompetens när det gäller att motivera och engagera människor i förändringsprocesser. Samtidigt upplever de större uppbackning och vilja till att lösa kritiska problemställningar hos medarbetarna. Programmet gav dessutom ledarna den tid de normalt inte har i sina fullspäckade kalendrar, till att utforska och finna lösningar på personliga ledarskapsutmaningar och förhållningssätt till organisationsförändringar. Dessa lösningar blev sedan implementerade med en större förståelse för riktning, tydligare budskap och ett ökat fokus på att stödja strategin. Och sist men inte minst, en mycket bättre förmåga att hantera egna och andras reaktioner på förändring.

“Programmet gav oss den tid många av oss ledare inte har I sin vardag för att utforska och finna lösningar till utmaningar I det personliga ledarskapet och I organisationsförändringar.”