Test: Hvad er dit leder potentiale

Test dig selv, og få svar med det samme

Brug 5 minutter, test dig selv og tjek dit aktuelle potentiale inden for ledelse i den nuancerede ledertest fra Mannaz. Når du har besvaret testen, får du en udførlig, individuel rapport med en vurdering af dine kompetencer inden for:

 • Management (forretningsresultater)
 • Leadership (lederrolle)
 • Personal (din personlige udvikling)

Ved afslutning af testen beder vi dig oplyse navn og e-mail, så du kan få en pdf-rapport med dit svar. Test dig selv, og få en hurtig vurdering af dit lederpotentiale!

 

Testens resultat

Testens resultat er baseret på din egen evne til at evaluere dig selv. Du skal derfor blot betragte resultatet som en indikator i forhold til dine udviklingsbehov.

 

Spørgsmålene skal besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er i meget høj grad og, 1 er ingen grad.

 1. Spørgsmål

 2. I hvilken grad fokuserer du på at kommunikere organisationens vision, mål og strategi klart internt i organisationen?

 3. I hvilken grad fokuserer du på at kommunikere organisationens vision, mål og strategi eksternt?

 4. I hvilken grad er du opmærksom på at inddrage dine medarbejde i at omsætte strategien til konkrete og realistiske mål?

 5. I hvilken grad er du opmærksom på, at dine medarbejdere kender deres opgaver og beføjelser?

 6. I hvilken grad sikrer du, at beslutningskompetencen delegeres så langt ned som muligt?

 7. I hvilken grad overvejer du, hvor mange møder du afholder og effektiviteten heri?

 8. I hvilken grad tilstræber du at skabe et udfordrende og resultatorienteret arbejdsmiljø?

 9. I hvilken grad er du bevidst om dine medarbejders faglige ressourcer?

 10. I hvilken grad vægter du at matche medarbejderens ressourcer med arbejdsopgaver?

 11. I hvilken grad prioriterer du efteruddannelse, kurser m.v. for dine medarbejdere?

 12. I hvilket omfang forbereder og guider du dine medarbejdere til at navigere i den foranderlige virkelighed?

 13. I hvilket omfang anvender du struktur og planlægning til målopfyldelse?

 14. I hvilket omfang definerer du dig selv ud fra din formelle rolle?

 15. I hvilken grad er følgeskab og opbakning fra dine medarbejdere vigtigt for dig?

 16. I hvilken grad er du opmærksom på de uformelle strukturer i de respektive afdelinger?

 17. I hvilket omfang er du opmærksom på hvilke medarbejdere, der skal inddrages hvornår?

 18. I hvilket omfang sikrer du, at dine medarbejdere forstår meningen med deres arbejdsopgaver?

 19. I hvilket omfang prioriterer du at vælge ledelsesstil med udgangspunkt i den enkeltes behov for ledelse?

 20. I hvilken grad tilstræber du at løse uenigheder og konflikter gennem dialog?

 21. I hvilken grad er du opmærksom på at kommunikere direkte og i klare sætninger under forandringsprocesser?

 22. I hvilket omfang ser du potentiale i at anvende nettet, sociale medier og den ny teknologi i din ledelsespraksis?

 23. I hvilken grad prioriterer du områder som ”netværk”, samarbejde og videndeling?

 24. I hvilken grad er du bekendt med virksomhedens eksterne interessenter?

 25. I hvilken grad anerkender og glæder du dig over komplekse og dynamiske systemer?

 26. I hvilket omfang ser du innovation og læring som afgørende faktorer for din ledelsespraksis?

 27. I hvilken grad definerer du dig selv med afsæt i dine aktiviteter og handlinger?

 28. I hvilket omfang kan du adskille arbejde og følelser fra hinanden i følelsesmæssigt belastede situationer?

 29. I hvilken grad træffer du upopulære beslutninger, hvis det er nødvendigt?

 30. I hvilken grad ser du potentiale i dine medarbejderes kreative og innovative løsningsforslag?

 31. I hvilken grad skifter du mening, hvis det viser sig, at du har taget fejl?

 32. I hvilken grad vil dine kunder/kollegaer se dig som en person med engagement og drive?

 33. I hvilken grad vil dine kunder/kollegaer se dig som et troværdigt menneske?

 34. I hvilken grad vil dine kunder/kollegaer karakterisere dig som omstillingsparat og glad for nye udfordringer?

 35. I hvilken grad vil dine kunder/kollegaer se dig som en person, der kan omsætte udfordringer og problemer til resultater og nye løsninger?

 36. I hvilken grad vil dine kollegaer mene, at du inddrager og anvender dem aktivt i din ledelse?

 37. I hvilken grad vil dine kunder mene, at du inddrager og anvender dem aktivt?

 38. I hvilken grad vil dine kollegaer se din ledelse som værende af stor betydning for virksomhedens resultater?

 39. I hvilken grad vil dine kollegaer mene, at du er god til at lade opgaver og beslutninger slippe hænderne?

 40. I hvilken grad vil dine kollegaer mene, at du gør en indsats for at motivere dem?

Få tilsendt rapporten: