Setup commitment

Idé og erkendelsesfasen

 

Formål


Formålet med denne aktivitet er at skabe et godt udgangspunkt for idé- / erkendelsesfasen, planlægning af fasen, sikre rette kompetencer samt at informere om det arbejde, der skal gøres i fasen.


Der udpeges en ansvarlig person af den afdelingschef, hvor fasens arbejde hovedsagligt skal udføres.

 

Aktiviteter

 • Analysere forudsætningerne for fasen, samt specificere de forventede resultater af fasen.
 • Planlægge fasens arbejde, estimere ressourcerne og omkostningerne og definere milepælene for fasen samt dokumentere planen.
 • Definere og implementere passende kvalitetsaktiviteter for idéfasen. Overveje følgende:
  • Politikker, principper og standarder som skal følges
  • Processer, metoder og værktøjer
  • Konfigurations-management
  • Assessment, audits og granskninger
  • Sikkerhedskrav etc.
 • I samarbejde med ressourceejerne sikre at de rette ressourcer bliver allokeret til fasen. Sikre at det er de rette kompetencer, som bliver allokeret, fx eksperter inden for udvalgte områder, men som er dækkende for hele projektforløbet.
 • Etablere organisationen for fasen.
 • Etablere kundekontakt, hvis det giver mening for fasen.
 • Samle ressourcerne for fasen og præsentere planerne for fasen for at skabe det rette arbejdsklima.

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
58500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk