Alfabetisk oversigt over Projektmodellen

 

 A Afgrænsningsliste (skabelon)
  Afslutningsrapport (skabelon)
  Aktivitetsbeskrivelse
  Aktivitetsbeskrivelse (skabelon)
  Aktivitetslisten (skabelon)
  Aktivitetsplan (skabelon)
  Analysefasen
 B Belbins 9 teamroller
  Beredskabsplan (skabelon)
  Beslutningsprocesser i grupper
  Brainstorming og idégenerering
  Brugerobservation
  Brugsøkonomi
  Checkliste til kravspecifikation (skabelon)
  Cost Benefit analysen
  Cost Benefit analysen (skabelon)
 D Deltagerevaluering (skabelon)
 E Eksempel på konceptskabelon
  Eksempel på Milepælsplanlægning
  Eksempel på målhieraki
  Eksempel på sortering af interessenter under en workshop
  Estimering
  Estimering, eksempel
  Estimering (skabelon)
 F Feedbackskema for projektdeltager (skabelon)
  Fokusgruppeinterview
  Forankring af projektet i organisationen
  Formulering af formål og mål
  Forretningsopfølgning
 G Gatemodellen
  Gennemførelse
  Gennemførelsesfasen - Projektledelse, koordination og kontrol
  Gruppers udvikling
 H Handlingsalternativer (skabelon)
 I Idé- og erkendelsesfasen
  Idé- og erkendelsesfasen - Projektledelse, koordination og kontrol
  Idébeskrivelse
  Idésortering/Idéstrukturering
  Idésortering, bilag 1: Pointmatrix
  Idésortering, bilag 2: Idésortering
  Idésortering, bilag 3: Attraktivitetsmatrix
  Idévurdering
  Informationsplan (skabelon)
  Intern arbejdsfordeling
  Interessentanalysen
  Interessentanalyse (skabelon)
  Interessents udbytte/bidragsforhold
  Interessenter og informationsstrategier
 K Kick-off seminar
  Kommunikationsplan
  Kommunikationsplan (skabelon)
  Kommunikationsplan, detaljeret (skabelon)
  Konceptskabelon
  Konklusion på interessentanalyse
  Krav til god feedback
  Kravspecifikation (skabelon)
  Kravprocessens opgaver og resultater
  Kravstyring
  Kundeanalysen
  Kundetilfredshedsanalyse
  Kvalitetsstyring/Kvalitetssikringsplan (skabelon)
 L Ledelsesværktøjer
 M Milepæle
  Milepælsplan (skabelon)
  Milepælsplanlægning
  Møder, workshops og seminarer
  Mødeprocesevaluering (skabelon)
  Målhierarkiet
 N Nedlukning
 O Omvendt idémålsætning
  Omvendt produktanalyse
  Opstartsseminar
  Overdragelse
  Overdragelse af resultater
  Overdragelse og læring
 P Personlig handlingsplan (skabelon)
  Planlægningscheckliste (skabelon)
  Prioritering af mål
  Projekt analyse - Analysefasen
  Projektanalyse - Idé- og erkendelsesfasen
  Projektleders selvevaluering (skabelon)
  Projektledervurdering af styregruppen (skabelon)
  Projekt opstart
  Projektafslutning
  Projektaftale (skabelon)
  Projektledelse, koordination og kontrol
  Projektorganisationsstruktur og retningslinier
  Projektorganisering
  Projektplanlægning og budget
  Projektets målsætning
  Produktspecifikation
 R Rammespecifikation (skabelon)
  Realisering
  Revision af projektdokumentationen
  Risikoanalyse (metodebeskrivelse)
  Risikolog (skabelon, doc)
  Risikostyring, guidelines
  Risikovurdering på planen (skabelon)
  Roller og ansvar i projektorganisationen
 S Setup commitment - Analysefasen
  Setup commitment - Gennemførelsesfasen
  Setup commitment - Idé- og erkendelsesfasen
  Skema til idébeskrivelse
  Skema til interessentanalyse
  Skema til kundeanalyse
  Skema til kundetilfredshedsanalyse
  Skema til prioritering af mål – Definition af produktegenskaber
  Skema til prioritering af mål – Maks./Min. mål
  Skema til prioritering af risici
  Skema til projektets målsætning
  Skema til risikoanalyse
  Skema til risikostyring under projektforløbet
  Skema til SWOT-analyse
  Skema: Modstand imod forandringer
  Skema: Udbytte/bidrag
  Spørgeskema til brug for Risikovurdering (skabelon)
  Statusrapport (skabelon)
  Statusrapportering
  Styregruppe
  Styregruppemateriale (skabelon)
  Styregruppevurdering af projektleder (skabelon)
  Styringscheckliste (skabelon)
  SWOT-analyse
 T TOP-10 risikoliste
 U UseCase beskrivelse (skabelon)
 V Verifikation af planer, budget og ressourcer
 Æ Ændringsanmodning (skabelon)
  Ændringsprocedure (skabelon)

 

Luk