PDF Del siden

MSP® – Programme management

Få de bedste færdigheder inden for programledelse med Managing Successful Programmes (MSP®)
3 dage    |    13.900 krTilmeld mig

Managing Successful Programmes

Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte inden for programledelse, og der er fokus på at styrke dine evner til at omsætte læringen til god praksis i din egen organisation. Tiden, der bruges på forberedelse og undervisning, er tilpasset og optimeret i forhold til din travle hverdag.

Managing Successful Programmes (MSP®) er udviklet i England over de sidste 15 år baseret på bedste praksis, og det er i dag de facto standarden inden for programledelse. MSP er samtidig den primære inspirationskilde til Statens Programmodel.

 
Kontakt os for dato
3 dage
13.900 kr
ekskl. moms

Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, der allerede er bekendt med projektarbejdet, og som enten skal arbejde som programleder, eller som er nysgerrig på, hvordan programledelse kan styrke din organisations succes og gevinstrealisering i projektarbejdet. Det er ikke en forudsætning, at du allerede arbejder med programmer.

 

På kurset arbejder du med:

 • Principper og strukturer i Managing Successful Programmes (MSP®)
 • Din egen og din organisations evne til effektivt at lede implementering og forandringer
 • At styrke din evne til at omsætte læringen til god praksis i din egen organisation
 • Din evne til at definere mål og gevinster på tværs af en mængde projekter
 • At skabe den meste effektive programledelse i din virksomhed

 

Udbytte

 

Dit udbytte

 • Et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse
 • Viden om og træning i anvendelsen af principper og strukturer i Managing Successful Programmes (MSP®)
 • Indsigt i programledelse og disciplinens sammenhæng til projekter samt den kontekst - strategiske forandringer - hvor metoden har sine særlige styrker
 • Omsat læring til god praksis i din egen organisation
 • Netværk blandt deltagerne
 • Individuel supervision gennem sparringsmøde mellem deltager og en seniorkonsulent med flerårig praktisk MSP-erfaring
 • MSP® Foundation-eksamen (ved beståelse)

Din virksomheds udbytte

 • Den bedste praksismetode, som de facto er standarden inden for programledelse og den primære inspirationskilde til Statens Programmodel
 • Styrket programledelse
 • Viden om MSP, som kan deles med virksomheden
Add - Black Friday DA Add - Projektledelse

Kontakt os for dato

Varighed

3 dage

Pris

13.900 kr

ekskl. moms

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Hjælp til strukturering og tips til et effektivt forberedelsesforløb
 • Indblik i Mannaz – Attractors erfaringer fra praksis

Under kurset

 • 3 undervisningsdage
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale (læsevejledning, MSP-manual)
 • Eksamen i MSP® Foundation

Efter kurset

 • Eksamensbevis (ved bestået eksamen)

 

Praktisk gennemførelse

Forløbet er sammensat af 3 dele.

Del 1 og 3 består af hhv. en workshop og en individuel supervision. De to dele indgår som en del af det samlede læringsforløb med henblik på at styrke din praksis og relatere det lærte til dine egne ansvar og opgaver. Deltagelse er et tilbud og er ikke obligatorisk for at bestå MSP® Foundation.

Del 2 er selve MSP® Foundation-kurset og varer 2,5 dag. Det afsluttes med en eksamen og resultatevaluering, hvilket fører til en formel MSP® Foundation certificering.

Mannaz' egen omfattende erfaring med MSP og programledelse inddrages aktivt i forløbet, der kombineres med den formelle eksamen, så teori møder praksis, netop hvor det erfaringsmæssigt giver bedst udbytte.

Undervisningen foregår på engelsk for at styrke deltagernes begrebsapparat til eksamen, der ikke findes på dansk.

 

Forberedelse

For at opnår optimal effekt af kurset, er nødvendigt at du sætter dig ind i materialerne INDEN kursusstart.

Du skal være opmærksom på, at 1. og 2. kursusdag er lange dage og at du under kurset skal påregne at bruge cirka 2 timer hver aften på opgaveløsning samt forberedelse til dagen efter.

 

Del 1 - Pre-course workshop

(ca. 2 uger før Foundation-kursus)

Varighed: 3 timer

Indhold:

 • Strukturering og tips til et effektivt forberedelsesforløb
 • Erfaringer fra praksis
 • Netværk blandt deltagerne

Formål:

 • At præsentere programledelse og disciplinens sammenhæng til projekter samt den kontekst - strategiske forandringer - hvor metoden har sine særlige styrker
 • At sikre deltagerne et målrettet og effektivt forberedelsesforløb
 • At give mulighed for spørgsmål og refleksion inden konkrete læringsmål skal opfyldes

 

Del 2 - MSP® Foundation-kursus

Indhold

 • Kursus på 2,5 dag afsluttende med eksamen og resultatevaluering
 • Undervisning foregår de to første dage i tidsrummet 9.00-18.00 og den tredje dag 8.00-13.00

 Formål

 • At træne og opbygge viden samt forståelse om MSP, så deltagerne kommer op på et niveau, der modsvarer de krav, der stilles til MSP® Foundation

 

Del 3 - Individuel supervision

(ca. 3-5 uger efter Foundation-kursus)

Varighed: 2 timer


Indhold

 • Individuel supervision gennem sparringsmøde mellem deltager og en seniorkonsulent med flerårig praktisk MSP-erfaing

 Formål

 • At følge op på den enkelte deltagers erfaring med at overføre og anvende principperne fra MSP i egen organisation og praksis. Herunder får deltageren inspiration til, hvordan praksisskab skal styrke

 

Konsulenter

På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter, som også har praktisk erfaring med programledelse.

 

Relaterede kurser

Luk