Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk
Del siden

Personlig branding – du er noget værd!

1. februar 2009 - læge, mastercoach og NLP træner Mathilde Feldstedt

Styrk din karriere ved at fokusere på dit personlige brand

Begrebet branding kender de fleste primært fra markedsføringen af varemærker. Men enhver aktivitet, som skaber, fremstiller eller eksponerer DIG som person i andre menneskers øjne, giver dig personlig branding og en unik personlighed som aktiv. Selv usynlighed kan derfor i teorien være personlig branding, selvom det nok ikke fremmer din karriere. Faktisk brander du dig selv hele tiden, uanset om du er opmærksom på det eller ej. Du efterlader hele tiden indtryk hos andre, og du huskes især for, hvordan andre oplever sig selv sammen med dig. Læs mere om personlig branding nedenfor.

Dit personlige brand er vigtigt for flowet i din karriere

Det mest sublime indenfor personlig branding er at have karisma. Betragteren lader sig tryllebinde af din personlighed og udstråling, som giver ham en oplevelse af styrken af dit personlige brand. Mere eller mindre uden forbehold giver betragteren dig indflydelse over sig selv.

Karriere = potentiale + synlighed

Vi hører og læser det igen og igen, at alle har et potentiale for succes. Man skal blot sørge for  at dette potentiale bliver udviklet, og dernæst udnytte det til sit eget bedste. Korrekt, men faglig kompetence og dygtighed alene er desværre ikke nok til at opnå den succes, som man har potentialet til. Du skal også være synlig for at få adgang til den succes, og meget gerne på din egen og helt unikke måde. Andre skal kunne få øje på dig, så dit potentiale kan blive efterspurgt. Det er interessen omkring dig som person, der gør, at du får plads til at udfolde dit potentiale, forfølge dine muligheder, skabe en karriere og blive en succes. Kernen eller omdrejningspunktet i dit personlige brand er din personlighed, med alle dens facetter. Og dernæst din synlighed, med alt, hvad det indebærer at blive eksponeret og pådrage sig andre menneskers opmærksomhed, beundring eller kritiske øjne. Øvelsen går derfor ud på at du bevidst tager stilling til hvor og hvordan du vil brande dig selv i forhold til dine ambitioner, dine karriereønsker og dit liv som helhed? Personlig Branding handler om en bevidst og strategisk indsats for at gengive og synliggøre dine personlige og faglige kompetencer, så du fremmer din karriere bedst muligt. (Forfatter Peter Horn i bogen Personlig Branding)

Personlig branding skal have et formål

Langt de fleste mennesker ønsker at få anerkendelse eller accept fra andre. Diverse TV kanaler har tjent mange penge på, at ukendte mennesker med stor selvbevidsthed og ofte en langt mindre selverkendelse har eksponeret sig selv i prime time. Der er utallige eksempler på forfejlet personlig branding, hvor personen bliver hurtig kendt og (måske heldigvis?) hurtig glemt igen. ”In the future everyone will be famous for fifteen minutes” (Andy Warhol 1928-1987) Derfor skal Personlig branding selvfølgelig have et fornuftigt formål, som retfærdiggør, at man stiler efter at opnå andres bevågenhed, ikke blot i 15 minutter. Opbygningen af et personligt brand skal foregå efter en personlig plan, hvor både strategi og timing er nogenlunde fastlagt. Man vil som regel starte sin branding i en mindre kreds, og gradvis udvide den, så man kan vokse op sammen med og samtidig med sit personlige brand.

Personlig Branding starter på hjemmebanen

Dit personlige brand farves af alle de interaktioner du har med andre mennesker. Dit forhold til andre præges imidlertid også i høj grad af, hvordan du har det med dig selv. Som udgangspunkt vil dit personlige brand derfor i meget høj grad handle om dit eget forhold til dig selv. Jo mere bevidst og nøgtern du er med hensyn til din egen opfattelse af dig selv, jo bedre du kender dig selv og jo mere du hviler i dig selv, jo lettere er det at præsentere dig selv både autentisk og troværdigt. Som regel vil angsten for at blive eksponeret gradvis blive mindre og måske helt forsvinde i takt med at du hviler mere i dig selv. Men uanset hvor bevidst du er eller ikke er, så starter Personlig Branding på hjemmebanen. Du skal tage stilling til og arbejde med en lang række spørgsmål omkring din egen person og din rolle i forhold til omverden. For eksempel: Hvem er du? Hvad står du for? Hvilke principper eller værdier lever du efter? Hvad vil du bidrage med, og hvordan? Hvad er dit budskab? Denne del af arbejdet handler om selverkendelse. Personlig Branding må aldrig handle om at spille en rolle, at give sig ud for noget, man ikke er. Så man skal for alt i verden være tro imod sig selv. Det betyder ikke, at man skal afholde sig fra at videreudvikle på sig selv, udfordre sig selv og vokse ind i sin rolle på scenen eller i rampelyset. Men det skal ske troværdigt og ærligt, for kun derved sikrer du levedygtigheden af dit personlige brand.

Synlighed er vigtigt for dit Personlige Brand

Hvis man vil frem, må man vinde et publikum for sit budskab. Man får ikke en fremtrædende position uden, at man udviser modet til at fylde positionen ud. Man kan altså ikke være synlig uden at blive eksponeret. Derfor skal man tage stilling til, om man vil eksponere sig selv. Vil man det, kræver det en passende portion selvbevidsthed og en vis risikovillighed. Mange afviser idéen om personlig branding, netop fordi de ikke bryder sig om at blive eksponeret. Ofte er de fagligt superdygtige, enkelte er perfektionister, men de er samtidig urimelig bange for at få kritik og ikke at slå til. Det ironiske er, at mange har en viden på ekspertniveau, og derfor næppe har grund til at frygte kritik af faglige grunde. Men i samspillet med deres kolleger eller medmennesker gør de sig alligevel afhængig af andres accept. Overdreven selvkritik og lav risikovillighed vil derfor blokere og begrænse styrken i mange menneskers personlige brand. Brandet bliver kun udbredt og kendt i den lille faglige kreds. Deres karriere bliver især styret af, om andre vil ulejlige sig med at lede efter deres talent. Selv internt i virksomheder holder de lav profil og skal gerne presses til at holde foredrag, lave præsentationer eller at publicere.

Omsorg og pleje af dit personlige brand

Ligesom en stueplante skal et personligt brand vandes og gødes regelmæssigt, have nok lys, men ikke fuld sol hele tiden. En stærk plante skal have sunde rødder i en god jord for at den vokser og udvikler sig. Med tilsvarende omhu skal du behandle dit brand. Det skal plejes med respekt og kærlighed. Du skal være synlig, men hvis du er i rampelyset hele tiden, brænder du dit brand af. Dit personlige omdømme svarer til den jord, som din plante vokser i. Vær opmærksom på at din gøren og laden i enhver situation vil virke enten som positiv gødning i jorden, eller som negativ forgiftning i jorden. Din omtanke og omsorg for dit personlige omdømme og image afgør ganske enkelt dit brand’s vækstbetingelser på godt og ondt.

Det svage link i Personlig Branding

Det sværeste og vigtigste i Personlig Branding er, at man konsekvent, systematisk og disciplineret følger sin plan. Uanset, at man ikke umiddelbart kan se store resultater, skal man vedvarende fortsætte med sin indsats. Det er det lange og seje træk, som giver resultater. Men man behøver ikke at være helt overladt til sig selv. Personlig Branding handler nemlig blandt andet om networking. Du skal blive ved med at netværke samt opsøge sparring og second opinions for derved at blive holde dig til ilden.

Uanset hvad du tror, du er, så er du mere end det

At læse om branding kan give inspiration, men er ikke nok. Før eller siden skal man i arbejdstøjet, og dertil har de fleste brug for lidt hjælp. Det kan man få fra en personlig rådgiver eller coach, eller man kan tage på kursus sammen med andre, som har samme interesse og formål. Jeg oplever igen og igen, at hvert menneske har en helt enestående personlighed, uanset om den er umiddelbart synlig eller ej. Du kan vælge at tro på, at verden har brug for dig, og for at du indtager den rolle, som kun du kan udfylde i helheden. Dermed giver du også dig selv en livsopgave: at bringe det frem, som du har i dig, og tillade at andre får del i det. Stå frem, stå ved dig selv, og få flerfold igen, hvad du selv giver ud, både menneskeligt og i kroner og ører. streg1

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til artiklen eller forfatteren er du velkommen til at sende en mail.