Del siden

Kan du se det store billede?

19. juni 2013 - Heidi Fjelsted, redaktør

Medarbejdere med forretningsforståelse skaber mere værdi for deres virksomheder. En helt ny form for Business Bootcamp sætter derfor fokus på at øge forståelsen for forretning og strategi for derigennem at skabe flere high performance-medarbejdere.

Forretningsforståelse. Et langt ord med stor betydning, hvis du spørger portfolio manager hos Mannaz, Charlotte Cordua. ”For at være en såkaldt high performance-medarbejder er det nødvendigt at forstå forretningen. Ellers bliver det hurtigt svært at se sin egen rolle i det store billede, og det bliver sværere at trække i den rigtige retning.”

  Kan du se det STORE billede?

En kompetent medarbejder bør med andre ord forstå forretningsstrategien, og hvad det er for nogle mål, som virksomheden forsøger at opnå. Charlotte Cordua fortsætter: ”Det kan være svært at få de grundlæggende forretningsbegreber samt forretningsforståelse på plads på eget initiativ. Derfor har vi sammensat en såkaldt Business Bootcamp med fokus på at styrke den enkeltes forretningsforståelse. Det er et helt nyt grundlæggende forløb i forretningsforståelse, som efterfølgende kan udbygges med ni forskellige spor alt efter behov og interesse. Forhandling, forandringsledelse og konflikthåndtering er eksempler på nogle af sporene.”

Forretningsforståelse som kompas

Men er forretningsforståelse og strategi ikke noget, som primært hører til på ledergangen? Ikke længere, hvis du spørger Charlotte Cordua. Behovet for at forstå forretningen er nemlig langt større i dag, end det var for bare få år siden. Hun tilføjer: ”Hvis man som medarbejder forstår sammenhænge, strategi og målsætninger, kan man langt bedre navigere og fokusere på de elementer, som har størst værdi for forretningen. Dermed gør man ikke alene sig selv mere værdifuld for forretningen, men man vil også opnå større tilfredshed i jobbet, fordi man forstår og kan synliggøre ens eget bidrag samt ens funktion i organisationen.”  

 

“Medarbejdere, som forstår virksomhedens strategi, er i stand til at prioritere mere effektivt.”

 
 

Joel Garfinkle, Business Strategy Expert, USA

 

  Charlotte Cordua har personligt haft stor nytte af at styrke sin forretningsforståelse. ”Det er ikke mig, som udarbejder forretningsstrategien men ved at forstå den bedre, kan jeg se, hvor jeg er i værdikæden, og hvordan jeg bidrager rigtigt. Det har været gavnligt for mig og min afdeling, for jeg er jo det operationelle led, som skal leve strategien ud. Man kan sige, at jeg ved at forstå min rolle i det store billede, er blevet en del af billedet, i stedet for at forsvinde i det.”

Nærværende og relevant

Forretningsforståelse og strategi kan hurtigt blive til højtflyvende begreber. Det erkender Charlotte Cordua, og det er netop derfor, at man på Business Bootcamp’en om forretningsforståelse beder deltagerne om at tage deres egen virksomheds- eller afdelingsstrategi med. Charlotte Cordua påpeger: ”Den viden, vi giver videre, skal være nærværende og relevant, og det gør vi bedst ved at bruge virkeligheden fremfor tænkte eksempler. På Business Bootcamp’en arbejder deltagerne med at forstå deres egen virksomhedsstrategi, og de laver en personlig handlingsplan for, hvordan de gør strategien operationel, når de kommer tilbage til hverdagen.” Hun fortsætter: ”For virksomhederne er der ligeledes en gevinst at høste ved at styrke kendskabet til strategien og forretningen hos medarbejderne, fordi flere så kan løfte i flok.”  

 

”70 % af medarbejdere kan ikke genkende virksomhedens strategi.”

 
 

Undersøgelse fra University of Technolgy in Sydney, 2013

 

 

Selvledende medarbejdere efterspørger viden

Charlotte Cordua mener desuden, at tidens selvledende medarbejdere efterspørger mere viden. ”Vi er ikke længere tilfredse med bare at forstå vores egen lille firkant af verden. Vi vil forstå sammenhænge. Det motiverer os, og det giver os mulighed for at tage mere ansvar.” Ved at løfte sløret for forretningsforståelse mener Charlotte Cordua, at vi styrker vores medarbejdere på en ny måde. ”Medarbejdere med større forretningsforståelse vil omsætte den nye viden til engagement og effektivitet. Det er nødvendigt i disse tider. For der er ikke plads til slinger i valsen i den hårde konkurrence, som de fleste virksomheder oplever i dag. Med en større mængde af forretningsforståelse kan man differentiere sig som virksomhed og være knivskarp i alle led – ikke kun i ledelsen.” Sådan kommer du videre Har du kommentarer til forfatteren eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail. Seneste artikler inden for personlig udvikling: