PDF Del siden

Systemisk ledelse i praksis

Omfavn kompleksiteten med samarbejde og dialog
3 dage    |    17.500 krTilmeld mig

Professionalisér din ledelsespraksis

Hvordan kan du handle, samarbejde og træffe beslutninger i fremtiden, når din viden er baseret på erfaringer, der hele tiden - og lynhurtigt - bliver forældede?

Den systemiske tænkning giver dig et bud på, hvordan du samarbejder og fortsætter med at levere resultater, selvom usikkerheden er høj, og det ukendte og omskiftelige gennemsyrer alting. For det er relationerne, der holder organisationen sammen, når stormen raser.

Derfor fokuserer Systemisk ledelse i praksis på, hvordan du styrker relationerne igennem din måde at facilitere og kommunikere på. Her er særligt de dialogiske kompetencer et vigtigt værktøj.

 

Hvem deltager?

Du er leder eller teamleder. Igennem din ledelsesposition skal du mobilisere og skabe værdifulde resultater i samarbejde med dine medarbejdere. Du ønsker konkrete redskaber til at lykkes i din ledelse.

Næste ledige afholdelse:
Ledige pladser
27. jun. 2019 - 19. aug. 2019
3 dage
Mannaz - Hørsholm
17.500 kr
ekskl. moms
Tilmeld mig

På kurset arbejder du med:

 • Overførsel af systemiske principper til din egen ledelse
 • Strategi og forståelse for, hvor medarbejdere og teams udvikler sig, så der opnås bedre samarbejde og bedre resultater
 • Facilitering af arbejdsmøder, der sikrer engagement, involvering og fælles resultater
 • Ledelse og resultatskabelse i en kompleks virkelighed med nye teknologier
 • Opbygningen af feedbackkultur i organisationen

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Introduktion til systemiske grundbegreber, modeller og metoder – såsom autopoesis, multiverser, gamemastery, kontekstforståelse, cirkularitet, Feedback-loops og 4R-modellen.
 • Udvikling af konkrete tiltag og nye perspektiver på fastlåste problemstillinger – du arbejder med egne organisatoriske problemstillinger og daglige udfordringer i en systematiseret og udviklende ramme
 • Du får mulighed for at opbygge og træne din dialogiske og faciliterende kapacitet som leder
 • Udvikling af dit lederskab i et sparrende og udviklende forum på kurset samt i netværk mellem kursusdagene

 

Din virksomheds udbytte

 • En leder, der får professionaliseret sit lederskab
 • En leder, der forstår at kommunikere strategisk og målrettet
 • En leder, der kan facilitere og mobilisere medarbejdernes ressourcer i retningen mod et fælles mål
 • En leder, der kan igangsætte en feedbackkultur i organisationen
 • En leder, der forstår at motivere og involvere medarbejdere

Tid & sted

Varighed

3 dage

Pris

17.500 kr

ekskl. moms
Dato
27. jun. - 19. aug. 2019
Modul
2 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
17.500 kr
ekskl. moms
Dato
24. sep. - 28. okt. 2019
Modul
2 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
17.500 kr
ekskl. moms

Prisen dækker over

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Tilsendt refleksionsopgave, hvor formålet er at identificere det udbytte du ønsker på kurset i forhold til effekt i organisationen og din selvudvikling som leder

Under kurset

 • 2 moduler af hhv. 2 og 1 dag
 • 12 deltagere
 • 1 underviser
 • Materiale (der downloades)
 • Logbog

Efter kurset

 • Kursusbevis

 

Praktisk gennemførelse

Kurset er et tredages intensivt forløb, som er fordelt over 2 moduler. Du får værktøjer til at professionalisere og reflektere over din ledelse igennem teori og udveksling af erfaringer med andre ledere. Undervisningen kombinerer teoretiske oplæg, cases samt øvelser, og er tilrettelagt som et interaktivt og praksisnært forløb, hvorfor der forventes stor deltageraktivitet.

 

 

Konsulenter

Emil Zerlang

Emil Zerlang

Emil er erhvervspsykolog i Mannaz. Til daglig arbejder han med organisationsudvikling og superviser samt kompetenceudvikler ledere i både private og offentlige organisationer inden for teamledelse, konflikthåndtering, forandringsledelse, trivsel, strategisk kommunikation, feedback og motivation.

Emil arbejder ud fra et systemisk grundlag, der baseres på hans ekspertise og erfaring med systemisk teori og procesledelse.

Emil Zerlang er uddannet erhvervspsykolog fra Københavns Universitet, som han har suppleret med en uddannelse i Mundtlig og Skriftlig Retorik fra Københavns Universitet. Derudover er han specialiseret i teamledelse, procesfacilitering, projektledelse og coaching, som han har efteruddannelse og gennemgået kurser i.

 

 

 

 

 

Luk