Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk
Del siden

Fremtidens tilhører de engagerede

1. februar 2010 - Mette Vestergaard
 
 
Engagement er at bruge energi på at udfordre og støtte.

Tillid er godt, men kontrol er bedre, hedder et ofte brugt mundheld. Det bliver som regel sagt, når man stiller ekstra skarpt på et område, og udsagnet er tit ledsaget af et skævt smil. Smilet understreger, at man godt ved, at kontrol er politisk ukorrekt.

Kontrol er udskældt

Det er lidt beklageligt, at kontrol er så udskældt, for en virksomhed kan ikke køre uden. Men kontrol kan overdrives og misbruges. Kontrol i for store mængder medfører apati og handlingslammelse og reducerer medarbejderne til marionetdukker, som blot udfører de ordrer, der udstikkes af ledelsen. Innovation bliver kvalt i fødslen, og virksomheden mister evnen til at tilpasse sig ændringer i markedet. Kontrol er ikke kun et spørgsmål om frihed og antallet af rapporter. En kontrolstyret virksomhedskultur kan have mange forklædninger. Man kan fx stille så mange detaljerede spørgsmål til et udviklingsinitiativ, at man helt fratager medarbejderne virkelysten og kreativiteten. De orker simpelthen ikke at skulle gennem kværnen for at realisere deres idé.

Er tillid bedre?

Mens kontrol er voldsomt negativt ladet, så er tillid voldsomt positivt ladet. Faktisk i så stor en grad, at begrebet Tillidsbaseret Ledelse er ved at vinde indpas. Og tillid er godt. Tillid frigiver energi og skaber en dynamisk arbejdsplads. Men ubegrænset tillid kan være mindst lige så skadeligt som overdreven kontrol. Det så vi blandt andet i IT Factory og i Roskilde Bank. Og selv hvis tilliden rent faktisk er berettiget, så bør tillid ikke stå alene. Det kan opfattes som manglende interesse, og så sygner organisationen hen på næsten samme måde som i en kontrolkultur. Tillid skal suppleres med engagement og bevågenhed. Det kan fx illustreres med Talent Management; Man kan have tillid til, at talentet klarer sig selv. Men man kan yde mere ved at interessere sig for talentets resultater. Ved at kommentere og vejlede, og ved at skabe rammer. Et talent som, ud over tillid, oplever ægte engagement fra sine omgivelser, vil udfolde sit fulde potentiale.

For meget eller for lidt

Så i min bog hedder det "Tillid er godt, men engagement er bedre". Engagement er at bruge energi på at udfordre og støtte. At tage tid til at lytte og spørge, og til at give konstruktiv feedback. At diskutere hvordan tingene udvikler sig. At skabe rammer, som kan bidrage til vækst og trivsel. At levere et engageret bidrag til sine omgivelser er lidt som at balancere på en knivsæg. For meget engagement kan blive opfattet som utidig indblanding. For lidt engagement kan blive oplevet som ligegyldighed og manglende interesse. Kunsten er at finde den gyldne middelvej. Men hvis man er usikker på, om man mestrer kunsten, er der hjælp at hente. Man kan jo starte med at spørge sine omgivelser om, hvordan de opfatter tingene. Den virksomhed, der baserer sit virke på engagement er en vindervirksomhed. Nu og i fremtiden.   streg1

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatteren eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail