Top 10 risikoliste – metodebeskrivelse

Analysefasen - Risikoanalysen

 

 

Konceptets anvendelse

Projektets TOP-10 risikoliste anvendes til at følge op på projektets væsentligste risici (typisk max 5-15). De væsentligste risici kan være afdækket i forbindelse med formelle risk sessions eller via løbende overvågning/observation.

Listen anvendes som fast dagsordenspunkt på projekgruppemøder eller styregruppemøder, samt som rapporteringsmedie til projektets interessenter.

Ansvarlig for risici i projektet er projektlederen eller en af projektlederen udpeget risk-ansvarlig.

Projektets risici plottes med angivelse af risk-ID på risikoprofil. Risici, som ligger i det røde område, indgår i TOP-10 overvågningen.

 

 

Download

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
51500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk