Rigspolitiet

Udvikling af strategi, organisation og lederskab i Rigspolitiet

Organisationen: Det danske politi

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed og det centrale omdrejningspunkt for overvågning, kontrol og kriminalitetsforebyggelse i Danmark. Omkring 600 medarbejdere er organiseret i forskellige afdelinger med fokus på: it-forbrydelser, retsmedicinsk efterforskning, færdselstrafik, overvågning af narkomiljøer, rockergrupper, bander, prostitution og internationalt samarbejde med politiet i andre lande.

Udfordring

  • Et ændret kriminalitetsbillede, terrorbekæmpelse og flygtningesituationen skabte store udfordringer i forhold til struktur og koordinering i politiet.
  • En ny politisk aftale nødvendiggjorde, at det operative hovedkontor i højere grad påtog sig en lederrolle.
  • En række organisatoriske tiltag var nødvendige for at løfte resultater, opgaver og kompetencer på alle niveauer og i nøglefunktioner.

Løsning

  • Udvikling af ny strategi, som involver både ledere og medarbejdere.
  • Etablering af stærke, sammenhængende og selvkørende lederteams.
  • Udvikling og implementering af en struktureret, højtydende ledelsesmodel på alle organisatoriske niveauer.

Resultat

  • En dyb, fælles forståelse for formål, indhold og nødvendigheden af den nye strategi. Organisationen blev klar til forandring.
  • En strategifokuseret organisation med nye ledelseskompetencer sikrede sammenhæng mellem strategi og den daglige adfærd på alle niveauer.

Udfordringen: På vej mod en strømlinet organisation

Det ændrede kriminalitetsbillede, international terrorisme og en kompleks flygtningesituation udgør store udfordringer for det danske politi. Som modvægt til udviklingen har en 4-årig politisk aftale tildelt Rigspolitiet en ny rolle. En rolle med udvidet ansvar for at lede, koordinere, kontrollere og understøtte den operative politiopgave nationalt og lokalt – i tæt samarbejde med politidistrikterne.

Da mange eksisterende resultater, opgaver og kompetencer skulle evalueres på ny, stod det allerede tidligt i forløbet klart, at Rigspolitiet havde behov for stærkere ledelse og engagerede medarbejdere med en fælles forståelse. En ensartet opfattelse af formål, målsætning og opgave var afgørende for at kunne lykkes med transformationen.

 

Løsningen: Strategisk co-creation og implementering af resultatorienteret ledelse

I første omgang startede Mannaz med at facilitere en kombineret strategi- og ledelsesteamudviklingsproces for topledelsen. De relevante medarbejdere og lokalafdelingerne blev dernæst involveret i konkretiseringen af den strategiske retning i form af specifikke målsætninger og daglige handlinger i tæt samarbejde med HR.

Nøglekompetencer på alle niveauer blev defineret for at sikre, at alle medarbejdere var i stand til at løfte og eksekvere strategien.

For yderligere at understøtte udviklingen af en strategifokuseret organisation udviklede og implementerede vi performance-ledelse. Dette indebar kvartalsvise dialogsessions med alle medarbejdere baseret på udviklingen i kriminalitetsbilledet, strategifremskridt og med en fremadskuende, motiverende tilgang.

 

Resultatet: En strategifokuseret organisation klar til forandring

Et topledelsesteam med fælles fodslag fungerer nu som rollemodel for en sammenhængende og strømlinet organisation. Nye praktikker er implementeret, og nye måder at arbejde på er nu en integreret del af hverdagen hos ledere og medarbejdere.

Teams i de enkelte afdelinger har været ansvarlige for den lokale oversættelse og for at få medarbejderne til at støtte op om eksekveringen af strategien.

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×