Københavns Kommune

Udvikling af lederkompetencerne i Københavns Kommune.

Organisationen: Kommune med stærkt fokus på vækst, beskæftigelse og livskvalitet

København er en vækstmotor i regionen og bopæl for omkring 600.000 mennesker. Byens administration er en stor og kompleks organisation med mere end 45.000 medarbejdere fordelt på syv politisk opdelte administrative afdelinger.

Udfordring

  • Ikke tilstrækkeligt tværgående arbejde i stor, kompleks offentlig organisation.
  • Mangel på fælles lederskabsforståelse og praktik.
  • Behov for uddannelsesprogram til udvikling af egne ledelsestalenter.

Løsning

  • Tværgående udviklingsprogram for ledelsestalenter på alle organisatoriske niveauer.
  • Ambitiøst 1-2 årigt uddannelsesprogram tæt forbundet med den strategiske agenda og de daglige udfordringer.
  • Etablering af stærkt tværgående ledelsesnetværk.

Resultat

  • Stærk tværgående fælles forståelse i hele organisationen.
  • 50% flere ledelsestalenter løftet til det næste niveau inden for to år.
  • Mere end 700 ledere har gennemført udviklingsprogrammet.

Udfordringen: Udvikling af egen ledelseskapacitet

I 2008 havde Københavns Kommune en stærk vision om at styrke den interne ledelse ved at udvikle og dyrke sine egne ledelsestalenter via et tværgående uddannelsesprogram.

Visionen havde sit afsæt i et ønske om at forbedre servicen til borgere og virksomheder i København. Ambitionen var at udvikle, professionalisere og prioritere ledelse af høj kvalitet samt lederkompetencer på alle niveauer.

Københavns Kommune ønskede en systematisk tilgang baseret på et fælles udviklingsprogram for ledelsestalenter. Blandt de mere specifikke mål var en ambition om at øge diversiteten i ledelsesstillinger samt at styrke den tværgående netværksopbygning, videndeling og sammenhængskraft.

Løsningen: Ambitiøs udvikling af ledelsestalenter

Vi har i tæt samarbejde med Copenhagen Business School, Metropol University College og udvalgte konsulenthuse udviklet, styret og implementeret et ambitiøst lederudviklingsprogram.

Programmet inkluderede alle større ledelsesfacetter fra strategiudvikling til daglige lederkompetencer. Programmet var baseret på blandede læringsformer med en klar rød tråd til ledelsestalenternes hverdag og med en afstemt balance mellem brugen af på-jobbet-træning, seminarer, workshops og e-learning. For at sikre os at vi altid kunne imødekomme Københavns Kommunes skiftende behov og udfordringer, tilpassede vi programmet adskillige gange i løbet af årene.

Mere end 700 talenter fra alle ledelsesniveauer deltog i et af de omfattende programmer.

Resultatet: Stærke lederkompetencer og en organisation med sammenhængskraft

Flere end 300 seminarer, 800 netværksmøder, 2.500 coachingsessioner har skabt fundamentet for nogle exceptionelle lederkompetencer i de syv administrative enheder og på tværs af kommunen som helhed. Medarbejderfastholdelsen på ledelsesniveau er steget, og strategiske udfordringer er blevet løst samtidig med, at mobiliteten på tværs af funktioner er steget betragteligt på alle ledelsesniveauer.

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her Accepter cookies