Del siden

Mannaz sætter fokus på produktivitet

13. juni 2013
Produktivitet kræver lederskab. Sådan lyder budskabet fra Mannaz adm. direktør Mette Vestergaard, som tager aktiv del i debatten om, hvordan vi i Danmark kan øge produktiviteten.

Mette Vestergaard, der er medlem af DI’s produktivitetspanel, har de seneste uger holdt indlæg bl.a. ved DI Hovedstadens Erhvervstræf og på Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor DI satte fokus på netop produktivitet. Produktiviteten i Danmark skal stige som et af midlerne til at fastholde vores velfærdsniveau. Det handler om konkurrence og rammevilkår, men også om forhold, der er uafhængige af udefrakommende faktorer.

God ledelse øger produktiviteten

I en international undersøgelse fra november 2012 påviste professorerne Bloom, Sadun og Van Reenen fra Harvard, Stanford og London Business School en direkte sammenhæng mellem kvaliteten af ledelse og en virksomheds produktivitet. Ved at forbedre ledelsesevnen med 1 point på en 5-points skala kan virksomheden ifølge undersøgelsen inkassere en produktivitetsforbedring på 23 procent.

Klare mål skaber fremdrift

De højproduktive virksomheders ledelse er kendetegnet ved, at der sættes klare og tydelige mål. Desuden udøves individuel og fleksibel ledelse af medarbejderne, hvor de, som præsterer i forhold til målene, stimuleres og belønnes, og de, som ikke præsterer, modtager ekstra støtte eller bliver fjernet fra opgaven. Og endelig følges der løbende op på de overordnede mål. Det er dog ikke disse ledelseskompetencer, som kendetegner danske ledere. I en international måling fra 2012, gennemført af den danske virksomhed Ennova, fremgår det, at danske ledere generelt er gode til at lede i form af tillid, opbakning og involvering. Til gengæld scorer de meget lavt på faktorer som målsætning, feedback og opfølgning. Netop de ledelseskvaliteter, som er afgørende for at øge produktiviteten. Og selvom der findes dygtige danske ledere, så synes ikke mindre end hver tredje medarbejder, at deres leder er for svag. Ifølge Mette Vestergaard, skal danske ledere blive bedre til at lede, og de skal turde lede:

”Danske ledere er gode til tillidsledelse. Men hvis produktiviteten skal hæves skal lederne sætte mål, de skal give klar feedback, både positiv og negativ, og så skal de kunne følge op. Det er de områder, som er centrale, hvis man skal hæve produktiviteten. Men det er ikke her danske ledere har deres styrker”.

Ændrede spilleregler

Ledelse har skiftet karakter i de seneste år. Den teknologiske udvikling har været med til at rykke magtbalancen mellem leder og medarbejder, og ledelse handler nu mindre om ledelse af andre og mere om ledelse med andre. Dette burde være til fordel for danske ledere, som traditionelt er gode til medarbejderinddragelse. Men hvis danske ledere viger tilbage fra at sætte mål, fra at håndtere konflikter og fra at følge op, så taber vi på den lange bane. Netop i kombinationen af de to ledelsesformer, har danske ledere en unik mulighed for at styrke både egne ledelseskompetencer og virksomhedens produktivitet.

Ledelse kan læres

Den gode nyhed er, at det er muligt at øge sine ledelseskompetencer gennem målrettet træning, selvindsigt og ved at lytte til omgivelserne. Samtidig skal man erkende, at man aldrig bliver færdig med at dygtiggøre sig som leder. Ledelseslivet igennem skal man forny sin license to lead, fordi omverdenen hele tiden ændrer sig. Internationale undersøgelser samt Mannaz’ erfaring fra arbejdet med ledere verden over viser, at der er en betragtelig gevinst at hente ved at styrke ledelsen af de danske virksomheder. Hvis Danmark skal genvinde det tabte terræn, er det derfor helt centralt, at den enkelte leder prioriterer og formår at udvikle sine ledelseskompetencer. Det vil være udslagsgivende både for virksomhedens konkurrenceevne og for den danske produktivitet.

Om Mette Vestergaard

Mette VestergaardMette Vestergaard er administrerende direktør i Mannaz A/S, som udvikler ledere over hele verden. Mette Vestergaard er medlem af DI’s Produktivitetspanel og sidder desuden i bestyrelserne i DI Region Hovedstaden, Danida Fellowship Center, SFI (Statens Forsknings Institut), DEA og er netop indtrådt i Axcels bestyrelse. Læs Mette Vestergaards kronik bragt i Børsen den 25. juni 2013

På Folkemødet i Allinge kunne man hos DI i Klostergaarden opleve Mette Vestergaard tage del i debatten om, hvordan vi kan hæve løn og produktivitet i Danmark.   Mette Vestergaard på Folkemøde 2013

Kontakt Mannaz

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef Birgitte Koch Jacobsen bkj@mannaz.com eller på tlf. 4517 6160