Projektets målsætning – metodebeskrivelse

Analysefasen - Formulering af formål og mål

 

 

Formål

Projektets målsætning kan opdeles i formål, mål og succeskriterier. Formålet udtrykker, hvorfor projektet igangsættes. Målene fortæller, hvad projektet skal føre til – dels projektets synlige slutprodukter. Målene er dermed den væsentlige begrundelse for at iværksætte projektet, og de er styrende for projektarbejdet.

 

 

Fremgangs-måde

Man må skelne mellem nyttemål og produktmål.

Model af projektets målsætning

Formål udtrykker den ønskede virkning af projektet. De vedrører altså livet efter projektets afslutning. De må formuleres for hver enkelt interessent.

Mål er en beskrivelse af de ønskede leverancer fra projektarbejdet – i første omgang de ønskede funktioner og egenskaber ved projektets produkt. Også de må formuleres for hver interessent.

Formål findes ved at spørge: Hvorfor? Svar: For at …

Hvad vil vi opnå ved at have/anvende produktet/systemet?

Projektets mål: De ønskede funktioner og egenskaber ved projektets produkt findes ved at spørge: Hvad? Svar: med et produkt/system som kan/er …

Da formålet ofte først realiseres et stykke inde i driftsfasen, er det vigtigt at indbygge nogle indikatorer, der kort efter idrifttagelsen kan “måle”, om formålet opfyldes. Disse målepunkter kaldes succeskriterier.

 

 

Faldgruber og begrænsninger

Formål kan først formuleres med “gummiord” (bedre, større, reducere etc.). De skal derpå konkretiseres til målbare størrelser (succeskriterier), og målemetode skal fastlægges.

Ved at spørge “hvorfor” kan man bevæge sig “opad” i hierarkiet af overordnede mål. Det er dog ikke nødvendigt at gå længere end til formål, som har direkte og tydelig sammenhæng med virksomhedens erklærede strategiske mål.

Mål udtrykkes først i brugernes/kundens sprog. Dernæst omformuleres de til teknisk sprog (specifikationer).

Ved formulering af mål for udviklingsprojekter bør der skelnes mellem

  • Positioneringsegenskaber – d.v.s. funktioner og egenskaber, som giver produktet særpræg bl.a. i forhold til konkurrerende produkter.
  • Pligtegenskaber – d.v.s. funktioner og egenskaber, som er helt nødvendige, men som opfattes som selvfølgelige.
  • Forventningsegenskaber – d.v.s. funktioner og egenskaber, som er et plus men også undværlige.

Vær opmærksom på, at målsætningen er en gensidig kontrakt, som ledelsen og projektgruppen har indgået. En sådan kontrakt kan ikke ændres ensidigt.

 

 

Download skema

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
51500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk