Skræddersyet leder-feedback

Feedback-målinger er effektive værktøjer til kortlægning af kompetencer gennem en systematisk, anonym feedback fra chef, kolleger, medarbejdere og evt. kunder. Derved afdækkes lederens styrker og udviklingsbehov i relation til lederjobbet.

Målingerne giver både virksomheden og den enkelte leder et procesværktøj, der giver et tydeligt og nuanceret billede af lederens holdninger, indsats og adfærd.

Som alternativ til standardværktøjerne, kan Mannaz hjælpe virksomheden med at udvikle sit eget feedback-værktøj, som passer ideelt til de normer og værdier, virksomheden ønsker at dens ledere efterlever.

Feedback skaber udvikling

Som resultat af målingen modtager hovedpersonen en rapport, som viser, hvordan de forskellige respondentgrupper har vurderet vedkommende. Mannaz kan udarbejde feedback-rapporterne på en sådan måde, at modtageren selv kan arbejde videre med resultatet og de anvisninger på eventuelle adfærdsændringer, resultatet måtte indebære.

Den optimale måde at modtage feedback-rapporten er dog, at en ledertræner eller erhvervspsykolog hjælper modtageren med at læse rapporten, drager de nødvendige konklusioner og udarbejder en personlig handlingsplan. Mannaz kan understøtte implementering og forankring af handlingsplaner i det omfang, virksomheden ønsker dette.

Sådan fungerer 180°, 270° og 360° feedback

Når vi taler om feedback fra 180°-, 270°-, og 360°-vinkler henviser vi til skiven på et kompas, som billede på hvor langt rundt om personen feedback’en kommer. Det kan illustreres med nedenstående grafik:

En 180° feedback bliver udarbejdet med baggrund i lederens egen besvarelse af de definerede spørgsmål (90°) samt medarbejdernes besvarelser af samme spørgsmål. (90 + 90 = 180°). Det vil sige feedback i én dimension.

En 270° feedback bliver udarbejdet med baggrund i lederens egen besvarelse af de definerede spørgsmål samt medarbejdernes og chefens besvarelser af samme spørgsmål. Det vil sige feedback i to dimensioner.

En 360° feedback bliver udarbejdet med baggrund i lederens egen besvarelse af de definerede spørgsmål samt medarbejdernes, chefens og kollegernes – plus eventuelt interne eller eksterne kunders – besvarelser af samme spørgsmål. Det vil sige feedback i tre dimensioner.

Kontakt Mannaz

Ønsker du en nærmere dialog angående feedback-målinger, kontakt venligst Charlotte Ginge Jensen på telefon 4517 6137 eller på mail.

Projekt koordinator
Charlotte G. Jensen
Dir. tlf: 4517 6137

Luk