Del siden

Hvordan bliver du god for din leder?

9. september 2016 - Anne Friland, Client Director og ledelseskonsulent hos Mannaz

I denne artikel får du 7 gode råd til, hvordan du kan forbedre relationen mellem dig og din leder, så du bliver god for din leder, og din leder bliver god for dig. Relationen er nemlig altafgørende for jeres begges motivation, effektivitet og fælles resultatskabelse.

Succes i samarbejde og relationer En god relation mellem leder og medarbejder er vigtig. Så vigtig, at du sandsynligvis kigger efter et nyt job, hvis relationen er udfordret – også selvom du i øvrigt godt kan lide dine arbejdsopgaver og din virksomhed. Den med, at vi forlader chefer, ikke virksomheder, den holder og er dokumenteret i flere undersøgelser. Fra virksomhedernes side giver det absolut også mening at sikre sunde, konstruktive relationer mellem virksomhedens ledere og medarbejdere, for udskiftning af medarbejdere er omkostningstungt og kan udvande både viden og kultur. Men hvornår er relationen mellem leder og medarbejder så for alvor udfordret? Lad mig lige sætte det i perspektiv. Du behøver ikke være fuldstændig vild med din leder og betragte vedkommende som en halvgud. Et samarbejde kan sagtens fungere med langt mindre. Heldigvis. Problemerne opstår først for alvor, når du har en chef, som du slet ikke forstår, som ikke anerkender din indsats, eller som behandler dig direkte uretfærdigt. I sådanne tilfælde er det, at medarbejderen begynder at overveje et jobskifte, for det er nemmere at flytte sig selv end en chef.  

"En relation er tosidet, og vi kan faktisk selv gøre meget for at forbedre og styrke relationen til vores leder". 

Er det kun chefen?

Relationen mellem leder og medarbejder er også et populært emne ved middagsbordet, når jeg er til sammenkomst. Dem, som har et problematisk forhold til deres chef, har ofte brug for at vende frustrationerne. Klassikeren er, at man ansætter efter kvalifikationer men skilles på grund af kemi. Vi mennesker har brug for at være i et fællesskab, der fungerer, og derfor fylder det meget, når relationen skranter. Desværre oplever jeg nogle gange, at vi som medarbejdere ikke er helt gode nok til at se på vores egen andel i relationen mellem leder og medarbejder. Er det kun chefen, som ikke forstår? Er jeg selv perfekt? Er der noget om den kritik, jeg får? En relation er tosidet, og vi kan faktisk selv gøre meget for at forbedre og styrke relationen til vores leder. Selvfølgelig skal lederen være god for dig, men det er også på sin plads at spørge, om du er god for din leder? Her er en række gode råd, som forhåbentlig kan kaste noget lys over din egen andel i relationen og sætte fokus på lederens perspektiv.

1. Din leder er ikke tankelæser

Som medarbejder skal man huske, at ledere ikke er tankelæsere. Nogle gange antager vi, at vores leder ser verden, som vi gør, og derfor handler, som vi forventer. Men den sammenhæng har din leder måske ikke lige set. Vi kan hjælpe dem på vej ved at dele vores synsvinkler. Hvis det er åbenlyst for dig, at du f.eks. skal have en bestemt opgave, så giv udtryk for din interesse, og forklar hvorfor. På den måde ved du, at din leder kender dit perspektiv, når beslutningerne træffes.

2. Sørg for at forventningsafstemme

Lad være med at gætte på, hvad du skal levere for at være en succes. Spørg! Hvad skal prioriteres? Hvad skal omfang og kvalitet være? Hvornår skal det være færdigt? Vi kan have tendens til at tøve med at spørge, fordi vi er bange for at virke dumme. Vi har vores faglige stolthed og får derfor måske ikke helt forstået opgaven, som lederen ser den. Det kan være et ord, man ikke lægger den samme betydning i. Eller en forskellig forståelse af, hvad kvalitet er? Du skal med andre ord være projektleder på dine egne opgaver.

3. Tal med i stedet for at tale om

Jeg har desværre oplevet, hvor svært det er at genoprette en relation mellem en leder og en medarbejder, når den først er løbet af sporet. Det er meget svært og tidskrævende og nogle gange reelt umuligt. Sig derfor til, før det går helt galt. Jeg ved, det kræver mod, men det er nu en gang nemmere at tage en konflikt i opløbet, end når den står i lys lue. Det er også i din interesse, at det ikke kommer til reel konflikt. Prøv at lade være med at tale med en kollega om, hvor dum chefen er, men tag initiativ til et møde, og prøv at få ryddet problematikkerne og antagelserne af vejen. Ofte er der tale om misforståelser, der kan undgås.

4. Meld dig ud af klagekoret

På en arbejdsplads kan der opstå en brokkultur, hvor alle er enige om, at noget ikke er godt nok. Den form for kultur påvirker relationen mellem en leder og en medarbejder negativt, og det skaber i det hele taget et dårligt arbejdsmiljø. Mit råd er derfor at prøve at lade være med at hoppe på brokbussen. Prøv i stedet at italesætte nogle af de ting, som faktisk fungerer.

5. Husk helhedsbilledet

Man kan sige,  at der er en tendens til, at jo længere ned man kommer i en organisation, jo mindre helhedssyn er der. Strategien, CEO’en og det store billede er langt væk, så man koncentrerer sig i stedet om den lille del af kagen, man skal ordne. Hvis man har et meget snævert billede af den virksomhed, man arbejder i, så har man sandsynligvis også et noget andet billede end lederen. Og derfor forstår man måske ikke, hvorfor lederen prioriterer og fordeler opgaverne på en bestemt måde. I stedet for at lade den manglende viden ødelægge relationen til din leder, så prøv at være nysgerrig på, hvorfor beslutningerne er, som de er? Hvad er motivet? Hvorfor har lederen disponeret sådan? Hvad har chefen mon tænkt? Det kan åbne øjnene for nogle andre vinkler og lette relationen mellem jer.

6. Motivationen skal også komme fra dig

Lederen har ikke ansvaret for at motivere dig alene. Du skal også komme med noget selv. Du har selvfølgelig brug for interesse og anerkendelse, men du skal selv løbe med det. Opsøg viden, og find ud af, hvad du motiveres af? På den måde kan du nemmere opsøge det, som gør dig motiveret.

7. Hvordan bliver du god for din leder?

Ud over punkterne ovenfor kan det være en god ide, at du faktisk stiller din leder spørgsmålet: Hvordan kan jeg blive god for dig? Drøft det med jævne mellemrum med din leder, og gør dig selv til en skattet medarbejder ved at levere det, som lederen og organisationen har mest brug for.  

  • Personlig udvikling

    Succes i samarbejde og relationer

    Øg dine sociale kompetencer, og opnå større succes i dine samarbejdsrelationer. Du får styrket din gennemslagskraft og evne til at håndtere konflikter.

    2 dage 13900 kr
    Læs mere