Test: Er du klar til projektledelse?

Test dig selv og få svar med det samme

Uanset om du er ny eller erfaren projektleder, kan du have brug for at få værktøjskassen på plads til at planlægge, lede og styre projekter – en sådan værktøjskasse får du på Mannaz Projektlederuddannelse.

Hvis du overvejer at starte på Mannaz Projektlederuddannelse, så kan du nedenfor teste dig selv og få indsigt i dit udgangspunkt. Skal du starte på uddannelsens første modul “Projektledelse 1“, eller kan du springe direkte på Projektledelse 2?

Projektledelse 2 og Projektledelse 3 forudsættes det, at du har kendskab til værktøjer og metoder, samt at du har et overblik over projektarbejdsformen. Denne viden svarer til det, du får på Projektledelse 1. Du kan dog også deltage, hvis du har fået den viden og erfaring fra anden sammenhæng.

Test dig selv, og få en selvevaluering af dine projektlederkompetencer. Denne evaluering kan du bruge som pejlemærke til at finde ud af, hvad du mestrer som projektleder, og om du har huller, du kunne have glæde af at styrke på Projektledelse 1.

Om selvevalueringstesten

Testen består af 21 udsagn, som du scorer fra 1 til 5 alt efter, hvor meget du kender til de pågældende udsagns emner. Den samlede score giver et fingerpeg om, hvorvidt det bedste udgangspunkt for dig er at starte på Projektledelse 1.

Scorings-forklaring Niveau af indsigt/kompetence
1. Jeg har intet kendskab til emnet
2. Jeg kan erindre, hvad emnet går ud på, men jeg har en del huller i min viden
3. Jeg har indsigt i emnet og kun få huller i min viden
4. Jeg har god indsigt i emnet, og jeg har prøvet at anvende det i praksis
5. Jeg har en god indsigt i emnet og stor erfaring med at anvende det i praksis

Tag testen:

  5 4 3 2 1
1 Jeg ved, hvad der kendetegner et projekt til forskel fra en opgave, og jeg ved, hvornår og hvorfor en opgave bliver til et projekt.
2 Jeg ved, hvad projekttrekanten står for, og hvorfor den er det vigtigste ledelsesværktøj for projektlederen.
3 Jeg kender formålet med at udarbejde en projektplan og er i stand til at udarbejde den.
4 Jeg ved, hvad et projektformål er, og hvorfor det er afgørende for projektet at have formålet på plads. Jeg kender også metoder til at få defineret et projektformål.
5 Jeg kender og mestrer metoder til nedbrydning fra formål til indsatsområder og projektmål.
6 Jeg ved, hvad et projektmål er, og jeg kan definere “smarte” projektmål.
7 Jeg ved, hvad et projekts succeskriterier er, og hvordan de adskiller sig fra formål og projektmål.
8 Jeg ved, hvad en interessent er, og jeg kender metoder til at få afdækket, hvem projektets interessenter er.
9 Jeg kender metoder til at afdække, hvad interessenternes holdninger er, samt hvad de kan bidrage med, og jeg kan kategorisere interessenterne, så jeg kan håndtere disse i løbet af projektet.
10 Jeg ved, hvordan jeg ud fra interessentanalysen kan skabe projektets kommunikationsplan, og hvordan den anvendes proaktivt.
11 Jeg kan identificere de enkelte elementer i en projektorganisation, og jeg ved f.eks., hvad en referencegruppe er, hvornår en sådan eksisterer og hvorfor.
12 Jeg ved, hvad styregruppens rolle er, hvad dens beslutningskompetencer er, og hvordan jeg rapporterer til en styregruppe.
13 Jeg kan beskrive, hvad et fokusområde er, og hvordan projektet struktureres omkring sådanne.
14 Jeg kender definitionen på en milepæl, og jeg ved, hvordan jeg systematisk skaber en milepælsplan.
15 Jeg kan gennemføre en risikoanalyse og identificere samt prioritere risici.
16 Jeg ved, hvad forskellen er på en forebyggende foranstaltning og en nødplan på risikostyring.
17 Jeg kan nævne flere estimeringsmetoder, og jeg kan beskrive processen ved at estimere ved hjælp af 3-punktsmetoden.
18 Jeg kan ud fra milepælsplanen og estimaterne skabe en hensigtsmæssig ressourceplan, og jeg ved, hvordan jeg tager højde for forskelle i ressourcernes kompetencer.
19 Jeg ved, hvad jeg som projektleder har af ansvarsområder og beslutningskompetencer, og hvem jeg som projektleder refererer til.
20 Jeg ved, hvad forskellen er på at have ansvaret for en opgave og det at udføre en opgave.
21 Jeg kender DISC-adfærdstyper. Jeg kender min egen profil, og jeg ved, hvordan jeg arbejder med min egen og andres adfærdsprofiler.

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×