Mannaz Formandsuddannelse

Styrk din formandsrolle, og opnå værdifuld ledelse af bestyrelsen og direktionen

Del siden Print

Stå i spidsen for fremtidens bestyrelse

Som bestyrelsesformand er de traditionelle kompetencer ikke længere nok, hvis du ønsker at udvikle din bestyrelse og virksomhed nu og i fremtiden. Der opstår et nyt bestyrelsesparadigme, som kræver, at du ikke kun har fokus på kontrol og tilsyn. Som formand skal du bl.a. også kunne lede og være en sparringspartner for både bestyrelsen og direktionen. Du skal i højere grad end før indgå i selve forretningsudviklingen.

Disse fremtidssikrede kompetencer kan du udvikle på denne bestyrelsesuddannelse til bestyrelses- og udvalgsformænd. Du får ikke blot de mest effektive værktøjer – du oparbejder også den adfærd, der skal til, for at du kan styrke bestyrelsens strategiske beredskab, forbedre bestyrelsens samspil og dermed øge bestyrelsens samlede værdiskabelse. Efter bestået eksamen modtager du Mannaz Chairman Certificate.

 

Hvem deltager?

Bestyrelsesformænd, næstformænd og udvalgsformænd fra både private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen er for dig, som ønsker at gøre en anderledes forskel for bestyrelsen og virksomheden end den traditionelle kontroldisciplin ved at få kompetencer til at lede bestyrelsen samt direktionen. Du ønsker også at øge effektiviteten af bestyrelsesarbejdet, øge bestyrelsens strategiske beredskab og styrke bestyrelsens samspil.

Kontakt os for næste dato
5 dage
49.900
ekskl. moms
Kontakt Mannaz

På uddannelsen arbejder du med:

 • Dit ansvar og dine forpligtelser som bestyrelsesformand
 • Formandens interne og eksterne kommunikationsrolle
 • Nye forretningsperspektiver – fx multi-speed business
 • Dit mod og handlekraft til at sikre værdiskabende bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelsens sammensætning og beslutningsklima
 • Bestyrelsesevalueringens muligheder og faldgruber
 • Din rolle i strategiprocesen og trendspotting
 • Dit eget bestyrelseskandidatur

 

Uddannelsens moduler

Kontakt mig for personlig rådgivning

Er der noget du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op og give dig personlig hjælp.

René Fabricius Weichel +45 4517 6140 rfw@mannaz.com

Ring mig op

Prisen dækker over:

Før uddannelsen

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Spørgeskema som afklarer dit nuværende kompetenceniveau, dine interessefelter og bestyrelsesudfordringer som formand
 • Pensumliste og artikler før hvert modul

Under uddannelsen

 • 5 moduler á 1 dag fordelt over 3 måneder
 • Flere undervisere
 • Forplejning
 • Overnatning mellem modul 1 og 2 samt 4 og 5
 • Case- og dilemmadiskussioner
 • Højtkvalificerede undervisere fagligt og pædagogisk
 • Relevante eksterne indlægsholdere
 • Cases som direkte kan anvendes i din egen dagligdag
 • Gennemgående skriftlig opgave
 • Opgavevejledning
 • Eksamen (ca. 30 min., foregår 3-4 uger efter sidste modul)

Efter uddannelsen

 • Mannaz Chairman Certificate (ved bestået skriftlig opgave og mundtlig eksamen)
 • En særlig pris på konsulenthjælp til dine egne bestyrelser i tilknytning til uddannelsen

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Værktøjer til at udvikle og anvende bestyrelsens forskellige kompetencer
 • Træning i at lede bestyrelsen og styrke samspillet mellem bestyrelse og direktion
 • Effektiv håndtering af forskellige forretningsmodellers muligheder og risici
 • Værktøjer til at sikre optimal performance hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem
 • Styrket kommunikation
 • Udvikling af dine personlige kompetencer som bestyrelsesformand
 • Fortroligt netværk med andre bestyrelsesformænd fra både offentlige og private virksomheder

Din virksomheds udbytte

 • Formandskab, der bidrager med strategisk sparring og udsyn
 • Værdiskabende bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejde
 • Øgede muligheder for at dagsordensætte god ledelse i virksomheden
 • Formandskab, der sikrer værdiskabende samspil i bestyrelsen og med direktionen

 

Praktisk gennemførelse

Uddannelsen består af 5 moduler á 1 dag fordelt over 3 måneder og en afsluttende mundtlig eksamen på ca. 30 min., som foregår 3-4 uger efter sidste modul.

Uddannelsen starter og slutter med et internat, hvor dig og de andre deltagere har mulighed for at styrke jeres relationer om aftenen.

Undervisningsformen vil være en værdifuld blanding af ekspertindlæg, casebehandling og dilemmarefleksioner, som giver dig praksisnær viden, værktøjer og metoder, hvilke du lærer at anvende i dit arbejde som bestyrelsesformand eller udvalgsformand.

På uddannelsen får du ikke blot nye værktøjer og kompetencer inden for alle aspekter af bestyrelsesarbejde – du oparbejder også den adfærd, der skal til, for at du kan skabe en værdifuld bestyrelse nu og i fremtiden.

Under uddannelsen skal du skrive en praksisnær opgave om et selvvalgt tema, som du finder væsentligt i dit nuværende formandsarbejde. Opgaven skal vise dine evner til at bruge uddannelsens viden i praksis, og den er med til at forankre den viden og de metoder, du får på uddannelsen. Der vil være ca. en måned mellem modulerne til at skrive den gennemgående opgave. Du bliver gennem uddannelsen vejledt af underviserne over telefon/Skype i forhold til den gennemgående opgave.

Det er prioriteret, at alt undervisnings- og casemateriale er tilgængelig i sprog og form.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor der vil være en censor til stede. Når du har bestået den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen, vil du modtage Mannaz Chairman Certificate.

 

Konsulenter

På uddannelsen møder du erfarne konsulenter og eksperter fra Mannaz, som alle har mange års erfaring inden for bestyrelsesudvikling. Du vil også blive inspireret af flere forskellige erfarne bestyrelsesformænd fra små og store danske virksomheder, som medbringer aktuelle cases fra deres virksomhed.

Få tilbud på et virksomhedsinternt kursus

Er I flere, der ønsker at deltage på samme kursus? Vælg et kursus fra vores brede program, og spar penge med et internt forløb i virksomheden.

Læs mere og få et tilbud

Få hjælp til at vælge kursus

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×