Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk
Del siden

Kollega Sparring skaber resultater

1. marts 2010

Hvis ansatte bliver trænet i at sparre og coache hinanden, får virksomhederne bedre resultater og de ansatte bedre kollegaer. Medarbejderne bliver ganske enkelt mere øvede i at støtte hinanden på vej mod afdelingens mål blandt andet gennem skarpere feedback, bedre konflikthåndtering og mere effektiv faglig sparring og videndeling. Af Isa Lindbæk Høj trivsel hos medarbejdere er ikke altid ensbetydende med gode resultater. Og gode resultater betyder ikke pr. automatik glade og tilfredse medarbejdere. Som med de fleste andre ting i livet handler det om balance. Seniorkonsulent og cand.pæd.psych.aut., Marianne Løwe, har i mange år leveret forretningsorienteret, erhvervspsykologisk rådgivning og konsulentbistand. Derudover underviser hun på en række lederkurser samt i Kollega Sparring hos Mannaz. Hun har en særlig faglig interessere for den kraft og de resultater, der opstår, når mennesker og forretning går op i en højere enhed som eksempelvis gennem effektiv Kollega Sparring. Marianne Løwe: "Man opnår ikke udelukkende resultater ved kun at fokusere på mål og forretning. Man kan også skabe resultater ved at inddrage og styrke de menneskelige kompetencer. Det handler således ikke bare om at skabe trivsel og glemme målene. Eksempelvis kan man have glade medarbejdere, som ikke er effektive, og som ikke har styr på deres mål. Selvom trivsel er vigtig, er arbejdspladsen ikke en familie. Som medarbejder er det vigtigt at kende forretningens mål." I øvrigt mener Marianne Løwe, at mange ansatte ikke motiveres af trivsel alene. Det, at opnå resultater, kan i sig selv være en stor motivationsfaktor for at bidrage optimalt til resultatskabelsen.

Hvad er en god kollega?

En vigtig drivkilde til resultater er ifølge Marianne Løwe at have gode kollegaer, men det handler om meget mere end at kunne lide hinanden. Det handler om at være relationskompetent, fordi man derigennem skaber bedre resultater. Marianne Løwe: "En god kollega er en person, som er i balance med sig selv og som viser respekt for sig selv og andre. Personen optræder loyalt og evner at have situationsfornemmelse og forståelse for andre mennesker. Samtidig skal vedkommende tage ejerskab, være tro mod forretningens mål og ikke mindst opnå resultater." Med andre ord kommer man ikke sovende til at være en god kollega. Nogle af de måder, man kan skabe bedre, stærkere kollegaer - og dermed bedre resultater på - er gennem skarpere feedback, konflikthåndtering og effektiv videndeling. Områder som, Marianne Løwe mener, tit overses som metoder til at skabe bedre resultater på. Marianne Løwe: "For at styrke de evner og metodikker kan Kollega Sparring være løsningen. Det ser jeg både, når jeg rådgiver virksomheder, og når jeg underviser i Kollega Sparring. Gennem et sådan forløb får man selvindsigt. Via feedback får deltagerne et 360-graders-spejl, og man får desuden styrket sine samtalekompetencer og får viden om metodikker til sparring samt videndeling. Når relationskompetencerne virkelig sidder på rygraden, kan man som Kollega Sparringspartner gøre en forskel for både kollegaer og forretning. Særligt når forståelsen for den forretning, man fungerer i, bliver større." Desuden mener Marianne Løwe, at Kollega Sparring kan være en effektiv kilde til innovation, idet der opstår nye tanker som positiv synergi mellem mennesker, der sparrer på kompetent vis.

Mere end en god samtale

Kollega Sparring er mere end den gode samtale, som selvfølgelig også er vigtig. Marianne Løwe taler om situationsorienteret coaching og sparring, som er et koncept, hun selv har udviklet. "Det går ud på at matche den anden persons aktuelle udviklingsniveau i forhold til opgaven og sagsforholdet, så man målretter sin sparring. Man kan tage udgangspunkt i alt fra en kundeopgave til et projekt eller konkrete opgaver i hverdagen. Men det kan også være personlige forhold relateret til arbejdet. Sparringen behøver ikke at være problem-orienteret, men kan også være en daglig pingpong-sparring. Pointen er, at man gennem sparringen skaber bedre resultater i en konkret situation og blandt andet opnår videndeling." Marianne Løwe lægger ikke skjul på, at hun udfordrer deltagerne i forløbet om Kollega Sparring. "Jeg fokuserer altid på at integrere mennesker og forretning, og det er vigtigt, at en deltager kan forbinde læringen til sig selv og det job, vedkommende sidder i. På kort tid lærer deltagerne noget meget værdifuldt om blandt andet samtale- og kompetencesparring, metoder til videndeling og metoder til mentorlæringsfunktioner." For Marianne Løwe er det væsentligt, at de nye kompetencer bliver integreret i deltagernes dagligdag "Sparringen skal bruges i de situationer, deltagerne alligevel står i, når de er tilbage på arbejdspladsen. Det kan være fem minutter på gangen på vej til et vigtigt møde eller på vej hjem i bilen over telefonen. Sparringen skal ikke være en tidsrøver med mange, lange møder men bruges ude i det virkelige liv. Kollega Sparring skal ikke give mere arbejde, men ”smartere” arbejdsprocesser og bedre resultater."

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatteren eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail.