Prioritering af mål – metodebeskrivelse

Analysefasen- Formulering af formål og mål

 

 

Formål

I ethvert projektforløb kan man komme i den situation, at man kan blive nødt til at prioritere de forskellige mål. Det er derfor vigtigt, at man på forhånd har vurderet, hvilke mål der kan justeres ned uden at reducere effekten af det samlede projektforløb for meget. Der findes flere metoder til at prioritere forskellige projektmål. To af disse metoder er beskrevet her.

 

 

Fremgangsmåde

Inden for produktudvikling er ikke alle produktegenskaber lige vigtige, derfor er det vigtigt at have prioriteret de væsentligste produktegenskaber, sådan at projektdeltagerne og projektledelsen har mulighed for at justere hen gennem projektforløbet. Til dette brug kan anvendes skemaet 2.8 – 1: “Målsætning – definition af produktegenskaber.”

I forandringsprojekter og større organisatoriske projekter kan det også være vigtigt på forhånd at aftale, hvilke projektmål, der er de vigtigste. I denne situation arbejdes der med maks./min. mål, og skemaet 2.8 – 2: “Målsætning – maks./min. mål” kan anvendes.

Fremgangsmåde ved produktudvikling

Et produkt har tre typer egenskaber:

  1. Pligtegenskab
    Det er den type egenskab, som er bestemt af standarder og normer, og som man ikke kan fravige, hvis produktet skal kunne begå sig på markedet. Pligtegenskaberne skal være opfyldt, for at produktet er lovligt og bliver accepteret på markedet. Pligtegenskaberne har en sådan natur, at kunden bliver meget utilfreds, hvis de mangler.Til gengæld vil pligtegenskaberne ikke tilføre produktet noget ekstra, selvom de gennemføres meget omfattende med meget høj kvalitet. Pligtegenskaber skal være til stede, men skal fremstilles billigst muligt, og det skal blot være på et minimumniveau.
  2. Forventningsegenskaber
    Et produkt der er på markedet i en bestemt prisklasse, vil have nogle egenskaber, som kunden forventer. Kunden forventer et vist niveau, og fraviges dette niveau, vil kunden blive utilfreds.Forbedres niveauet på disse egenskaber, vil kunden til en vis grad få stigende tilfredshed, jo bedre forventningsegenskaberne er opfyldt. Der er dog et mætningspunkt, så en ubegrænset forbedring af forventningsegenskaberne vil være omkostningskrævende, men ikke give en ekstra kundetilfredshed.
  3. Positioneringsegenskaber
    Til sidst er der den type egenskaber, som gør, at vort produkt adskiller sig fra de andre produkter. De egenskaber, der positionerer produktet i forhold til konkurrenterne. Hvis disse egenskaber mangler, vil kunden ikke være utilfreds, men vort produkt vil heller ikke være anderledes end andre produkter. Når positioneringsegenskaberne forbedres, vil kunden blive meget mere tilfreds, for det er netop disse egenskaber, kunden lægger stor vægt på.

Det er derfor vigtigt at kunne bestemme, hvilke af produktegenskaberne, der er pligtegenskaber, hvilke der er forventningsegenskaber, og hvilke der er positioneringsegenskaber. Fremgangsmåden går ud på, at man ud fra kundeanalyser og erfaring fra markedet får afmærket, hvilke produktegenskaber – eller produktudbytte, som er beskrevet i venstre søjle – der er pligtegenskaber.

Derefter afmærkes forventningsegenskaberne og sidst positioneringsegenskaberne. Dette giver et godt billede af, hvilke produktegenskaber, der er vigtigst. Sammenholdes disse informationer med målhierarkiet, giver det projektgruppen nogle vigtige informationer om projektets sammensætning.

 

 

Målsætning maks./min.

I organisatoriske forandringsprojekter kan det være en fordel at beskrive et ønsket mål. Fremgangsmåden er ganske enkel: de definerede mål beskrives i kolonnen til venstre. I den midterste kolonne beskrives de ønskede mål. Det kan være mål, som interessenterne har, eller som opdragsgiver direkte har formuleret. Hvad ønsker vi maksimalt af dette projekt? I højre kolonne beskrives minimumsopfyldelsen. Hvor langt kan vi tillade os at slække på målene, uden at projektet bliver for dårlig kvalitet eller meningsløst?

Når maksimums- og minimumsmålene er beskrevet, er der angivet et spillerum for de enkelte mål. Nogle mål har intet spillerum og kan betragtes som pligtegenskaber. Andre mål har et vist spillerum, og det er her projektgruppen har mulighed for at nedprioritere eller tage ressourcer fra, hvis det bliver nødvendigt.

 

 

Faldgruber og begrænsninger

Det er vigtigt, at fastsættelsen af maks./min. mål ikke kun bygger på projektgruppens opfattelse, men er afstemt med opdragsgiveren og de væsentligste interessenter i organisationen.

Det er vigtigt, at opdelingen i pligtegenskaber, forventningsegenskaber og positioneringsegenskaber bygger på reelle markedsanalyser og ikke kun på projektgruppens opfattelse af situationen.

 

 

Download skema

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
58500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk