Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk

Milepæle – metodebeskrivelse

Analysefasen  Projektplanlægning og budget

Formål

Milepæle i projektplanen er et middel til entydig formulering af de mellemresultater og slutresultater, som skal nås i forløbet. At arbejde med milepæle vil sige at fokusere på målene for arbejdet frem for på midlerne. I udviklingsprojekter må midlerne ofte vælges undervejs, så milepælene naturligt udgør styringsplanen for arbejdet.

I øvrigt er formulering af milepæle som regel mere præcis og entydig end formulering af aktiviteter. Brug af en milepælsplan er derved et nyttigt delegeringsmiddel for projektleder.

Fremgangsmåde

Vælg milepæle i arbejdsforløbet for hvert indsatsområde – i begyndelsen, midt i og som afslutning. Der er flere slags naturlige milepæle:

  • Beslutningspunkter ved overgang til ny fase og ved valg af løsninger og midler i projektet.
  • Koordinationspunkter, hvor arbejdet på flere indsatsområder skal færdiggøres til fælles punkt.
  • Godkendelser – interne såvel som eksterne samt afprøvninger.
  • Ansvarsoverdragelser – til projektorganisationen og fra projekt-organisationen.
  • Færdiggørelser, som er tidskritiske eller forbundet med usikkerhed.

Faldgruber og begrænsninger

Det kræver en vis omhu at formulere milepæle entydigt. Beskrivelsen af milepælen sammenblandes nemt med beskrivelse af de dokumenter, der foreligger ved milepælen. Milepæle beskrives som det synlige resultat/produkt, som tilstanden.

Luk