PDF Del siden

Positiv Psykologi

Arbejdsglæde som vej til overskud og engagement
1 dag    |    6.500 krTilmeld mig

Få nøglen til glæde og resultater

Kurset i Positiv Psykologi giver dig nøglen til, hvordan du bruger arbejdsglæde og engagement til at skabe overskud og resultater. Gennem viden og praksis hentet fra positiv psykologi vil du udvikle dig personligt, forbedre dine resultater og samtidig opleve endnu større trivsel på din arbejdsplads i hverdagen.

Du får enkle værktøjer til at vurdere her-og-nu situationer og redskaber til at få det bedste frem i dig selv og andre. Med andre ord får du både viden og værktøjer til at skabe den nødvendige forandring. Efter kurset ved du, hvordan du med afsæt i positiv psykologi kan opnå fornyet gejst og entusiasme, der fører til bedre resultater.

 

Hvem deltager?

Kurset er for dig, som ønsker at stortrives og tilmed præstere bedre som resultat af det. Gennem positiv psykologi får du viden, konkrete værktøjer og støtte til at udvikle dig personligt og fagligt – til glæde for dig selv og dine omgivelser.

 
Kontakt os for dato
1 dag
6.500 kr
ekskl. moms

På kurset arbejder du med:

 • Positive tilstande: Hvordan kan du skabe mere arbejdsglæde og overskud?
 • Gode forhold til andre: Hvad kendetegner de personer, der trives bedst? Hvordan kan du forbedre dit teams præstationer?
 • Optimale præstationer: Hvad er nogle af hemmelighederne bag toppræstationer? Hvilke strategier kan bedst sikre dig langsigtede resultater?
 • Stærke sider: Hvordan kan du øge dit eget og andres engagement? Hvad får du ud af at træde i karakter med fuld styrke?
 • Præstationsfremmende fællesskaber: Hvor vigtigt er det at opleve mening med arbejdslivet? Hvordan kan du få dine fremtidsdrømme, værdier og styrker til at trække i samme retning?

 

Forventninger

Dit udbytte af kurset er størst, hvis du:

 • Afsætter lidt tid til forberedelse inden kurset
 • Deltager aktivt i undervisningen ved bl.a. at stille spørgsmål og dele dine erfaringer
 • Forpligter dig på en handlingsplan
 • Tager dig tid til at udføre nogle få selvvalgte aktiviteter efter kurset
 • Benytter dig af tilbuddet om telefonisk opfølgning

Udbytte

 

Dit udbytte

 • Fornyet gejst og entusiasme
 • Bedre selvindsigt og større handlekraft ud fra egne styrkesider
 • Udvidet din horisont med inspiration og praktisk anvendelig viden fra positiv psykologi
 • Enkle værktøjer til at vurdere din nuværende situation og redskaber til at få det bedste frem i dig selv og andre
 • Personlig sparring på aktuelle udfordringer

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder med større energi, gejst og entusiasme
 • En medarbejder, der kender sine styrker og bringer dem mere i spil
 • En medarbejder, der spreder positivitet og bidrager til det gode samarbejde
 • En medarbejder, som bidrager mere til organisationen
 • En medarbejder, der præsterer mere over længere perioder

 

 

Jeg er meget, meget tilfreds med mit udbytte af kurset. Jeg er imponeret over, hvor mange værktøjer vi fik præsenteret og brugte på kurset; jeg kan ikke helt forstå at vi kun var der én dag. En af de gode ting på kurset var, at det handlede om at bruge øvelserne og ikke om at overtage de værdinormer, som ligger bag. Man behøvede ikke forstå eller overgive sig til hele teorien for at kunne få udbytte af kurset. I den efterfølgende coachingsamtale var fokus på, hvordan jeg i mit konkrete arbejde kan bruge mine styrker bevidst til at komme bedre gennem de udfordringer, som ellers ville være svære og energidrænende. Så topkarakter til kurset, både mht. undervisningsniveau, indhold, value-for-money, efterfølgende anvendelighed og opfølgende coachingsamtale.

Mikael Kibenich, Clinical Document Manager
Ferring Pharmaceuticals A/S

Add - Black Friday DA

Kontakt os for dato

Varighed

1 dag

Pris

6.500 kr

ekskl. moms

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Forberedelse: Læs artikel og udfyld spørgeskema

Under kurset

 • 1 kursusdag
 • 1 underviser
 • Max. 16 deltagere
 • Forplejning i kursustiden
 • Værktøjer i form af test og øvelser
 • Sparring på egne udfordringer
 • Personlig handlingsplan

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • 1 individuel coachingsamtale over telefon

 

Praktisk gennemførelse

Kurset består af en kursusdag og en personlig coachingsamtale over telefonen. Undervisningen veksler mellem korte indlæg, spørgsmål og svar, dialog, test, øvelser, erfaringsudveksling og diskussioner med en høj grad af personlig involvering. Efter kurset får du en individuel coachingsamtale af ca. en times varighed for at forankre det lærte i din hverdag.

Læs artiklen: Positiv psykologi er en uudnyttet værdiskaber

 

Fem vigtige forhold for din trivsel og præstation

Trivsel og optimale præstationer går hånd i hånd – og bedst af alt: Du kan øve dig og blive bedre til det. Om du får succes med at trives og præstere optimalt på én gang afhænger især af fem forhold, som du kommer i dybden med på kurset:

 • Hvor god du er til at skabe positivitet
 • Hvordan du bruger dine styrker
 • Dine forhold til andre mennesker
 • Hvilken mening du oplever
 • Hvilke strategier, du bruger, for at nå dine mål

 

Konsulent

Ebbe Lavendt

På kurset møder du erhvervspsykolog Ebbe Lavendt, som er en af Danmarks første og toneangivende eksperter på positiv psykologi. Positiv psykologi er videnskaben om, hvad der skal til for, at mennesker trives og præsterer optimalt.

 

Fasthold det lærte med mere coaching

Forøg din og din organisations samlede kompetencekapital

Ønsker du, at den individuelle coaching, som du har fået i forbindelse med kurset, skal fortsætte? 
Så kan du tilkøbe flere coachingsessioner efter kurset, hvilket enten foregår ansigt-til-ansigt eller over telefon. På denne måde sikrer du endnu større forankring af det lærte.

Prisen for coaching er: 1 session á 1 times varighed for 2.500 kr., 3 sessioner for 6.500 kr., 5 sessioner for 11.000 kr., 10 sessioner for 21.000 kr. Alle priser er ekskl. moms og transport.

Hvis du ønsker at tilkøbe coaching, skal du blot kontakte underviseren eller kursuskoordinatoren kurset.

Relaterede kurser

Luk