8 Gates to Change – Forandringsledelse

Indarbejd udvikling, strategi og den menneskelige dimension i forandringsprocessen

3 anmeldelser Del siden Print

Gennemfør succesfulde forandringer

8 GatesI mange organisationer handler forandring om at forbedre, optimere og skabe grundlag for ny vækst. Men i den evige stræben efter forandring er der risiko for at glemme, at forandring ikke kun handler om at opstille nye strategier og retningslinjer.

Forandring handler om at få alle til at forstå, hvorfor de skal handle anderledes. Alle skal kunne se meningen med og nødvendigheden af forandringen. De skal se, hvad de selv får ud af det, og hvor det fører hen.

8 Gates er et nyt koncept til at lykkes med forandringen. Med konceptet får du medarbejdere til at handle, tænke og føle anderledes i forandringsprocesser end de gjorde før. Og det er essentielt, så forandringen kan ske.

 

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dig der er leder, projektleder, leder en styregruppe, arbejder med HR eller er mellemleder med ansvar for implementering af forandringer og forandringsprocesser.

Du ønsker at anvende et koncept, som implementerer og gennemfører forandringer på en effektiv, involverende, beslutningsdygtig og struktureret måde.

Næste ledige afholdelse: Ledige pladser
12. mar - 3. apr 2020
3 dage | 2 moduler
Tivoli Hotel, København V
17.900 kr
ekskl. moms
3 dage  |  17.900 kr
Tilmeld mig

Hvad er 8 Gates?

8 Gates er et forandringskoncept. Konceptet tager udgangspunkt i otte ”gates” eller faser i forandringsprocessen. Hver gate har et defineret formål, indhold samt en tilsigtet effekt.

Hver gate korresponderer med en modstående gate (se figur nedenfor) for at sikre forventningsafstemning og kvalitet i processen. I hver af de otte gates er der en anbefalet metode samt tilhørende værktøjer og skabeloner.

 

På kurset arbejder du med:

 • At forstå og håndtere den modstand, der er mod forandringen
 • At forstå og bruge dynamikken i 8 Gates konceptet
 • At forstå den nødvendige ansvars- og rollefordeling for forandringens gennemførelse
 • At få overblik, indsigt og praktisk erfaring med værktøjer, der er indbygget i konceptet, og som understøtter forandringsprocesserne undervejs
 • At forstå hvordan den kendskab og viden, der er i organisationen indtænkes og bruges
 • At håndtere det indbyggede beslutningsstøtteværktøj, der understøtter konceptet til at lede organisationen kompetent og professionelt

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Et koncept som du straks kan anvende i din organisation til at navigere gennem enhver forandring på en struktureret og kompetent måde
 • Blive i stand til at skabe de nødvendige rammer og betingelser for forandringers gennemførelse
 • Få indsigt i, og praktisk erfaring med forandringsteorier og de forandringsmæssige værktøjer, der understøtter processen undervejs
 • Forståelse for at forandring handler om mennesker
 • Indsigt i at klarlægge og håndtere organisationens forandringsparathed, samt behovet for synlighed undervejs fra den eller de ansvarlige for forandringens ledelse

 

Din virksomheds udbytte

 • En struktureret, professionel og kompetent gennemførelse fra gate til gate
 • Et koncept, der sikre gevinstrealisering af den ønskede effekt
 • Et beslutningsstøtteværktøj, der sikrer organisatorisk forankring og accept gennem hele forandringen
Kontakt mig for personlig rådgivning

Er der noget du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op og give dig personlig hjælp.

René Fabricius Weichel +45 4517 6140 rfw@mannaz.com

Ring mig op
Tid & sted
Varighed 3 dage
Pris 17.900 kr ekskl. moms
8 Gates to Change - Forandringsledelse
Dato 12. mar - 3. apr 2020
Modul 2 Moduler
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 17.900 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

Under kurset

 • 3 kursusdage fordelt på 2 moduler af hhv. 2 dage og 1 dag
 • Fuld forplejning i kursustiden
 • 1-2 undervisere
 • Logbog til dine noter
 • 8 Gates manual, indeholdende metoder, skabeloner og værktøjer

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Coaching-session til hver deltager

 

Praktisk gennemførelse

Forløbet består af 2 moduler. Første modul indebærer to dages kursusaktivitet, og det andet modul består af en opfølgningsdag. Mellem modul 1 og 2 arbejder du med konceptet i forhold til egen organisation, hvor du også har mulighed for coaching/sparring undervejs af underviser.

Begge moduler finder sted enten i København, Hørsholm eller Aarhus.

Undervisningen vil kombinere teoretisk viden med aktiv læring. Cases og øvelser er tilrettelagt som et praksisorienteret forløb hvor det forventes at du deltager aktivt.

 

Konsulenter

Henrik Heeris

Henrik har i mere end 30 år beskæftiget sig med ledelse og uddannelse, suppleret med praktisk erfaring i krisepsykologi og stress management. Henrik har en baggrund som linieofficer, og har været ansat i forsvaret som uddannelseschef, IT-chef og som teamchef ved Forsvarets DeMars projekt inden for SAP HR. I dag er han selvstændig konsulent, og har arbejdet som underviser, konsulent, kursusleder, markedschef og coach i ind- og udland, samt udviklet, implementeret og uddannet organisationer i projektorientering og projektledelse.

Henrik er blandt meget andet PRINCE2, Belbin, PLP, DiSC og 6Styles certificeret. Han er underviser og censor på akademiuddannelser i forandringsledelse og er arkitekten bag, og udvikleren af 8 Gates.

 

Charlotte Cordua

Charlotte Cordua

Charlotte har mere end 15 års erfaring med projektledelse af både interne projekter og projekter sammen med kunder. Hun har været teamleder og har derigennem fået erfaring med ledelse og udvikling af medarbejdere. Charlotte har som teamleder, projektleder og konsulent gennemført forandringsprocesser sammen med kunder og organisationer og oplevet hvilke udfordringer, konflikter og modstand de kan medføre.

Charlotte har en voksenpædagogisk baggrund og har udbygget med en projektleder- og lederuddannelse. Hun er b.la. certificeret i Gamechanger, 6Styles, DiSC og SDI og underviser i projektledelse, konflikthåndtering og er Lead trainer i PRINCE2®.

Få tilbud på et virksomhedsinternt kursus

Er I flere, der ønsker at deltage på samme kursus? Vælg et kursus fra vores brede program, og spar penge med et internt forløb i virksomheden.

Læs mere og få et tilbud

Tilmeld mig | 17.900 kr Få hjælp til at vælge kursus

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×