Del siden

Tag læring med på farten

27. oktober 2011 - Leif Godsk, chefkonsulent i Mannaz

Læs her, hvordan virksomheder kan spare mange undervisningsdage og ramme udviklingsbehovene mere præcist med en fleksibel tilgang til læring

Leif Godsk, chefkonsulent i projektledelse, har sammen med FLSmidth i et pilotprojekt arbejdet med nye muligheder inden for fleksibel læring og digitale læringsformer.

Jeg skal være helt ærlig. Da jeg gennem mit job som konsulent i første omgang blev udsat for begrebet e-learning, var jeg ikke ovenud begejstret. Det virkede for uinspirerende at sidde alene foran skærmen med en virtuel lærer, uanset hvor fleksibel metoden var. Behovet for en billigere og mere fleksibel form for læring er imidlertid mere aktuel end nogensinde. Sammen med mine kolleger der, lige som jeg, har mange års erfaring inden for undervisning og rådgivning, har vi det sidste 1½ år arbejdet seriøst med digitale læringsformer. Vores konklusion er, at e-learning ikke kan stå alene som undervisningsform, men at det kan være en stor fordel som et fleksibelt og effektivt del-element i et mere klassisk uddannelsesforløb. Ved at bruge e-learning i den rette kontekst kan man til fulde udnytte e-learnings fordele og samtidig styre uden om dens svagheder. Det vigtigste ved nye koncepter er ikke, at de er nye og smarte, men at man anvender dem rigtigt. Det bedste fra den traditionelle undervisning kombineret med e-learning gav en ny måde at sammensætte læring på.

Hurtigt eller langsomt?

Med den fleksible læringsform er det langt nemmere at skræddersy det faglige pensum til den enkelte, fordi en del af pensum læres fra computer til individ i stedet for på klasseniveau. Men faktum er også, at mennesker lærer forskelligt, og for mange vil det give bedre indlæring at få viden via skærmen. Det har vi dokumentation for. Med et fleksibelt læringsmodul kan man gennemgå pensum igen og igen i eget tempo, hvilket ikke er muligt i den klassiske undervisningssituation, da der er grænser for hvor mange spørgsmål, man kan nå. Vi kommer heller ikke uden om den økonomiske fordel. Almindeligvis kræver det 16 undervisningsdage at tage en traditionel projektlederuddannelse. Det medfører, at mange springer fra, enten fordi der ikke er økonomi eller tid til det, eller fordi de allerede har været igennem en del af pensum og ikke orker at gennemgå det igen. Den fleksible læringsform kan skære adskillige undervisningsdage af forløbet, fordi man kan opnå en del af den faglige viden via e-learning, og fordi man kan differentiere deltagernes niveau. Dermed tilbringer medarbejderne kun den tid fysisk sammen, hvor udbyttet af interaktionen mellem deltagerne er optimal – fx i forbindelse med casestudies og øvelser. Den geografiske placering under forløbet er også underordnet. Computeren er ligeglad med, om du er i Beijing eller Brønderslev, og den kigger i øvrigt heller ikke på klokken. Der er præcis den form for optimering af tid, læring og økonomi, som tiden kalder på, og som er helt essentiel for at kunne opfylde internationale virksomheders behov.

FLSmidth er pilotkunde på Mannaz Flexible Learning Program, og således er konceptets nytteværdi allerede blevet bekræftet. Fx er antallet af undervisningsdage skrumpet ind fra 16 til 7 dage.

Mennesket trumfer skærmen

Denne nye fleksible måde at betragte læring på indebærer også en nødvendig forædling af e-learning. Kvaliteten af undervisningen er løftet og er mere varieret med både film, quizzer og øvelser. Man skaber individuelle læringsstier, som kombinerer forskellige læringskomponenter, og som løbende screener medarbejdernes faglige niveau gennem tests. Det betyder, at man hele tiden er vidende om, hvor godt en medarbejder har tilegnet sig en læringsblok og kan handle, hvis en deltager halter bagefter de mål, som en personlig læringsrapport har specificeret. Deltageren selv har også fordel af at kunne måle sit eget niveau op mod de mål, der er blevet sat. Men der er også udfordringer, som skal tackles i denne forbindelse. En udfordring er fx, at nogle medarbejdere oplever screening og test som meget motiverende, mens andre er bange for at få deres utilstrækkeligheder eller manglende viden udstillet. Og selvom e-learning er introduceret for hele virksomheden på samme niveau som andre læringsmetoder, kan det være svært at blive taget alvorlig, når man i arbejdstiden sidder foran skærmen med høretelefoner og lærer. Derfor opfatter mange e-learning som noget, der skal foregå i fritiden, hvilket bestemt ikke er tilsigtet.

Når adfærden skal ændres

Selvom e-learning er et værdifuldt element, bør rammen omkring det fortsat være den personlige kontakt og rådgivning samt klassisk undervisning ikke mindst. Interaktionen mellem underviseren og medarbejderne, samt medarbejderne imellem i form af netværk og spejling, hverken kan eller skal erstattes af en computerskærm. I det fysiske forløb får medarbejderne lov at vise, at de kan bruge det lærte e-learning pensum, samtidig med at de får uvurderlig feedback. Jeg har allerede ved selvsyn, via Mannaz’ eget Flexible LearningTM program, konstateret, at det faglige niveau er højere, når pensum læres via e-learning. Jeg kan dog endnu ikke vurdere, om det også betyder, at adfærden eller anvendelsen af teorien i dagligdagen bliver højere eller svarende til et helt klassisk forløb. Uanset svaret høster virksomhederne allerede en stor fordel af tids- og ressourcebesparelsen, og det er noget, som kan gøre en mærkbar forskel. Med den form for besparelse i tid og økonomi kan man næsten høre økonomi- og HR-afdelingerne klappe i hænderne. Og fordelen ligger ikke kun her – projektlederne under uddannelse vil også komme hurtigere i mål og vil derfor hurtigere kunne tage redskaber i brug, som vil være en lettelse i deres hverdag. 

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatterne eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail.

Om forfatteren og om Flexible Learning®

Leif Godsk er chefkonsulent i Mannaz med mere end 25 års erfaring som projektleder og IT chef. Hans professionelle erfaring stammer fra bank- og forsikringsbranchen, hvor han var ansvarlig for store strategiske projekter. Han har arbejdet i Mannaz i mere end 10 år, hvor han har hjulpet mange forskellige organisationer med at forbedre deres projektledelseskompetencer. Leif er både PMI og PRINCE2® certificeret og har et godt kendskab til IPMA. Han er en yderst erfaren underviser, og har leveret en lang række succesfulde udviklingsprogrammer til både danske og internationale organisationer.
Flexible Learning er et nytænkende og innovativt læringskoncept, som anvendes i Mannaz’ tilgang til kompetenceudvikling. Med Flexible Learning får virksomheden et fleksibelt forløb til en fleksibel pris, der vil afhænge af læringskomponenten, omfang og varighed.