Del siden

Projektlederens levetid

1. februar 2010 - Birgitte Lenstrup

Mannaz inviterede i slutningen af januar til gratis inspirationsmøde om, hvordan projektlederen holder sig "i live" længe nok til at blive både moden og erfaren i jobbet

Emnet gav fuldt hus, hvilket kan tolkes som et tegn på, at projektlederen i dag ligger under for et enormt pres fra organisation, projektejere, styregrupper og alle andre interessenter.

Dagens taler var Anette Zobbe, projektchef på signalprogrammet i Banedanmark og ansvarlig for det store, organisatoriske forandringsprojekt i forbindelse med implementering af nye signalanlæg. Signaludskiftningen er et projekt til svimlende milliardbeløb over 12 år, som ultimo sidste år blev godkendt af politikerne. Anette Zobbe har en solid erfaring med projekter, hvor interessenterne er både forskellige, politiske og magtfulde.

Hvorfor er interessenter så tidskrævende?

"Den kompleksitet, som opstår i spændingsfeltet mellem mange interessenter, kan være en bombe under projektet – og således også projektlederen. Interessenterne i et projekt ser verden derfra, hvor de er, og puslespillet mellem dem er svært at få til at gå op, da det ofte sker, at de ikke er enige, ikke anerkender hinanden og til tider endog bekriger hinanden", fortæller Anette Zobbe. Interessenterne kan opfattes som vanskelige, fordi de:

 • Ser verden fra deres eget synspunkt (deres vision er bestemt af deres nutidige vilkår)
 • Kan skifte mening og holdning undervejs
 • Kan være svære at påvirke
 • Har en uforudsigelig lærings- og forståelseskurve
 • Er en uhomogen gruppe
 • I forvejen er temmelig bookede med at passe deres eget arbejde
 • Egentlig helst selv vil formulere, bestemme og styre deres egne forandringer

Med andre ord ganske almenmenneskelige træk.

Elsk dem og anerkend dem.

Hvordan får du interessenterne ind i kampen og synkroniseret med dit projekt? Sådan spørger Anette Zobbe retorisk ud i salen til de ca. 50 tilstedeværende projektledere og svarer selv: "I det øjeblik man får interessenterne til at stille spørgsmål til projektet, starter deres refleksioner. Derfor skal du som projektleder komme din desperation i forhold til interessenterne i forkøbet. Prøv at simulere fremtiden og afmystificere den. Så snart dine interessenter er med til at skabe mening i projektet, skaber det også en ny bevidsthed i deres hoveder." Det handler altså om at skabe bevægelse samt opstille scenarier og simuleringer allerede tidligt i projektet for at skubbe i den rigtige retning og gøre fremtiden appetitlig. Anette Zobbe: "Der vil altid være mange meninger om, hvordan du som projektleder skal gøre dit arbejde. Men du skal sørge for hele tiden at have afklaret dit scope – og stemme af med dine interessenter. Hvor langt er vi? Hvad er vores udfordringer? Hvorfor? Er vi enige? Men du skal holde dine grænser og være opmærksom på, at der er beslutninger som ligger indenfor dit råderum, og beslutninger, der ligger udenfor. Sørg for at alle er på det rene med, hvem der kan tage stilling og beslutninger i givne situationer. Du bliver som projektleder katalysator for mange interessenters undren, involvering, krav og ønsker, så vær påpasselig med ikke at "vælge side", du forventes at kunne håndtere alle vinkler."

In charge but not in control

Til trods for at overraskelser er daglig kost, bryder mange projektledere sig stadig ikke om at blive konfronteret med "ikke-planlagt" viden. Denne mulighed for at blive klogere forstås nærmere som et tegn på dårlig planlægning, som de skammer sig over og skynder sig at glemme. Mange projektledere reflekterer påfaldende lidt over deres handlinger i hverdagen og gør undertiden ting, der er så åbenlyst selvskadende, at det vækker undren, når man tager deres øvrige dygtighed i betragtning. Anette Zobbe: "Du er simpelthen nødt til at glemme alt om det fulde overblik. Du hverken kan eller skal stå model til klar, parat, svar spørgsmål. Risikoen for at svare noget, som kommer til at skade din troværdighed er alt for stor. Mit råd er, at du skal lade være med at svare på alting. "Det ved jeg ikke, men jeg vil gerne undersøge det" er et fuldt ud legitimt svar. Du er selvfølgelig nødt til at være den, der tillader dine interessenter at få luft. Men du skal få det væk fra dig selv. Husk at angreb på dig i rollen som projektleder er på projektlederen – ikke personen."

"Vores tese er, at projektledere stadig væk uddannes til at kunne skabe orden gennem forudsigelighed, men ikke til f.eks. at kunne lede overgange fra én tilstand til en anden, hvor der opstår et andet og mere fordelagtigt forståelsesgrundlag for det videre arbejde. Komplekse projekter kalder på en ledelsestænkning, der matcher uforudsigeligheden." (Amtoft og Vestergaard, 2004)

 

Den professionelle projektleder

Mange projektledere når aldrig at få den erfaring, som gør, at de er rustede til at klare og overleve de virkelig komplekse projekter. Det kræver simpelthen et par år på bagen at blive hærdet. Ifølge Anette Zobbe er der fire trin:

Uerfaren og ny projektleder, forsøger at få styr på moradset

Den lidt mere erfarne som opbygger en værktøjskasse med masser af styringsredskaber

Den erfarne, som er med på, at det ikke kun handler om management, men også om Leadership, at være projektleder.

Og endeligt den virkelig modne projektleder, der kan rumme og acceptere, og LEVE MED kompleksiteten

 

Hvad er afgørende for holdbarheden?

Desværre vælger mange dygtige projektledere karrierevejen inden for projektledelse fra længe, inden de når trin 4. De går ind i specialistrollen, bliver linjeledere eller skifter branche. Anette Zobbe slutter sit foredrag af med en anbefaling: "Hvis du skal have lang holdbarhed som projektleder, er du simpelthen nødt til at indse, at det er en på forhånd tabt kamp at forsøge at få kompleksiteten ud af et komplekst projekt. Sortèr det input, du får fra dine interessenter og tag stilling til det. Tag kun det med dig, som du kan bruge til noget og slip myten om, at du skal have styr på alting."

Personlig beretning

"Jeg synes, at mødet var særdeles givtigt på trods af den relativt korte varighed på to timer. Det tog udgangspunkt i udfordringer fra den "rigtige virkelighed" på arbejdspladsen og pointerne blev serveret med humor samt et tydeligt afsæt i egne erfaringer og situationer. Det gjorde hele seancen til en positiv oplevelse.Jeg fik det ud af det, at der blev sat streg under KOMPLEKSITET, og at man skal LEVE med den i stedet for at forsøge at simplificere ting. Ikke alt bliver lettere eller enklere af, at man gør sig anstrengelser i dén retning. Lev med kompleksiteten og forsøg at indrette processerne efter den, så er der plads til, at tingene er indviklede. At være en god projektleder er karakteriseret ved at være med undervejs snarere end at forsøge at forudsige tingene. Det gjorde også indtryk på mig."

Morten Eriksen, projektleder i Aller Press

 

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatteren eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail.

 • Projektledelse

  Mannaz Projektlederuddannelse

  Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

  12 dage 58500 kr
  Læs mere

Om Anette Zobbe

Anette Zobbe er Projektchef på Signalprogrammet i Banedanmark og for det organisatoriske forandringsprojekt i forbindelse med implementering af nye signalanlæg. Anette har tidligere arbejdet i Mannaz som chefkonsulent i projektorganisering og projektledelse og hos KMD som projektleder og usability expert. Anette er også Assessor på projektforeningens C-certificering.