Opstartsseminar – Metodebeskrivelse

Analysefasen - Projektopstart

 

 

Kort vedrørende konceptets anvendelse

Formålet med et opstartsseminar er at skabe fælles forpligtigelse og indsigt for deltagerne.

Det er på opstartsseminaret, at projektdeltagerne skal ”købe ideen” og opnå den nødvendige indsigt. Herudover er det en enestående lejlighed til at lære hinanden at kende og dermed lægge fundamentet for opbygning af korpsånd og commitment. Det er endvidere vigtigt, at roller og ansvar afstemmes.

Projektleder vælger i samråd med styregruppeformand deltagerkreds (projektdeltagere, væsentlige interessenter, leverandører etc.)

 

 

Checkliste

Huskepunkt Check
Er grundlaget for at afholde seminaret på plads (se agenda) ?  
Har du indbudt interessenter, styregruppemedlemmerne og projektdeltagerne?  
Har du afstemt program med styregruppeformanden?  
Har du arrangeret ”get together” sammenkomst efter dagens program?  
...  
...  
...  

 

 

Konceptskabelon

Programmet for opstartsseminar:
(Udvælgelse af dagsordenpunkter med udgangspunkt i nedenstående sammen med styregruppeformanden før seminarafholdelse)

 1. Velkomst ved styregruppeformanden
 2. Formål og mål med opstartsseminaret ved projektlederen
 3. Præsentation af dagens program
 4. Præsentation af deltagerne
 5. Produktets betydning for forretningen ved sponsor
 6. Opgavesituationen
 7. Løsningsskitse/alternativer
 8. Projektets mål og omgivelser:
  • Projektbeskrivelse
  • Mål, kvalitetsmål og resultatet
  • Projektets interessenter
  • Risikoanalyse
  • Eventuelle aftaler
 9. Gennemgang af projektplan
  • Model, metoder og teknik
  • Tids- og ressourceplan, vigtige milepæle og projektbudget
  • Projektorganisation og bemanding
  • Kvalitetssikring
 10. Projektprocessen:
  • Tidsregistrering
  • Opfølgning tid, ressourcer og resultater
  • Dokumentationsværktøj
  • Arbejdsformer
  • Mødeplanlægning
  • Uddannelse/træning
  • Projektgruppens værdier
 11. Projektarkiv (mål/forudsætninger, organisation, aktiviteter, milepæle, projektmodel, kvalitetsmodel/plan, værktøjer/standarder/koncepter, arbejdsvilkår, roller/ansvar, dokumentationsoversigt, dagbøger/log, risici/problemer etc.
 12. Afstemning af forventninger til indsats
 13. Handlingsplan
 14. “Get together” arrangement

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
51500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk