Roller og ansvar – metodebeskrivelse

Analysefasen - Projektorganisering

 

 

Projektejer har ansvar for, at

  • der udarbejdes projektbeskrivelse
  • projektets interessenter bliver inddraget i processen
  • projektets rammer fastlægges (tid, ressourcer og indhold)
  • resultater i form af indtjening/besparelser realiseres.

 

 

Styregruppen har ansvar for, at

   • projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelse
   • beslutte kursændringer
   • beslutte målepunkter i projektet for vurdering af forløb
   • projektets klassificering i forhold til værdi for virksomheden
   • skaffe/fastholde ressourcer til projektet
   • informere målrettet i virksomheden om projektet
   • fastsætte/fastholde aftalte rammer (indhold, tid, ressourcer)
   • godkende projektbeskrivelse
   • godkende/følge op på projektplaner
   • tage de nødvendige beslutninger

Projektejer er styregruppeformand og har vetoret i alle beslutningsspørgsmål vedrørende projektet.

 

 

Projektleder har ansvar for, at

    • udarbejde projektbeskrivelse
    • projektopgaven løses inden for aftalt tid, kvalitet og ressourcer
    • planlægge projektet
    • lede projektarbejdet
    • informere og kommunikere vedr. projektforhold
    • rekruttere kvalificerede ressourcer via styregruppe
    • motivere og inspirere interessenter
    • rapportere til styregruppen
    • overvåge risici og tage action på uacceptable risici
    • motivere projektmedarbejdere
    • sikre fremdrift og resultater
    • indkalde til styregruppemøder, skrive referater m.v.
    • gøre styregruppen opmærksom på ethvert forhold, der kan have negativ indflydelse på projektets muligheder for at overholde aftale rammer
    • foreslå løsninger/kursændring, hvis projektet er nødt til at afvige fra aftalte rammer
    • arkivere projektets dokumenter (projektbeskrivelse, projektrapporter, statusrapporter, mødereferater etc.) i dedikeret projektarkiv

 

 

Projektgruppen har ansvaret for, at

       • løse opgaver i henhold til aftale om leveringsfrist og kvalitet
       • påpege forbedringer
       • arbejde for projektet i aftalt omfang
       • være opmærksomme på/informere om problemer/risici
       • rapportere tidsforbrug og fremdrift til projektleder
       • være ambassadører for projektet

 

 

Referencegruppen har ansvaret for, at

        • rådgive
        • deltage i forpligtende gennemgange af materialer, analyser o.lign.
        • informere om projektet

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
58500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk