Brainstorming og idégenerering – metodebeskrivelse

Idé- og erkendelsesfasen - Projektanalyse

 

Formål

At skabe så mange idéer som muligt.

Brainstorming er en kvantitativ idéudviklingsmetode, som er særligt egnet, når der er behov for scanning af et stort område, samt at få mange idéer uden særlig stor innovationshøjde.

 

Fremgangsmåde

Metoden bygger på 4 regler, som absolut må overholdes, hvis der skal opnås et godt resultat:

Kritik og vurdering er absolut forbudt
En adskillelse af de skabende og vurderende processer er kernen i al skabende virksomhed. Hvis reglen ikke overholdes, bliver resultatet det samme, som at prøve at køre bil ved at træde på speeder og bremse på samme tid. Samtidig viser undersøgelsen såvel for grupper som for enkeltpersoner, at produktionen af gode idéer fordobles, hvis reglen overholdes.

Det tilstræbes at få så mange gode idéer som muligt
Jo flere idéer, jo flere muligheder for gode idéer. Stor bredde giver høj top. Det er under alle omstændigheder kun nogle få procent af de producerede idéer, som vil være anvendelige, og det er værd at hæfte sig ved, at de bedste og mest originale idéer kommer i slutningen af mødet, når de traditionelle og banale forslag er udtømt. Derfor gælder det om at holde ved, når det bliver vanskeligt, d.v.s. normalt omkring en times tid.

Gå udenom det sædvanlige
Vilde og usædvanlige idéer er særdeles nyttige. De kan dels ved modifikation og ændring senere vise sig at være anvendelige, og dels kan de i situationen virke frigørende og stimulerende på idéproduktionen.

Kombinér og komplettér de fremkomne idéer
Grundlaget for brainstorming som værktøj i kreativ problemløsning er dens enkelthed og forståelighed. En trænet leder kan sammensætte en gruppe uden særlige forudsætninger til at udvikle idéer til løsning af et problem, fordi reglerne er lette at forstå og overholde, hvis lederen er konsekvent fra begyndelsen af.

 

Faldgruber og begrænsninger

Anvendes brainstorming til idégenerering kræver det en god problemformulering og systematisk sortering af idéerne. Brainstorming skaber ikke idéer med stor innovationshøjde.
Idéhøjden forbedres, hvis gruppen er tværfagligt samlet. Grupper af medarbejdere med samme uddannelse og baggrund skaber ikke mange gode idéer.

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
58500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk