Del siden

God læring – har I fokus på det i din virksomhed?

1. november 2006 - Tina Lerche

Får I nok ud af jeres investering i uddannelse og udvikling i din virksomhed?

Er der fokus på God Læring? Og hvad vil det egentlig sige? Hvad kan du som deltager gøre for at sikre God Læring og stort udbytte for dig selv? Og hvad kan virksomheden gøre for at sikre God Læring og forankring af det lærte, så det giver effekt på bundlinien? I denne artikel finder du både et input om God Læring til dig selv som deltager på kurser, uddannelser eller anden udvikling – og et input til ledere/virksomheder, som faktisk kan påvirke God Læring i langt højere grad, end de måske tror.

Hvorfor er det egentlig interessant at tale om god læring?

Det er det, fordi mange virksomheder efterhånden har drøftet tanker effektmåling eller bliver mødt af spørgsmål fra ledelsen om ROI (Return on Investment). Vi ser altså et øget fokus på, at uddannelse og udvikling skal skabe resultater på bundlinien og have en reel effekt. God læring – har I fokus på det i din virksomhed?Men er ROI den rigtige fremgangsmåde i den forbindelse? Det er meget tids- og omkostningskrævende – og mange virksomheder, som har kigget på konceptet, har da også valgt det fra af samme grund. Dybest set er det jo ikke tallene, vi alle sammen søger efter. Vi vil bare gerne have, at medarbejdere og ledere får mest muligt ud af deres uddannelse og udvikling – og at det også giver et udbytte for virksomheden, der investerer penge i medarbejderne.

Kurset er sjældent den vigtigste grund til at effekten udebliver!

Selvfølgelig kender vi det alle – et kursus kan være af så ringe kvalitet, at der ikke er et reelt udbytte at tage med derfra. Heldigvis hører det til sjældenheder, hvis du bruger en af de større, veletablerede udbydere herhjemme, som arbejder meget med produkternes kvalitets- og læringsniveau. Undersøgelser viser desuden, at det sjældent er kurset som er den vigtigste grund til at effekten udebliver. Det handler meget om processen før og efter kursusdeltagelse – dvs. hvordan bliver læring forankret hos individet, i hverdagen og i virksomheden, når en medarbejder kommer tilbage fra kursus. Denne proces er essentiel for fremtidens læring – vi kalder det God Læring.

Hvad ligger der i God Læring som begreb?

Når Mannaz taler om God Læring er det ud fra en tro på, at læring bliver bedst forankret, hvis læringsprocessen starter allerede før du tager på kursus – og fortsætter i din virksomhed når du kommer hjem. Tidsperspektivet er helt essentielt at få på plads i dit og din virksomheds mind-set! Det understøtter din personlige læringsproces – og samtidig er det også medvirkende til at understøtte virksomhedens udbytte af investering i udvikling.

Før kurset

Og der er faktisk ting, som du med fordel kan gøre i perioden op til en kursusdeltagelse eller før du starter en længerevarende uddannelse op. Nedenfor finder du et par gode tips:

  • Reflekter over, hvad du gerne vil lære, og hvordan det efterfølgende skal komme til udtryk – det kan du gøre alene eller du kan vælge at benytte kollegaer/leder/familie som sparring
  • Sæt mål og succeskriterier for din deltagelse/din læring/dit udbytte – gerne i samarbejde med din chef, så I er enige om, hvad du skal have ud af kurset eller uddannelsen (dit udbytte), og om noget er vigtigere end andet i relation til dit job/dig

For at understøtte den proces inviterer Mannaz vores kursusdeltagere til et gratis god-morgen-møde om God Læring i perioden op til deres kursusdeltagelse. Her giver en af vores undervisere både gode råd til perioden før kurset, når du faktisk er på kursus og når du kommer tilbage i egen virksomhed/egen hverdag. Denne artikel bringer blot et uddrag af eksempler til inspiration.

På kurset

Hvorfor handler God Læring også om din adfærd, når du er på selve kurset/uddannelsen? Fordi du selv kan gøre en masse for at få det bedst mulige udbytte. Her er et par gode råd, du kan bruge når du er af sted:

  • Tænk over de input du får i løbet af kurset/uddannelsen – hvordan passer de ind i din hverdag, hvor kan du bruge det og hvordan?
  • Fasthold dine refleksioner og tanker – brug en logbog eller andet, så du til enhver tid kan gå tilbage og se på det... SKRIV DET NED!

Efter kurset

Den allervigtigste periode i læringsprocessen kommer faktisk når du kommer tilbage fra kursus eller anden uddannelsesaktivitet. Det er her mange ryger direkte tilbage i hverdagens rutiner og travlhed (”bunkerne på bordet”) – og derfor ikke rigtig får brugt deres nyerhvervede viden, læring, kompetencer. Her kan både virksomhed og den enkelte gøre mere for at sikre succes. Det ligger i forankringen!!! Se på det på denne måde: Når du er afsted på kursus/uddannelse, lærer du noget NYT (får ny viden) – og hvis du kan bruge det til noget bliver det NYTTIGT for dig – men først når du kommer tilbage i din egen hverdag/virkelighed og faktisk bruger det; skaber resultater med din nye viden og styrker dine kompetencer kan du for alvor sige, at det er NYTTIGGJORT (god læring!).  

Nyt - Nyttigt - Nyttiggjort

Her er et par tips til, hvad du og din virksomhed kan gøre, når du vender hjem:

  • Følg op på dine mål og succeskriterier fra før kurset – det kan du oplagt gøre med din chef eller en god kollega, som kan være med til at holde dig op på det lærte
  • Opsøg situationer i din hverdag, hvor du kan bruge din læring – det er lettere at få forankret dit udbytte, hvis du får brugt det (nyttiggjort)
  • Tag en dialog med din chef – så hun/han kan være med til at skabe de rammer, der skal til for at du kan bruge din læring i dagligdagen

Som du allerede har konstateret, er der meget du selv kan gøre for at understøtte god læring og succesfuld forankring af din egen udvikling og uddannelse – især hvis din virksomhed spiller med og støtter dig i processen. Det er bare at komme i gang!

God Læring stiller krav til virksomhederne

At sikre god læring stiller ikke kun krav til det enkelte individ og udbyderen – det stiller i høj grad krav til virksomhederne. Hvem skal være med til at sikre forankring/god læring? Det mest oplagte svar er, at det bør være en naturlig del af ledelsesopgaven, at du følger op på dine medarbejdere, når de har været af sted på kursus/uddannelse – og forsøger at skabe de optimale rammer for, at de kan implementere det lærte i dagligdagen. Vigtige overvejelser for ledere og virksomheder – hvad vil I med medarbejdernes udvikling og uddannelse? Sidder du som leder eller et andet sted i virksomheden, hvor du er involveret i medarbejdernes udvikling og uddannelse (f.eks. HR), så er der her et par afsluttende spørgsmål, som kan give dig inspiration til et kig på udviklings- og uddannelsesaktiviteterne i jeres virksomhed:

  • Hvordan bruger I udvikling- og uddannelsestiltag i jeres virksomhed? Er det som oftest en slags personalegode/belønning at få lov til at komme på kursus/uddannelse? Eller arbejder I strategisk med det og uddanner jeres medarbejdere løbende indenfor strategisk udvalgte fokusområder for at være på forkant med udviklingen? (en struktureret proces)
  • Hvis I ønsker at arbejde mere strategisk med udvikling og uddannelse, er I så også villige til at investere den tid der skal til for virkelig at skabe god læring og resultater? Det er her I virkelig påvirker bundlinien.

streg1

Sådan kommer du videre

Har du brug for at vende dine/jeres overvejelser omkring God Læring – eller ønsker du sparring på hvad der skal til for at få det til at fungere, så er du meget velkommen til at sende en mail.