Del siden

Mannaz igen kåret til den bedste udbyder

16. april 2011
I den årlige undersøgelse: ”Det danske kursusmarked 2011” giver personale- og uddannelsesansvarlige Mannaz topkarakterer. På vurdering af omdømme indtager Mannaz 1. pladsen i den private sektor og 2. pladsen i den offentlige sektor.

Kompetenceudvikling i den private sektor:

Mannaz kendes af 32 % af de private personale- og uddannelsesansvarlige. Kendskabet til Mannaz stiger proportionalt med virksomhedernes størrelse. Mannaz har været benyttet af 11 % i 2010, hvilket har været stigende siden 2008. Når det kommer til private personale- og uddannelsesansvarliges vurdering af private kursusudbyderes omdømme ligger Mannaz på 1. pladsen – 60 % finder Mannaz´ omdømme positivt. Disse er positivt indstillet på at benytte Mannaz igen. I virksomheder med under 10 ansatte er 45 % positive over for at benytte Mannaz igen. I virksomheder med mere end 200 ansatte er 69 % positive over for at benytte Mannaz igen. Det er især personale- og uddannelsesansvarlige inden for industri, der vurderer Mannaz positivt. Procentdelen af virksomheder, som er positivt indstillet over for at benytte Mannaz i fremtiden, er steget fra sidste år. Hvor der i 2010 var 52 %, er der i 2011 60 %.

Kompetenceudvikling i den offentlige sektor:

Mannaz kendes af 14 % af de offentlige personale- og uddannelsesansvarlige. Når det kommer til offentlige personale- og uddannelsesansvarliges vurdering af private kursusudbyderes omdømme ligger Mannaz på 2. pladsen – 56 % finder Mannaz´ omdømme positivt. Disse er positivt indstillet på at benytte Mannaz igen. Det er især mindre arbejdspladser, der positivt overvejer at benytte Mannaz igen. Undersøgelsen er udarbejdet af VOXMETER, marts 2011.