Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk
Del siden

EQ trumfer IQ i kampen om succes

8. april 2016 - Heidi Fjelsted, Redaktør

Vidste du, at det at være sympatisk og empatisk, trumfer klogskab på vejen til succes? Og at det derfor er en langt bedre investering at styrke dine sociale kompetencer frem for at få endnu et eksamensbevis?

Hvis du er en af dem, som altid har troet, at succes handler om at være klog - så tro om igen. Undersøgelser udført af det anerkendte Carnegie Institute viser nemlig, at vi hellere vil handle og samarbejde med mennesker, som vi kan lide, frem for mennesker som på papiret har en højere IQ. Det er altså din sociale og emotionelle intelligens, såkaldt EQ, som i virkeligheden tæller.

  EQ trumfer IQ i kampen om succes

Undersøgelsen viser også, at hele 85 % af din finansielle succes afhænger af din EQ og kun 15 % af din IQ. At verden er skruet sådan sammen, er ifølge ledelseskonsulent og underviser Natasha Swerdloff egentlig rigtig gode nyheder. Hun uddyber: "De intelligenser, som udregner formler og bøjer verber, topper i 25 års-alderen, men vores sociale og emotionelle intelligens kan vi styrke hele livet. Det åbner mulighed for mere succes for os alle sammen."

Dygtig til at læse andre

Og hvad handler emotionel og social intelligens så om? Natasha Swerdloff: "Når man har en høj EQ, er man bl.a. dygtig til at læse andre og have en god fornemmelse af, hvad de føler. Man har typisk stor selvindsigt og er god til at vide, hvad man føler, og styre sine egne følelser på en intelligent måde. Høj EQ er også forbundet med en veludviklet fornemmelse af, hvordan man nemmest og klogest indgår i sammenhænge med andre mennesker, og hvordan man påvirker andre med respekt for deres og ens egen integritet." Emotionel og social intelligens blev for alvor sat på dagsordenen, da den anerkendte amerikanske forfatter, psykolog og videnskabsjournalist Daniel Goleman for 20 år siden udgav en bog om emnet. Siden er verden blevet endnu klogere på, hvilken effekt vores individuelle EQ har.

Han snyder mig ikke

Natasha Swerdloff: "Stærke sociale kompetencer eller høj EQ giver os flere muligheder for at øge vores indflydelse, og dermed kan vi nemmere få ting igennem. Vi kender det godt selv i valgsituationer. Hvis bilen fx skal til service, så ved vi måske godt, at vi burde sende bilen til det autoriserede værksted, men de virker måske så forretningsorienterede. Mekanikeren lige rundt om hjørnet virker derimod så rar. Han føles tryg, og man er sikker på, at han ikke snyder en." Når man følger sin egen vurdering, er det, ifølge Natasha Swerdloff, højst sandsynligt en klog beslutning, men det sker også, at du bliver snydt. For gode sælgere kopierer netop det troværdige, og derfor skal vi altid mærke godt efter og ikke glemme vores IQ.

  "Det kan være hæmmende for ens karriere, hvis man ikke har en tilstrækkelig høj EQ."  

 

Samspil mellem EQ og IQ

Selvom værdien af en høj EQ efterhånden er blevet tydeligere, så er den traditionelle IQ ikke sat ud af spil. Natasha Swerdloff: "Hvis man formår at have et godt samspil mellem den rationelle intelligens og den emotionelle intelligens, så er det en klar styrke. Hvis vi, for at illustrere pointen, bruger eksemplet med mekanikeren fra før, så ville et godt samspil mellem EQ og IQ bevirke, at man også tjekkede mekanikeren på nettet og undersøgte, om prisen var rimelig. På den måde var beslutningen om at vælge den lokale mekaniker rigtig ud fra flere parametre, og beslutningsgrundlaget ville være stærkt. Den samme gælder, uanset om det er ansættelse, afskedigelse, ordreplacering eller noget helt fjerde."

EQ kan øges hele livet

Natasha Swerdloff fremhæver desuden en stor fordel ved den sociale og emotionelle intelligens – nemlig at den kan øges hele livet: "Nogle mennesker har en høj social intelligens med hjemmefra. Andre kæmper mere. Vi kan godt lide at tale om mavefornemmelsen, men ikke alle har den i samme grad. Måske er du en af dem, som sidst finder ud af, hvad der foregår på kontoret? Hvilke alliancer der er? Hvem der er for og imod det nye forslag? Hvis man har det sådan, kan man lære at bruge nogle markører, som gør det nemmere at aflæse situationer, og i det hele taget lære sin egen rolle i samspillet med andre langt bedre at kende."

  1012 Social intelligens  

Er klog ikke nok?

Men er de sociale kompetencer virkelig så vigtige? Er det ikke nok, at man er super begavet og dygtig til sit arbejde? Natasha Swerdloff er ikke i tvivl. "I de 14 år jeg har undervist på forskellige måder omkring social intelligens, så har jeg set, at det kan være hæmmende for ens karriere, hvis man ikke har en tilstrækkelig høj EQ. Man får simpelthen ikke den succes, som ens IQ berettiger til, fordi man ikke lykkes i samspillet med andre eller kan udøve sin indflydelse." Hun forsætter: "Jeg har også undervist mange, som egentlig var intuitivt gode til at bruge deres sociale intelligens, men som gerne ville have det op på et mere bevidst plan for at kunne bruge deres EQ mere aktivt."

Den indre dialog er altid med

Verden har fået øjnene op for værdien af den sociale intelligens. Der forskes i emnet af nogle af verdens førende hjerneforskere, og der foreligger hardcore fakta og validerede resultater, som viser, hvordan den sociale intelligens fungerer. Natasha Swerdloff synes, at det er spændende, at vi har fået evidens på et område, som tidligere har været ukendt territorium. "Der er også kommet fokus på den indre dialog, som vi alle sammen har. I løbet af mine kurser hjælper jeg deltagerne med at blive mere bevidste om den effekt, deres indre dialog har på de resultater og den livsglæde, de opnår. Måske holder du dig tilbage i mødesituationer, fordi du er usikker på, hvordan andre vil opfatte dit bidrag. Men af andre bliver du opfattet som uinteresseret og uengageret. Den indre dialog er helt central i forhold til vores tolkning af verden omkring os og derfor vigtig i forhold til den succes, vi opnår."

Styrk dine sociale kompetencer

En af de udfordringer, man løber ind i, hvis man gerne vil styrke sin EQ, er, hvordan man finder ud af hvilke sociale kompetencer, som trænger til et løft? Natasha Swerdloff forklarer, at vi ofte selv har en god fornemmelse af, hvad vi kan blive bedre til, men at det kan være svært at konkretisere. "I min undervisning bruger jeg et værktøj, der beskriver, hvordan personlige behov påvirker mellemmenneskelig adfærd. Værktøjet giver god indsigt i de individuelle karakteristika, der påvirker mellemmenneskelige relationer, og er derfor et godt redskab til at vise, hvilke kompetencer den enkelte med fordel kan arbejde på at styrke. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at vi ikke kan ændre på vores personlighed. I stedet sætter vi fokus på at ændre adfærd, som kan føre til mere succes karrieremæssigt." streg1

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatteren eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail.