Brugsøkonomi – metodebeskrivelse

Analysefasen - Formulering af formål og mål

 

 

Formål

Beregning af brugsøkonomi er et relevant element i salgsindsatsen over for kunden, som skal investere i et langvarigt forbrugsgode, som fx en bil eller en computer. Brugsøkonomiberegning er ligeledes relevant ved afgivelse af tilbud til industrikunden, som skal investere i produktionsudstyr. Over for industrikunden gælder dog også, at andre parametre som leveringssikkerhed og service kan have stor økonomisk betydning.

 

 

Fremgangsmåde

Vedlagte skema kan anvendes som checkliste for en brugsøkonomisk analyse.

Følgende parametre indgår i beregning af brugsøkonomi:

 • Investering/kapitalbinding og den deraf følgende forrentning og afskrivning
  Hvad koster alternative muligheder for opfyldelse af kundens behov?
  Kræver det ombygning eller ekstra installationer (ventilation, lydisolering, el) at tage det aktuelle produkt i brug?
  Hvad kræves af uddannelse for at kunne betjene det aktuelle produkt?
 • Driftsomkostninger
  Hvad er omkostningerne ved den nye arbejdsform?
  Hvad er energiforbruget ved brug af produktet?
  Hvad er personaleforbruget ved betjening af produktet?
  Hvad er omkostninger til service?
  Hvad er omkostninger ved rengøring i forbindelse med produktet?
  Hvad er prisen for stoptid?
  Hvordan er udnyttelsesgraden?
 • Transportomkostninger ved levering og flytning/fjernelse
  Hvis produktet købes i udlandet, skal der i prisen indregnes told og andre udgifter.
  Konkrete udgifter ved fragt med bil, skib, tog eller fly?
  Kræves der speciel håndtering og emballering fx af sikkerhedsmæssige årsager?
 • Salgsværdi (skrotværdi)
  Kan produktet genbruges efter en periode svarende til afskrivning?
  Er der købere til brugte eksemplarer af pågældende produkt, eller er der tale om liebhavertilbud (en brugt Jaguar)?
  Skal der eventuelt betales afgift (miljø) for at komme af med produktet senere?
 • Finansieringsmulighed
  Er der mulighed for at lease produktet?
  Yder virksomheden favorable lån eller andre afdragsordninger?
 • Produktlevetid
  Er produktet første generation af en ny produkttype, kan den hurtigt blive forældet (jvf. computere).
  Er produktet af klassisk design, eller er der tale om et modepræget produkt, som typisk udskiftes hyppigere?

 

 

Faldgruber og begrænsninger

Beregninger af brugsøkonomi skal foretages på relevante data, d.v.s. de aktuelle data og der må ikke kunne stilles spørgsmål ved anvendte beregningsmetoder. Hvis der således anvendes gennemsnitstal, kan det være relevant også at medtage ovre og nedre grænse i intervallet.

Den ikke-professionelle køber af fx bil til eget brug kan signalere nogen interesse for brugsøkonomiske forhold; men det er i virkeligheden andre irrationelle faktorer (farve, indbytningstilbud, leveringstidspunkt), som er afgørende for købsbeslutningen. Brugsøkonomien skal derfor ikke overvurderes eller “oversælges”.

Brugsøkonomien skal udregnes for alternativer, da en “objektiv brugsøkonomi” ofte vil være vildledende.

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
51500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk