SWOT analyse – metodebeskrivelse

Analysefasen - Risikoanalyse

 

 

Formål

SWOT-analyse er en metode til at identificere de risici, der er i forbindelse med et nyt produkt. Det drejer sig om at analysere markedsbetingelserne nu og som et fremtidigt scenarie. Samtidig vurderes produktets sårbarhed over for usikkerheder, så der kan tages højde for det i en lanceringsplan.

 

 

Fremgangsmåde

Risikoanalysen kan gennemføres som en SWOT-analyse, der fører til en liste over styrker og svagheder samt trusler og muligheder for udvikling og lancering af et givet produkt. På grundlag af denne liste defineres de aktiviteter, som skal iværksættes for at imødegå de vigtigste risici.

  1. Gennemgå produktets styrker og svagheder, trusler og muligheder i relation til:
   • Teknologien
   • Produktområdet
   • Omgivelserne
   • Målgrupperne
   • Ressourcerne
   • Organisering af salgsindsatsenog benyt spørgsmålene:
   • Hvad kan gå galt?
   • Hvilke muligheder kan opstå?
   • Hvilke trusler kan forventes fra omverdenen?
  2. Vurder de enkelte punkters betydning og værdi for udviklingen og lanceringen af produktet:
   Er vi i stand til at reagere på de udpegede trusler og muligheder?
   Hvor sårbare er vi over for konkurrenters angreb på produktet?
   Hvor fleksible er vi i forhold til ændringer på markedet?
  3. Udvælg de vigtigste trusler og muligheder
   = de mest sandsynlige eller dem, som vil få størst indflydelse på vort produkt
  4. Planlæg aktiviteter til at imødekomme de udpegede trusler og muligheder:
   • Licensaftale vedr. teknologi
   • Gennemføre forprojekt
   • Varemærke
   • Patentering
   • Kvalitet
   • Eksklusivaftaler med forhandlere
  5. Planlæg overvågning
   Planlæg overvågning af teknologiens og markedets ændringer og indbyg fleksibilitet til at reagere på trusler og muligheder.

 

 

Faldgruber og begrænsninger

Risikoanalyse bør gennemføres flere gange i de indledende faser af et nyt produkt, hvor der er størst usikkerhed, og hvor der stadig kommer ny viden ind i virksomheden.

Det kan anbefales også at foretage SWOT-analyser med regelmæssige mellemrum, fx i forbindelse med årligt budget for et etableret produkt. Herved er der større sandsynlighed for, at et produkt bliver trukket tilbage i rette tid, før det påvirker virksomhedens generelle image.

Det er vigtigt at inddrage flere personer i analysen, idet en entusiastisk projektleder, som har udviklet og introduceret produktet, kan have svært ved at se svagheder i forhold til andre produkter samt trusler fra markedet. Det kan være såvel tekniske eksperter som sælgere, der kan bidrage med ny viden.

 

 

Download skema

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
58500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk