Strategi, vækst og lederskab

Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse

12 anmeldelser Del siden Print

Selv de dygtigste ledere kan blive bedre

Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke din personlige udvikling og arbejde strategisk med den forretningsmæssige kerneopgave? Deltag på et ambitiøst og målrettet lederudviklingsforløb, der integrerer tre afgørende dimensioner af dit lederskab: dine forretningsresultater, din lederrolle og din personlige udvikling.

Du starter og slutter med en 360-graders måling, hvor fokus er på at skabe værdi for dig og din virksomhed. Det handler både om dit potentiale i dit lederskab, dine ønsker og dine muligheder – men i lige så høj grad om din organisation og dine medarbejdere.

 

 

Hvem deltager?

Forløbet er for erfarne ledere med personaleansvar. Du kender og behersker de grundlæggende ledelsesværktøjer, men vil gerne udfordre og styrke dig selv i forhold til medarbejdere, organisation og forretningsmæssige resultater. Du søger seriøs ledertræning og –udvikling, der kan inspirere, forny og optimere din daglige ledelse.

Næste ledige afholdelse: Få pladser
20. nov 2019 - 28. aug 2020
12 dage | 6 moduler
Comwell, Roskilde
89.500 kr
ekskl. moms
12 dage  |  89.500 kr
Tilmeld mig

Bliv udfordret, styrket og skab endnu bedre resultater

Programmet løber over ca. et år og er nøje tilrettelagt med afsæt i de ledelsesmæssige dilemmaer, der er en del af hverdagen på dit ledelsesniveau. Du bliver inspireret af ny teoretisk viden og globale tendenser, ligesom du får nye perspektiver på din lederrolle gennem sparring med og feedback fra konsulenter og de øvrige erfarne ledere på holdet. Indholdet på modulerne er fast, men dybden i de enkelte temaer afstemmes med holdets interesser, aktuelle udfordringer og resultaterne fra 360-graders målingerne.

 

Jeg har mødt rigtig mange mennesker på forløbet, som har haft et kæmpe engagement og en enorm vilje til at dele ud af deres viden og erfaring. Det har skabt et utroligt inspirerende og udviklende forum. Gennem 360-graders målingen har jeg fået input fra dem i min nære virkelighed. Samtidig har jeg fået lov til at se både mig selv og min organisation gennem undervisernes og andre lederes øjne. Rent personligt har min deltagelse givet mig stor energi og glæde – selvom det også har været hårdt og udfordrende. I dag er jeg blevet en mere opmærksom og forhåbentligt også en bedre leder.

Sine Søgaard Jeppesen – Sundhedsstyrrelsen

 

På programmet arbejder du med:

Programmet starter med en 360 graders måling, som afdækker dit behov for udvikling. Derefter vil aktiviteterne på modulerne være sammensat inden for områderne Management, Leadership og Personal. Ud over generel læring og træning, vil du få lejlighed til at fokusere på lige præcis dine udviklingsbehov. Ca. et år efter opstarten runder du forløbet af med endnu en 360 graders måling, så du får fokus på dine resultater og får endnu et værdifuldt fremadrettet skub for din udvikling.

Uddybning af temaerne på programmet:

Management:

 • Lederen som manager
 • Den forretningsmæssige kerneopgave
 • Strategitænkning og -modeller
 • Strategisk fokus og eksekveringsplan
 • Commitment til strategien, herunder effektiv kommunikation og gennemslagskraft
 • Perfomance management
 • Feedback på 360-graders måling

Leadership:

 • Ledelse under pres
 • Teamroller, teamdynamik og teamledelse
 • Inspirerende og motiverende ledelse
 • Facilitering
 • Ledelse af over- og underperformere
 • Forandringsledelsesmodeller
 • En samlet ledelsesmodel

Personal:

 • EQ-i 2.0 test
 • Magt og værdier/etik
 • Tillid og tryghed (”secure base leadership”)
 • Løbende feedback
 • Refleksion
 • Coaching
 • At fastholde sin udvikling: den refleksive leder

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Nye perspektiver på strategi- og forretningsudvikling
 • Fornyet inspiration og styrket evne til at lede og motivere
 • Målbare forretningsmæssige resultater
 • Øget integritet og autenticitet som person og som leder
 • Øget performance
 • Opnåelse af fastsatte, personlige mål i forløbet
 • Solidt netværk med erfarne ledere fra andre brancher

Din virksomheds udbytte

 • Målbare forretningsmæssige resultater
 • En mere målrettet og fokuseret leder
 • Effektiv organisering og udnyttelse af kompetencerne
 • Ny inspiration og perspektiver på lederrollen
 • Strategiske lederkompetencer
 • Øget performance og forretningsmæssig vækst
 • En leder med øget organisatorisk værdi, indsigt og handlekraft

 

Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær ramme. Jeg fik allerede tidligt i forløbet sat den nye viden i spil, da jeg sideløbende med min deltagelse udviklede på en teamstrategi. Her kunne jeg afprøve hands-on redskaberne fra strategimodulet, samtidig med at jeg fik kompetent sparring fra konsulenterne. Alt i alt har det været en spændende rejse, som har løftet både mit team og mine ledelseskompetencer.

Jens Antonsen – Novo Nordisk A/S

Kontakt mig for personlig rådgivning

Er der noget du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op og give dig personlig hjælp.

René Fabricius Weichel +45 4517 6140 rfw@mannaz.com

Ring mig op

Hør 3 deltagere fortælle om forløbet Strategi, vækst og lederskab

Læs artiklen: Jeg har kunnet bruge min nye viden med det samme

”Jeg tænkte, at de andre deltagere jo ikke kendte min forretning. Og hvordan skulle vi så kunne sparre? Men det viste sig, at det nærmest var sparringen med de andre deltagere, som gav mig allermest” siger Lisbeth Tissot Ludvig

Læs artiklen

Sådan eksekverer du din strategi – helt enkelt

Hvordan implementerer du succesfuldt din strategi? Og hvilke faldgruber bør du være opmærksom på? Læs med, og få gode råd til at eksekvere din strategi med succes. Implementering og eksekvering af en enkel strategi er nemlig slet ikke så enkelt.

Læs artiklen

Tid & sted
Varighed 12 dage
Pris 89.500 kr ekskl. moms
Strategi, vækst og lederskab
Dato 20. nov 2019 - 28. aug 2020
Modul 6 Moduler
Overnatning Ja
Ledighed Få pladser
Pris 89.500 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg
Strategi, vækst og lederskab
Dato 5. feb - 24. nov 2020
Modul 6 Moduler
Overnatning Ja
Ledighed Ledige pladser
Pris 89.500 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg
Strategi, vækst og lederskab
Dato 4. maj 2020 - 12. mar 2021
Modul 6 Moduler
Overnatning Ja
Ledighed Ledige pladser
Pris 89.500 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg

Prisen dækker over:

Før kurset

 • 360 graders baseline måling med feedback
 • Forberedelsesmateriale

Under forløbet

 • 11 undervisningsdage
 • 1 netværksdag
 • Min. 2 undervisere
 • 6 overnatninger
 • Fuld forplejning i kursustiden
 • Kursusmaterialer via ”Mit Mannaz”
 • Logbog til dine personlige notater
 • Option på 1 telefonisk sparring/coaching i løbet af forløbet
 • Sidst i forløbet gennemføres en EQ-i 2.0 test til afdækning af emotionel intelligens i ledelsesregi

Efter forløbet

 • Netværk
 • Adgang til LinkedIn privatgruppe

 

Praktisk og virkelighedsnær gennemførelse

På Strategi, vækst og lederskab videreudvikler du dine strategiske og forretningsmæssige ledelseskompetencer samtidig med at du får ny inspiration og sparring fra konsulenter og netværk. Programmet starter med en 360-graders måling. Målingen bruges som udgangspunkt for en personlig udviklings- og handleplan. Programmet afsluttes med en EQ-i 2.0 test til afdækning af emotionel intelligens i ledelsesregi.

Programmet løber over 11 intense undervisnings- og træningsdage, netværksdag og coachingsessions fordelt over et år. Selve forløbet starter med et kick-off-modul, hvorefter der følger fire moduler, der i et dynamisk flow skaber fokus på henholdsvis Management, Leadership og Personal, som indholdsmæssigt dækker de tre områder fra 360-graders målingen.

På modulerne vil du aktivt træne og blive udfordret på dine ledelseskompetencer inden for konkrete ledelsesmæssige opgaver, dilemmaer og udfordringer baseret på virkelighedsnære cases og action learning principper. Du skal være klar til at give og modtage feedback med det formål at udvikle dig selv og dine deltagerkolleger.

Som hold bruger I således hinanden aktivt til sparring, feedback, erfaringsudveksling, reflekterende teams m.v. Alle deltagere bliver medlemmer af en gennemgående udviklingsgruppe

På afslutningsmodulet får du individuel feedback på din EQ-i 2.0 test med fokus på forbedringer og nye indsatsområder. Dertil samles trådene, og der tjekkes op på dine overordnede succesmål.

Du skal regne med en forberedelsestid på ca. 1-1,5 dag mellem hvert modul samt aktiviteter i form af hjemmeopgaver og møder med egne medarbejdere, chef, mentor eller lignende.

 

Moduler på forløbet

Få tilbud på et virksomhedsinternt kursus

Er I flere, der ønsker at deltage på samme kursus? Vælg et kursus fra vores brede program, og spar penge med et internt forløb i virksomheden.

Læs mere og få et tilbud

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som leder, kan du supplere din uddannelse med coachingsessioner. Coachingen er individuel, og din coach har mange års praktisk erfaring som leder.

Læs om individuel coaching

Konsulenter

Undervisningen bliver varetaget af et team af erhvervspsykologer og managementkonsulenter med bred praktisk og teoretisk erfaring inden for ledelse. Du vil derfor møde undervisere, der har stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger.

Tilmeld mig | 89.500 kr Få hjælp til at vælge kursus

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×