Forretningsopfølgning – metodebeskrivelse

Analysefasen - Formulering af formål og mål

 

 

Formål

At skabe samlet vurdering af omkostninger ved udvikling og lancering af et nyt produkt i forhold til den forventede indtjening på produktet. Forretningsopfølgning danner beslutningsgrundlag for start af projektet.

Forretningsopfølgning foretages som oplæg til større beslutninger i et udviklingsprodukt. Udvikling er i denne sammenhæng taget i ordets bredeste betydning, idet det omfatter et produkts samlede livscyklus gennem udvikling, markedsintroduktion og udfasning.

 

 

Fremgangsmåde

Forretningsopfølgning bør anvendes i forbindelse med egen udvikling og lancering af nye produkter. Her er det relevant at foretage en vurdering ved alle milepæle, typisk for den nærmest følgende fase i produktets cyklus.

Forretningsopfølgning kan også anvendes til lancering af OEM-produkter, som købes færdige fra leverandør. Her er der fokus på forberedelse af markedsføringen, som er en væsentlig omkostningskrævende aktivitet.

Følgende omkostninger vurderes:

  • arbejdstimer til produktudvikling, konceptudvikling og idéudvikling
  • investeringer i produktionsudstyr
  • investeringer i afprøvningsudstyr
  • markedsanalyser
  • fremstilling af kampagnemateriale
  • uddannelse af sælgere og serviceteknikere
  • markedsføringsaktiviteter som udstillinger, annoncering, direct mail-prøver
  • arbejdstimer til selve salgsindsatsen
  • opfølgningsaktiviteter

Indtægter
Indtægterne skal foruden de egentlige indtægter ved et konkret produkt også omfatte en vurdering af eventuel synergi-/kannibaliseringseffekt. Denne del kan være særdeles vanskelig at vurdere på forhånd, specielt når der er tale om reel kannibalisering eller blot, at vi selv gør det frem for konkurrenterne.

Ansvar
Det er ofte hensigtsmæssigt at finde en ansvarlig, der er gennemgående figur fra idéens fødsel til lancering af produktet.

I virksomheder med en selvstændig udviklingsfunktion kan forretningsopfølgning være projektlederens opgave, eller den kan være fordelt mellem produktchef og udviklingsmedarbejdere, som hver især har ansvar for de faser, de normalt arbejder med.

 

 

Faldgruber og begrænsninger

Positive resultater i en forretningsopfølgning er ikke det eneste kriterium for introduktion af et givet produkt. Der kan være strategiske årsager til at lancere et produkt. Hvis det er tilfældet, skal det fremgå som en kommentar til forretningsopfølgningen. Forretningsopfølgning efter lancering skal være mere detaljeret end i de indledende faser. Her er milepælsopfølgningen ikke tilstrækkelig sikker til vurdering af forretningen.

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
58500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk