Del siden

Fremtidens leder skal balancere bedre mellem resultater og følelser

22. august 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist

Som moderne leder opererer du i en kompleks verden, der udvikler sig hurtigt. Men på Summer Leadership Lab, som Mannaz og Taos Institute afholdte i juli, blev det tydeligt, at det kan være en udfordring at få sin indre hulemand – som har svært ved at håndtere forandringer – med.

Reagerer du også, som om der er en sabeltiger, der er sprunget ud foran dig, når du møder noget ukendt? I så fald er du ikke alene. For mens hastigheden og kompleksiteten er støt stigende i vores arbejdsliv, har vores følelsesliv ikke udviklet sig i samme tempo.

Indeni er vi stadig de hulemænd og -kvinder, der følelsesmæssigt reagerer på forandringer ved enten at kæmpe, fryse eller flygte. Derfor er vi i bund og grund ikke særlig godt rustede til at håndtere alle de forandringer, som vi møder i vores hverdag. Så hvad søren stiller du op som moderne leder? spørger Christina Juul Andersen, der er konsulent i Mannaz og tovholder på årets Summer Leadership Lab, retorisk.

På ”laboratoriet”, som bestod af flere workshops, var et af de helt store omdrejningspunkter for de deltagende ledere, konsulenter og professorer netop, hvordan vores indre hulemand kan blive rolig under usikre omgivelser. Altså, hvordan du som leder håndterer de følelser, der dukker op i dig, når du møder forandringer?

Ifølge Christina Juul Andersen er et af rådene at se følelser som information på lige fod med ord og andre data – at bruge følelsen til noget aktivt i stedet for at slå den hen som noget irrationelt.

”Følelsen er en information om for eksempel frygt,” fortæller konsulenten og siger, at det handler om at kunne træne og rumme følelser i sig selv og sine medarbejdere, så man kan komme ud på den anden side.

”Et højt tempo med mange følelser giver et endnu større stormvejr, så ved at skabe ro følelsesmæssigt i organisationen i denne kompleksitet, kan du handle mere konstruktivt,” siger Christina Juul Andersen.

Den virkelighed, der er i dag, kan ikke struktureres på samme måde som tidligere. Det kalder på noget andet i os.

To be or to do

Målet med sommerworkshop'ene, som varede to dage, var at bygge bro mellem forskellige perspektiver og komme med nye forslag til fremtidens visionære organisation, så ledere og medarbejdere kan lykkes i en endnu mere kompleks og udfordrende virkelighed.

Deltagerne definerede selv de spørgsmål, der lå dem på sinde, som derefter blev til overordnede temaer på de to dage. Og ifølge Christina Juul Andersen er det helt klare billede fra Summer Leadership Lab, at den virkelighed, der er i dag, ikke kan struktureres på samme måde som tidligere. Det kalder på noget andet i os.

”Det betyder, at de gamle ledelsesværktøjer har brug for at blive suppleret med menneskelige kompetencer, så de kan blive brugt klogere og på anden vis,” siger hun.

Så hvordan gør man? For at understøtte de menneskelige kompetencer hos dig selv som leder, kan du måske tænke på at lave to-be-lister i stedet for to-do-lister, sådan som nogle af deltagerne på sommerworkshoppen foreslår.

I stedet for at lave en handlingsorienteret to-do-liste, vil det være interessant, hvis du lader dig guide af en liste over, hvordan du gerne vil være som leder, hvad du står for, og hvad der bliver vigtigt fremover for din organisation.

”At få defineret en måde at være på er mere styrkende i forhold til at navigere i en uforudsigelig verden, fordi en to-do-liste meget hurtigt bliver irrelevant eller kompromitteret, når der sker nogle nye ting. På den måde er du mere fleksibel og kan stadig være den leder, du gerne vil være, selvom der sker noget andet end forventet,” forklarer Christina Juul opsummerende.

Pilen peger således hen mod en form for holistisk lederskab, hvor du læner dig mere ind i en væren frem for en gøren.

Stop op, og orientér dig

Et af de helt store spørgsmål for deltagerne på sommerens workshops handlede om det dilemma, du står i som leder, hvor du på den ene side skal være meget løsnings- og svarorienteret i en presset og hård hverdag og på den anden side skal sørge for, at der er tid til at reflektere og stoppe op og give plads til de tanker, der gør dig i stand til at finde på bedre løsninger.

”Hastigheden er så stor, at vi ikke er i stand til at finde på nye veje at gå. Det er et paradoks, at vi går efter et mål via nogle delmål, men vi glemmer at standse op og orientere os undervejs, og vi følger i stedet blot en planlagt rute i højt tempo,” siger konsulenten om en af de pointer, som lederne på Summer Leadership Lab fandt frem til på tværs af dialogerne i workshopgrupperne.

Pilen peger således hen mod en form for holistisk lederskab, hvor du læner dig mere ind i en væren frem for en gøren. Den høje hastighed og den stigende kompleksitet i kundekrav, medarbejderes behov, omverdenen, internationale forhold, teknologi og så videre er umulig at styre fuldstændigt, så du skal holde op med at tro, at du kan regne det hele ud på forhånd.

”Som leder skal du i stedet forvente det uperfekte og måske have en mere eksperimenterende tilgang, hvor det ikke er et mål i sig selv at reducere kompleksiteten. For det er umuligt,” slår Christina Juul Andersen fast.

En måde at håndtere den allestedsnærværende kompleksitet på er ifølge en gruppe på ledelseslaboratoriet at arbejde med ”små nederlag”: at give og få feedback, lære noget, justere og gå videre frem. Det er en mere agil måde at arbejde på, at man erkender, at der opstår ting nu og her, som vi ikke har forberedt os på.

”Det bliver en mere dansende måde at bevæge sig på end den leder, der tænker som en maratonløber, der har sat sit mål på 42 kilometer,” afslutter Christina Juul Andersen.

 

 

 • Ledelse

  Mannaz Lederuddannelse

  Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

  10 dage 54500 kr
  Læs mere
 • Ledelse

  Systemisk lederuddannelse

  Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

  12 dage 54500 kr
  Læs mere
 • Ledelse

  Strategi, vækst og lederskab

  Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.

  12 dage 89500 kr
  Læs mere

Om Summer Leadership Lab 2018

Summer Leadership Lab 2018 er en videreudvikling af det tidligere Summer Institute, som har kørt i flere år. Summer Leadership Lab er et todages workshoplaboratorium for ledere, projektledere, konsulenter, HR-faglige, professorer og andre med interesse inden for ledelses- og organisationsudvikling – både fra den private og offentlige sektor. I år fokuserede laboratoriet på, hvad den accelererende kompleksitet betyder for lederens rolle, det personlige lederskab og generelt for ledelse, procesledelse og organisationsudvikling som disciplin samt organisatorisk praksis. Summer Leadership Lab blev afholdt i samarbejde med Taos Institute.