Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk

Intern arbejdsfordeling – metodebeskrivelse

Analysefasen  Projektorganisering

Formål

Beskrivelse af opgavefordeling anvendes for at definere projektdeltagernes roller og ansvar. Det kan være nyttigt at tilrettelægge og beskrive ved projekter, som har flere deltagere/parter henholdsvis interessenter og flere indsatsområder.

Planlægningen og beskrivelsen skal sikre, at ansvar og opgavefordeling er gennemtænkt og kommunikeret.

Fremgangsmåde

Den enkleste opgavefordeling er at beskrive udførelsesansvar for hver milepæl i projektets plan.

Beskrivelsen kan opdeles i et par afsnit:

  • Beskrivelse af projektdeltagernes roller for hvert indsatsområde og milepæl i planen.
  • Beskrivelse af projektdeltagernes roller vedrørende styringsmæssige forhold i projektet, f.eks. projektøkonomien, bemandingen, kvalitetsniveauet.

I skemaet “Opgavefordeling” indskrives indsatsområder, milepæle og aktiviteter. Sørg for overensstemmelse med planen. Hver projektdeltager tildeles en linie. I krydsfelterne anføres rollerne med bogstavsymbol. Vælg et relevant udsnit af symbolerne.

Ved projektdeltager forstås ikke blot medlemmer af projektgruppen, men også beslutningsgruppe/komité samt interessenter, som har aktiviteter i form af at blive hørt, at godkende, at kontrollere, at beslutte m.v.

Faldgruber og begrænsninger

Den detaljerede opgavefordeling sker reelt ved den detaljerede arbejdsplanlægning. Opgavefordelingsskemaet bør derfor fortrinsvis benyttes for indsatsområderne og milepælene i projektet.

Skemaet kan anvendes på flere niveauer:

  1. Indsatsområdeniveau
  2. Milepælsniveau
  3. Aktivitetsniveau
Luk