Verifikation af planer, budget og ressource-setup commitment

Gennemførelsesfasen

Formål

Formålet med denne aktivitet er at verificere at projektet vil nå de opstillede mål og leverancer, samt de delleverancer, som skal leveres ifølge planen.

Projektlederen er ansvarlig for denne aktivitet.

Aktiviteter

  • Verifikation af projektets mål og strategier.
  • Verifikation af tidsplanen, ressourceplanen, budgettet og leveranceplaner.
  • Verifikation af ressourcekontrakter, og hvis det er nødvendigt at genforhandle ressourcekontrakterne.

 

Milepælsreview

Formål

Formålet med et milepælsreview er, at følge op på, om status og kvalitetsniveauet af de opnåede resultater indfrier de opstillede kriterier for milepælene.

Projektlederen er ansvarlig for, at milepælsreview bliver gennemført.

Aktiviteter

  • Indsamle data.
  • Forberede checklister for milepæls reviewet.
  • Gennemføre reviewet.
  • Evaluere resultatet.
  • Beslutte om milepælen er nået. Udarbejde en handlingsplan med handlinger for, hvad der skal gøres og af hvem samt at beslutte om der skal holdes et nyt milepælsreview.
  • Rapportere milepælsresultat til projektet og styregruppen.
  • Sikre at der udpeges ansvarlige for alle udestående handlinger.

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
51500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk