Kurser

Videndeling – også på distancen

Opnå effektiv sidemandsoplæring
Varighed dag
Sted Ikke fastlagt
Moduler moduler
Sprog Dansk
Pris 0 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
Facilitering
Videndeling – også på distancen

Succesfuld cirkulation af viden

Videndeling er et stærkt værktøj og en oplagt strategi, når fx nye medarbejdere skal onboardes, eller erfarne kollegaer skal have opdateret deres viden.

Men effektiv videndeling er ikke altid så let at opnå – særligt i en tid hvor hjemmearbejde og online møder vinder indtog på de fleste arbejdspladser. Alt for ofte bliver viden delt vilkårligt, forhastet, ustruktureret eller uden øje for kollegaens forudsætninger og faglige ståsted.

Hvordan opnår man effektiv vidensdeling? Skal alle vide alt? Og hvis ikke – hvem skal så vide hvad?

Deltag på kurset, og få svar på disse spørgsmål. Du får også viden og konkrete værktøjer til at opnå succesfuld cirkulation af viden i din organisation.

Kursets opbygning og indhold

Kurset foregår over 3 kursusdage – 2 halve dages online undervisning og 1 hel dags fysisk tilstedeværelsesundervisning. Lidt om forberedelse, og hvordan vi gennemfører kurset.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Eksplicit, implicit og tavs viden
Kortlægning af kollegaers vidensbehov
Effektiv kommunikation – find den rette frekvens
Vidensindex – hvem ved det, og hvor værdifuld viden er det?
Håndtering af modstand mod læring
Forståelsesværktøjer
i Praktisk gennemførelse

Forløbet består af en halv dag online, en hel dags fysisk undervisning og til slut en halv dag online.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra underviseren med gennemgang af værktøjer og eksempler samt opgaver, som løses af deltagerne.

Opgaverne vil fokusere på udfordringer og muligheder i din egen organisation.

Hvem deltager på kurset?

Kurset henvender sig til dig, der skal være med til at sikre effektiv deling af viden i din organisation.

Du kan fx være oplæringsansvarlig, superbruger, leder eller erfaren medarbejder, som skal dele din viden.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit Udbytte

  • Kendskab til forskellige typer af viden

  • Forståelse og træning i at kortlægge kollegaers vidensbehov

  • Et stærkt strategisk værktøj til at indeksere organisationens viden

  • Træning i klar kommunikation

  • Værktøjer til at håndtere modstand mod ny viden

Din virksomheds udbytte

  • En leder/medarbejder som kan sikre effektiv videndeling i organisationen – også på distancen.

  • En leder/medarbejder som kan støtte og facilitere en god onbording af nye medarbejdere.

  • En leder/medarbejder som kan indeksere organisationens viden; kortlægge hvem der ved hvad, finde ud af hvem denne viden er relevant for og afklare hvordan denne viden deles mest effektivt.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Kurser

Vi anbefaler også

The potential is people